اعتقادات

strict warning: Declaration of views_handler_filter_node_status::operator_form() should be compatible with views_handler_filter::operator_form(&$form, &$form_state) in D:\WebSites\nashriyat.ir\modules\views\modules\node\views_handler_filter_node_status.inc on line 14.

جايگاه وحى و سنت در كشف باورهاى دينى

سال بيست و چهارم ـ شماره 217 (ويژه كلام)

 

مرتضى مداحى / دانش پژوه سطح چهار مؤسسه مطالعات اسلامى                     morteza.maddahi@gmail.com

دريافت: 29/9/93               پذيرش: 23/6/94

 

چكيده

كشف باورهاى دينى مبتنى بر شناخت ابزارها و منابع استنباط آنهاست. عقل، فطرت، شهود، وحى و سنت مى توانند از جمله منابع كشف باورهاى دينى باشند. اما جايگاه هريك و چگونگى بهره گيرى از آنها در كشف باورهاى دينى بايد روشن شود. هدف اين مقاله بيان جايگاه منابع نقلى، يعنى وحى و سنت در كشف باورهاست. تا چه حد مى توان در كشف باورها و اعتقادات، به متون نقلى تمسك جست و با توجه به اينكه خود نقل نيز نيازمند اثبات حجيت است، كدام دسته از باورها از طريق نقل قابل پذيرش هستند. اين مقاله با روش تحليلى و توصيفى، درصدد تبيين اين است كه وحى و روايات نقل شده با در نظر گرفتن شرايط حجيت و دلالت، چگونه مى توانند در فهم باورهاى اعتقادى، به غير از اثبات اصل وجود خداوند و نبوت در تمام اعتقادات كارايى داشته باشند.

 

كليدواژه ها: باور دينى، اعتقادات، خبر واحد، حجيت، كشف باور.

 

سال انتشار: 
26
شماره مجله: 
217
شماره صفحه: 
41

كارآمدي دين در نظام جمهوري اسلامي1(آيت الله مصباح يزدي)

كارآمدي دين در نظام جمهوري اسلامي1

آيه‌اللّه محمّدتقي مصباح
تهيه و تنظيم: قاسم شبان‌نيا
(دانش‌آموخته حوزه علميه و دانشجوي دكتري علوم سياسي)

چكيده

بحث از «كارآمدي دين» در عرصه اجتماع و نقش دين در حل معضلات جوامع، از مباحث اساسي در حوزه انديشه سياسي اسلام است كه توجه بدان مي‌تواند منشأ رفع برخي ابهامات گردد. اعتقاد بر اين است كه دين مي‌تواند براي تمام عرصه‌هاي اجتماعي، در كليه زمان‌ها و مكان‌ها، راه‌كارهايي متناسب با وضعيت موجود ارائه دهد. براي دست‌يابي به اين مهم در جامعه، بايد سه عنصر مهم دين، يعني اعتقادات، اخلاق و احكام مورد توجه قرار گيرد. در اين صورت، دين مي‌تواند حداكثر ميزان كارآمدي را به نمايش گذارد. كارآمدي نظام جمهوري اسلامي نيز، كه بر اساس دين پي‌ريزي شده است، بايد در چارچوب همين سه مؤلفه مورد ارزيابي قرار گيرد. بي‌ترديد، در هر يك از اين سه محور، ممكن است در نظام جمهوري اسلامي، قصورات و يا تقصيراتي در اين زمينه وجود داشته باشد، اما بستر حركت جامعه اسلامي در بسياري از عرصه‌ها شتابان و رو به جلو و صعودي است و دين به سمت نهادينه شدن به پيش مي‌رود.

براي كارآمدي پيش از پيش دين مي‌توان كاستي‌هاي در هر سه عرصه را شتابان و به رفع آن همت گماشت.

كليدواژه‌ها: كارآمدي، دين، جمهوري اسلامي، اعتقادات، احكام، ارزش‌ها.

سال انتشار: 
17
شماره مجله: 
124
شماره صفحه: 
5
محتوای تغذیه