كليسا

strict warning: Declaration of views_handler_filter_node_status::operator_form() should be compatible with views_handler_filter::operator_form(&$form, &$form_state) in D:\WebSites\nashriyat.ir\modules\views\modules\node\views_handler_filter_node_status.inc on line 14.

ترابط لطف و فيض با تكليف از ديدگاه اماميه و كاتوليك

سال بيست و چهارم ـ شماره 211 (ويژه دين شناسى)

حسن دين پناه / دانشجوى دكترى اديان مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى قدس سره. hasandinpanah@gmail.com                       

دريافت: 6/9/93               پذيرش: 27/2/94

چكيده

رابطه لطف و فيض با تكليف، از مباحث قابل تأمل در دو مذهب اماميه و مسيحيت كاتوليك است. هرچند دو اصل «لطف» در اماميه، و «فيض» در مسيحيت كاتوليك، در جهت دستيابى انسان ها به سعادت و رستگارى مطرح شده اند، اما در ارتباط با تكليف، نتايج يكسانى نداشته و راه متفاوتى را طى كردند. مقاله حاضر به روش تطبيقى و با رويكرد اسنادى، درصدد است نشان دهد در كلام اماميه، عمل به تكليف و شريعت، تحقق بخش موضوع قاعده لطف است، اما در الهيات كاتوليك، محوريت با اصلِ فيض است، و عمل به شريعت، بسيار كم رنگ است. در واقع، اصل ثابت موردنظر در قاعده لطف، مسئله تكليف است و تحقق لطف الهى براى هدايت و راهنمايى به تكليف است، اما ركن ثابتِ موردنظر در آموزه فيض، خود فيض مسيح است كه ظهور آن، الغاى تكليف و شريعت انبيا را به همراه داشت. اعمال، احكام اخلاقى و آيين هاى صادرشده از سوى مسيح و كليساى كاتوليك در واقع براى كسب فيض الهى مقرر شده اند.

 

كليدواژه ها: لطف، فيض، تكليف، شريعت، كليسا، آيين هاى مقدس.


سال انتشار: 
24
شماره مجله: 
211
شماره صفحه: 
77

تاريخ‏مندى مسيح عليه‏السلام يا اعتقادات مسيحيت؟

تاريخ‏مندى مسيح عليه‏السلام يا اعتقادات مسيحيت؟

مهدى تراب‏پور1

چكيده

حضرت عيسى عليه‏السلام از سوى خداوند متعال براى هدايت قوم بنى‏اسرائيل فرستاده شده است؛ اما متأسفانه بنا به دلايلى همچون قدرت‏طلبى و غرايز شخصى و سياسى عده‏اى خاص، آموزه‏هاى اين رسول الهى، دچار تغيير و تحريف شد؛ آنكه بيشترين سهم را در اين ماجرا داشت، كسى نبود جز پولس. او مدّعى بود كه حضرت عيسى عليه‏السلام را پس از به صليب كشيده شدن ديده، و آن حضرت به او مأموريت داده است. از اين‏رو، آموزه‏هاى او بيش از هر كسى ـ حتى بيش از خود مسيح عليه‏السلام ـ در عهد جديد موجود مى‏باشد و ريشه بيشتر اعتقادات اصلى مسيحيت مثل تثليث، تجسّم، كليسا و... به اين شخص برمى‏گردد. بنابراين، اين قبيل اعتقادات مسيحيت در طى تاريخ و ادوار زمانى به وجود آمده است. اين نوشتار با رويكرد نظرى و اسنادى و با هدف بررسى تاريخ‏مندى حضرت عيسى عليه‏السلام و اسطورگى اعتقادات مسيحيت نگارش يافته است.

كليدواژه‏ها: اسطوره، كتاب مقدّس، پولس، تثليث، تجسّم، فدا، كليسا.

سال انتشار: 
18
شماره مجله: 
144
شماره صفحه: 
89

حكم اهانت به مسيح در سنّت مسيحيت

حكم اهانت به مسيح در سنّت مسيحيت

محمّدرضا جواهري
(دانش‌آموخته حوزه علميه و دكتري فقه و مباني حقوق اسلامي)

چكيده

هدف از اين پژوهش استنباط حكم شرعي «اهانت» به بزرگ‌ترين شخصيت دين مسيحيت، حضرت عيسي مسيح ـ علي نبينا و آله و عليه‌السلام ـ از درون «سنّت مسيحيت» است. در اين زمينه، نخست ارزش و اهميت «سنّت» در بين مذاهب مسيحي و ديدگاه كاتوليك‌ها درباره استمرار و تداوم سنّت بررسي مي‌گردد و به دنبال آن، نظريه «خطاناپذيري» پاپ و دلايل قدرت و حق تشريع كليسا و پاپ تبيين مي‌شود و سپس حكم اهانت به حضرت عيسي عليه‌السلام از درون سنّت مسيحي و فتاواي پاپ استنباط خواهد شد. در پايان، حكم اهانت به رسولان مسيح و مجازات توهين به پاپ و همچنين احكام و كيفرهاي دادگاه تفتيش عقايد كليساي رومي به دليل نقشي كه در كشف حكم اهانت به مسيح عليه‌السلام بر اساس سنّت مسيحيت دارد، شناسايي و بررسي مي‌شود.

كليدواژه‌ها: سنّت، اهانت، پاپ، كليسا، حكم.

سال انتشار: 
16
شماره مجله: 
120
شماره صفحه: 
95
محتوای تغذیه