اوقات فراغت

strict warning: Declaration of views_handler_filter_node_status::operator_form() should be compatible with views_handler_filter::operator_form(&$form, &$form_state) in D:\WebSites\nashriyat.ir\modules\views\modules\node\views_handler_filter_node_status.inc on line 14.

بررسي نقش تفريح، سرگرمي و بايسته‌‌هاي آن در سبک زندگي اسلامي

قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان
 سال سي‌ و يكم، شماره سوم، پياپي 294، خرداد 1401، ص 59ـ69

نوع مقاله: ترويجي

* منيره رضاپور آکردي/ طلبه سطح 3 كلام اسلامي جامعة‌الزهرا (س)     Mreapour6054@gmail.com
محمدحسين طاهري آکردي/ دانشيار گروه اديان مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)    Taheri-akerdi@iki.ac.ir
دريافت: 12/11/1400                    پذيرش: 04/04/1401

سال انتشار: 
1401
شماره مجله: 
294
شماره صفحه: 
59

نيم‌نگاهى به اوقات فراغت

نيم‌نگاهى به اوقات فراغت

زمينه‌ها و راه‌كارها

حسين كريميان1

چكيده

اوقات فراغت به معناى زمان استراحت، آسايش، آرامش و زمان آزاد مى‌باشد كه هر فردى به ميل خود از آن استفاده مى‌نمايد. استفاده بهينه از ايام فراغت نقش بسزايى در بهداشت روانى افراد جامعه خواهد داشت. امروزه قشر جوان جامعه كه بيشتر تحت تأثير تهاجم فرهنگى دشمن قرار دارد بايد مورد توجه قرار گيرد تا از رواج تفريحات انحرافى در اين قشر بتوان پيش‌گيرى به عمل آورد. بنابراين، ايجاد زمينه مناسب براى محيطى نشاط‌آور و تفريحات لذت‌بخش متناسب با الگوهاى فرهنگى جامعه ايجاب مى‌نمايد كه به مسئله اوقات فراغت نوجوانان و جوانان بيش از پيش توجه شود. با عنايت به اينكه اكثريت جامعه ما را قشر جوان تشكيل مى‌دهد و جوانان و نوجوانان در زمان تابستان اوقات فراغت زيادى دارند، از اين‌رو، اين مقاله با رويكرد نظرى و بررسى اسنادى و با هدف شناسايى راه‌هاى مناسب گذران اوقات فراغت، از جمله ورزش، فعاليت‌هاى هنرى، كانون‌هاى فرهنگى و تربيتى، پايگاه‌هاى مقاومت بسيج، سينما، رايانه، كتابخانه و پارك‌هاى شهرى، به اين مسئله پرداخته است.

كليدواژه‌ها : اوقات فراغت، انحراف، بزهكارى، هدايت، تربيت.

سال انتشار: 
18
شماره مجله: 
141
شماره صفحه: 
111

بررسى تأثير تلويزيون بر كودكان

بررسى تأثير تلويزيون بر كودكان

قاسم جوكار
(دانش آموخته حوزه علميه و كارشناس جامعه شناسى)

چكيده

يكى از مسائلى كه از ديرباز، توجه انديشمندان حوزه هاى گوناگون علوم انسانى را به خود جلب كرده و موجب قلم فرسايى اين انديشمندان شده، مسئله «رابطه تلويزيون با كودك و نوجوان» است. مقاله حاضر ابتدا به قابليت هاى تلويزيون و برنامه هاى كودكان و نوجوانان اشاره نموده، سپس برخى از تأثيرات مثبت و منفى تلويزيون بر كودكان و نوجوانان از جمله پركردن اوقات فراغت، جامعه پذيرى، يادگيرى، اختلال در فعاليت هاى كودكان، و نيز تأثير فيلم هاى مربوط به بزرگ سالان بر كودكان، و تأثير آگهى هاى تلويزيونى و خشونت را مورد بررسى قرار داده و در پايان، راه كارهايى براى به حداقل رساندن كاركردهاى منفى آن ارائه نموده است.

كليدواژه ها: تلويزيون، كودك، كاركرد، رسانه، اجتماع، اوقات فراغت، اجتماعى شدن.

سال انتشار: 
16
شماره مجله: 
117
شماره صفحه: 
107
محتوای تغذیه