مدرنيته

strict warning: Declaration of views_handler_filter_node_status::operator_form() should be compatible with views_handler_filter::operator_form(&$form, &$form_state) in D:\WebSites\nashriyat.ir\modules\views\modules\node\views_handler_filter_node_status.inc on line 14.

امكان سنجى پايبندى به مبانى اسلام در جامعه مدرن

سال بيست و دوم ـ شماره 195 ـ اسفند 1392، 11ـ26

مرضيه سادات سجادى*
محمد جعفرى **

چكيده
 با استيلاى فرهنگ مدرن بر جوامع غربى، فضاى فكرى، فرهنگى، سياسى و اجتماعى اين جوامع به ناگاه دستخوش تغييرات بسيار گسترده اى گرديد. جامعه خدامحور و آخرت گرا، تبديل به جامعه اى انسان محور و دنياگرا گشت، وحى الهى كه تا ديروز تنها منبع شناخت و داورى معرفت بود، جاى خود را به عقل بشرى داد. از سوى ديگر، تعاملات و تهاجمات فرهنگى، جوامع اسلامى را با پديده نوظهور مدرنيته روبه رو گرداند و معيارهاى اسلامى، به چالش كشيده شد.
     اين مقاله با روش تحليلى ـ توصيفى مبانى فرهنگ مدرنيته را بررسى كرده و نشان مى دهد كه اين مبانى همچون اومانيسم، سكولاريسم، تعبدگريزى و علم زدگى در تعارض با مبانى اسلام است، اما مدرنيته كه صرفا به معناى دگرگونى در فن و ابزار توليد است تعارضى با مبانى اسلام نداشته و ازاين رو، مى توان در جامعه مدرن امروزى، پايبند به مبانى اسلام بود.

كليدواژه ها: مبانى اسلام، مدرنيسم، مدرنيته، مبانى مدرنيته، زندگى دينى، عصر جديد.


*  كارشناس ارشد مدرسى معارف اسلامى دانشگاه باقرالعلوم (ع). mssajjadi@yahoo.com
**  استاديار مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى (قدس‏). mjafari125@yahoo.com

سال انتشار: 
22
شماره مجله: 
195
شماره صفحه: 
11

بررسى و نقد طرح فكرى و انديشه‌‏هاى طه عبدالرحمن متفكر معاصر مغربى

سال بيست و يكم ـ شماره 181 ـ دى 1391، 109ـ121

هادى بيگى ملك آباد*

چكيده

اين مقاله با روش اسنادى ـ تحليلى درصدد بررسى و نقد پروژه فكرى طه عبدالرحمن، متفكر معاصر مغربى برآمده است. براى تحقق اين مهم، با اتخاذ الگويى خاص در طرح انديشه، ابتدا به زمينه هاى فكرى و تربيتى وى پرداخته و سپس به مؤلفه هاى مهم نظام فكرى؛ يعنى هستى شناسى و معرفت شناسى و انسان شناسى وى اشاره شده است. پس از آن، مقولات مهمى مانند دين، مدرنيته، ميراث و فلسفه اجتماعى از ديدگاه وى بررسى شده اند.

 

كليدواژه ها: هستى شناسى، معرفت شناسى، انسان شناسى، اخلاق، دين، مدرنيته.

سال انتشار: 
21
شماره مجله: 
181
شماره صفحه: 
109

علوم انسانى در وضعيت تلاقى فرهنگى

معرفت سال بيستم ـ شماره 162 ـ خرداد 1390، 87ـ94

منيره سيدمظهرى*

چكيده

اين مقاله با رويكرد تحليلى و اسنادى به اين موضوع مى‏پردازد كه در كشورهاى در حال طى مسير مدرنيته، وضع علوم انسانى نمودى از نحوه تلاقى و تأليف عناصر فرهنگ مدرن و عناصر ماقبل مدرن است. از اين‏رو، مى‏توان گفت: نقش و جايگاه علوم انسانى در اين كشورها مى‏بايست متناسب با ساختار فرهنگى و اجتماعى و نيز نحوه تأليف عناصر مدرنيته  با سنت‏هاى تاريخى آنها باشد. حاصل اين پژوهش اينكه آشفتگى يا كم‏تأثيرى علوم انسانى در تحولات اجتماعى اين‏گونه كشورها، نشانه بحران و ناسازگارى ميان عناصر ادغام شده در حيات اين ملت‏ها مى‏باشد.

كليدواژه‏ها: علوم انسانى، تلاقى فرهنگى، سنت‏هاى فرهنگى، مدرنيته.

