اقتصاد

strict warning: Declaration of views_handler_filter_node_status::operator_form() should be compatible with views_handler_filter::operator_form(&$form, &$form_state) in D:\WebSites\nashriyat.ir\modules\views\modules\node\views_handler_filter_node_status.inc on line 14.

موانع رشد و توسعة اقتصاد در اندیشۀ اميرمؤمنان علي علیه السلام

قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان

* روح الله مهدیان طرقبه/ استادیار گروه زبان و ادبیات عرب دانشگاه لرستان    mahdian.r@lu.ac.ir
امیراحمد عظیمی/ کارشناس ارشد نهج‌البلاغه دانشگاه لرستان     azimimirahmad@gmail.com
پروانه قلی‌پور/ کارشناس ارشد تاریخ ایران اسلامی دانشگاه اراک        gholipourparvanh@gmail.com
دريافت: 14/12/98                    پذيرش: 24/04/99
چکيده
خودکفایی و استقلال اقتصادی جامعه، اصلی است که پیوسته مورد توجه دین مبین اسلام بوده تا دولت‌های اسلامی بتوانند در سایة این اقتدار اقتصادی به آرمان‌های اعتقادی خود نیز دست یابند. در دنیای امروز بسیاری از جوامع، پایه‌های رشد و توسعة اقتصادشان را بر مبنای دنیاپرستی و مصرف‌گرایی بنا کرده‌اند؛ اما دین مبین اسلام، قدرت اقتصادی را ابزاری برای رسیدن به اهداف متعالی اسلامی و دستیابی به سعادت حقیقی انسان‌ها مي‌داند، اما چرا جوامع اسلامی در رشد و توسعة اقتصادی به اهداف خود نرسیده‌اند؟ پژوهش حاضر سعی دارد به روش توصیفی ـ تحلیلی به بررسی موانع رشد و توسعه اقتصاد در اندیشۀ اميرمؤمنان علی علیه السلام بپردازد، تا با شناخت این موانع، راهکاری برای رفع موانع دستیابی به یک اقتصاد سالم و پویا به دست دهد. یافته‌های این پژوهش بیانگر آن است که در راه رسیدن جامعه به اقتصادی مقتدر، موانع اخلاقی، اجتماعی، رفتاری و مدیریتی تأثیرگذارند.
کلیدواژه‌ها: اميرمؤمنان علی علیه السلام، اقتصاد، تولید، رشد، توسعه.
 

سال انتشار: 
1399
شماره مجله: 
272
شماره صفحه: 
71
صفحه شروع مقاله: 
71
صفحه پایان مقاله: 
80

عوامل ماورایی پیشرفت اقتصادی از منظر قرآن کریم

قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان

سال بيست و هشتم ـ  شماره دهم، پياپي 265 (ويژة علوم قرآني)

جواد مهیایی/ کارشناس ارشد تفسیر و علوم قرآن مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني ره    mahyaei.javad@gmail.com
غلامعلی عزیزی‌كيا / دانشیار مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره     azizikia@iki.ac.ir
دريافت: 17/3/98                    پذيرش: 11/8/98
چکيده
سعادت انسان در ابعاد مختلف بسته به پدید آمدن اسباب و عواملی است که در نظام هستی برای آن مقرر شده است. ازآنجاکه مکتب وحیانی اسلام در پی تأمین سعادت همه‌جانبة آدمی در دو بعد مادی و معنوی است، معیارها و عوامل اساسی این مسیر را معرفی کرده است.    
هدف از این پژوهش شناخت دیدگاه قرآن درباره عوامل ماورایی پیشرفت اقتصادی است که با روش توصیفی ـ تحلیلی مبتنی بر تفسیر موضوعی انجام شده و طی آن آیات مرتبط با مقوله عوامل ماورایی پیشرفت اقتصادی استخراج و جمع‌بندی شده است.    
عوامل ماورایی پیشرفت اقتصادی از منظر قرآن کریم به دو دسته عوامل در حوزه اختیار و عوامل خارج از حوزه اختیار آدمی قابل تقسیم است. عوامل در حوزه اختیار، شامل ایمان، عمل صالح، تقوا، پایداری بر باورهای اساسی دین، صبر، شکر، استغفار، انفاق، ذکر، توکل و دعا. عامل خارج از حوزه اختیار، تنها شامل اراده الهی در توسعه رزق می‌باشد.
کلیدواژه‌ها: قرآن، اقتصاد، پیشرفت اقتصادی، عوامل ماورایی پیشرفت، اقتصاد و جهان غیب.