سال انتشار: 
20
شماره مجله: 
162
شماره صفحه: 
87

مبانى نقد مدرنيته در انديشه سيدحسين نصر

سال نوزدهم ـ شماره 159 ـ اسفند 1389، 123ـ130

عبداللّه محمّدى*

چكيده

سيدحسين نصر همچون ساير سنت‏گرايان، از منتقدان جدى مدرنيسم است. نصر نقد مدرنيسم را امرى الهى و وظيفه تمام متفكران الهى و اسلامى مى‏خواند. وى تنها به نقد نتايج و عوارض منفى مدرنيسم بسنده نكرده و پايه‏هاى نظرى آن را متزلزل مى‏داند. به نظر وى، فراموشى واقعيت الهى، غيرقدسى شدن معرفت بشرى، جايگزينى خدامحورى با اومانيسم و فقدان معنويت از نقدهاى مبنايى به تمدن غرب است. تضعيف دين، ترويج بنيادگرايى، تخريب محيط زيست، علم‏گرايى، فردگرايى، بحران اخلاق، از دست رفتن هويت خانواده و دگرگون شدن مفاهيم آزادى، حقوق بشر و... از ديگر نقدهاى دكتر نصر است. نصر در معرفى جايگزين مناسب براى مدرنيسم ناتوان است. وى خير مدرنيسم را عرضى و شرّ آن را ذاتى مى‏داند. پيشنهاد جايگزين دكتر نصر در مقابل مدرنيسم سنّت‏گرايى است كه خود مولود غرب بوده و به مشكلاتى دچار است.

     اين مقاله با رويكرد تحليلى و اسنادى به بررسى مدرنيته از منظر نصر مى‏پردازد.

كليدواژه‏ها: مدرنيته، سنت‏گرايى، سيدحسين نصر.

سال انتشار: 
19
شماره مجله: 
159
شماره صفحه: 
123

تأمّلاتي در زندگي و انديشه‏هاي سيدحسين نصر

تأمّلاتي در زندگي و انديشه‏هاي سيدحسين نصر

حسين ارجيني1

چكيده

ديدگاه‏هاي بسياري در حل چالش بين سنّت و مدرنيته ارائه شده كه از جمله مي‏توان به پاسخ سنّت‏گرايان اشاره نمود كه امروزه سيدحسين نصر معروف‏ترين نماينده اين جريان فكري است و آثار بسياري در اين زمينه تأليف كرده كه تأمّلاتي در انديشه وي با توجه به برخي از اين آثار صورت پذيرفته است.

     تأكيد نصر بر سنّت در نقد مدرنيته و تلاش او در نيفتادن در دام بنيادگرايي و نيز اعتقاد به توانمندي اسلام سنّتي در پاسخ‏گويي به مسائل گوناگون، جهت‏گيري درستي است. اما اسلام سنّتي و به طور كلي سنّت‏گرايي كه نصر بر آن اصرار مي‏ورزد با اسلام فقاهتي كه معيار صحيح فهم معارف ديني است، در مسائل گوناگوني با هم چالش دارند. گرايش‏هاي پلوراليستي نصر براي تقريب اديان در جوامع اروپايي و آمريكايي تأثير خوبي داشته ولي پذيرش پلوراليسم در باب حقّانيت و دست كشيدن از دين ناب با انديشه اسلام فقاهتي و آيات صريح قرآني در تعارض است و همچنين حضور پررنگ تصوف به آثار و انديشه‏هاي او رنگ و بوي صوفيانه داده كه جاي تأمّل دارد، البته بر خلاف انديشه‏هاي صوفيه، نصر شريعت‏گريز نيست و حتي قلمرو شريعت را همه ابعاد فردي و اجتماعي مي‏داند و به همين دليل، با جريان سكولار در تقابل جدي است، منتها در ساختار سياسي، سلطنت را به عنوان شكلي از حكومت كه كم‏ترين نقص را در عصر غيبت دارد مي‏پذيرد كه با ولايت فقيه به عنوان نقطه محوري اسلام فقاهتي در تعارض است.

كليدواژه‏ ها: سيدحسين نصر، سنّت، مدرنيته، سنّت‏گرايي، تصوف، پلوراليسم، بنيادگرايي، قلمرو دين، سكولاريسم.

سال انتشار: 
17
شماره مجله: 
131
شماره صفحه: 
145

دين در دنياي مدرن

دين در دنياي مدرن

مهدي نكوئي ساماني
(دانش‌آموخته حوزه علميه و دانشجوي دكتري مباني نظري اسلام)

چكيده

مقاله حاضر به بررسي جايگاه دين در عصر مدرن مي‌پردازد. بحث در اين‌باره كه آيا لازمه مدرنيسم و تجدّدطلبي و علم و پيشرفت و عقل‌گرايي آن است كه دين از ساحت‌هاي زندگي بشر كنار گذاشته شود، از جمله مسائل مهم و مباحث سرنوشت‌ساز و چالش‌برانگيز بين انديشمندان ديني و روشن‌فكران سكولار طي چند قرن گذشته بوده است. برخي از انديشمندان سكولار چنين ادعايي مطرح كرده‌اند. بحث و فحص درباره صحّت اين فرضيه و اينكه قايلان آن چه دلايلي بر ادعاي خود اقامه كرده‌اند و آيا از نظر علمي و تاريخي، چنين ادعايي قابل اثبات است يا خير، و اينكه چگونه مي‌توان بطلان اين ادعا را ثابت كرد، مسائلي هستند كه اين نوشتار سعي كرده است بدان‌ها بپردازد.

كليدواژه‌ها: دين، مدرنيته، علم جديد، عقلانيت، پيشرفت، پوچ‌گرايي، خداباوري، معنويت.

سال انتشار: 
16
شماره مجله: 
123
شماره صفحه: 
59
محتوای تغذیه