 

سال انتشار: 
1398
شماره مجله: 
265
شماره صفحه: 
23

راه‌كارهاي مديريت اقتصادي زنان در سبك زندگي اسلامي

قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان

سال بيست و هفتم ـ شماره دوازدهم، پياپي 255

طاهره سلیمانی / سطح سه گرایش فقه و اصول حوزة علميه كوثر استان البرز     soleymani.z77@gmail.com
فهیمه شهابی / سطح دو حوزة علمیه کوثر استان البرز        agznfri12msher@gmaih.com
ياسر صولتي / دانش‌‌آموخته حوزه علميه قم        solati@iki.ac.ir
دريافت: 05/04/97                    پذيرش: 27/08/97
چکيده
مسئلة اقتصاد و كسب معاش، از ابتدايي‌ترین و ضروري‌ترين مسائلي است كه همواره با زندگي نوع بشر همراه بوده و قسمت عمده‌اي از حيات انساني را تشكيل مي‌دهد. نظام اقتصادي حاكم بر خانواده بايد به‌گونه‌اي باشد كه بتواند با پيشرفت زندگي بشر در هر عصري، مشكلات و موانع موجود را برطرف كند. بدون ترديد هريك از اعضاي خانواده با تدابير درست خويش در مديريت اقتصادي خانواده نقش جدي دارند. در اين ميان نقش زنان با توجه به جايگاه و مسئوليت آنان از اهميت برخوردار است. در نظام تربیتی اسلام، تنها تمکن مالی و اقتصادی نیست که آرامش را برای خانواده فراهم می‌سازد، بلکه خصایص نیکی مانند: قناعت و پرهیز از اسراف، پرهیز از تجمل، و اعتدال و میانه‌روی و... بسیار توصیه شده است. در شرایط نامناسب اقتصادی، قطعاً رفتار زن خانواده است که در نقش مادر و همسر می‌تواند برای سایران الگو سازی کند و آرامش و راحتی را برای خانواده به ارمغان بیاورد. پژوهش حاضر از حیث هدف، کاربردی و از حيث روش، توصيفي ـ تحليلي است، و با استفاده از منابع و اسناد معتبر كتابخانه‌اي انجام گرفته است.
کلیدواژه‌ها: اقتصاد، مدیریت اقتصادی، خانواده، سبك زندگي اسلامي.


سال انتشار: 
27
شماره مجله: 
255
شماره صفحه: 
37

تأثير سبك زندگي اميرمؤمنان علي عليه السلام بر كارآفريني و توليد ثروت در راستاي اصول اقتصاد مقاومتي

قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان

سال بيست و هفتم ـ شماره دوازدهم، پياپي 255

محمدمهدی مظفری/ استاديار مديريت دانشگاه بین‌المللی امام خمینی ره قزوین     mozaffari@soc.ikiu.ac.ir
دريافت: 21/07/97                    پذيرش: 15/11/97
چکيده
سیره و روش زندگی اميرمؤمنان علي علیه السلام را می‌توان به‌عنوان کامل‌ترین الگوی مسلمانان در امور اقتصادی به‌شمار آورد. روشی که در آن نه منفعت‌طلبی شخصی بر منافع عمومی سایه می‌افکند، و نه فشارها و آسیب‌های اقتصادی می‌تواند خللی در توفیقات روزافزون آن به‌وجود آورد. این سیره که مبتنی بر علم و دانشِ تولید و عملِ مجدانه است، با هوشمندی اميرمؤمنان علیه السلام، سبب تغییر اوضاع معیشتی او و بنی‌هاشم گردیده و اثرات مطلوب بسیاری را در عرصه‌های گوناگون از خود به‌ جای گذاشته است. شاید بتوان مهم‌ترین و مطلوب‌ترین اثر سبک اقتصاد علوی را تکیۀ این روش بر تولید، یا همان درون‌زایی و تأکید آن بر حفظ سرمایه و بهره‌گیری از ثمرات آن دانست. این ویژگی‌ها موجب شده که مقاله، به‌ بررسی و تحلیل مسائل اقتصادی مرتبط با اميرمؤمنان علی علیه السلام بپردازد تا کیفیت تطبیق اقتصاد مقاومتی با سیرۀ اقتصاد علوی را از طریق تحلیل تصمیمات اقتصادیِ اميرمؤمنان علیه السلام در زمینۀ تولید و کسب‌ و کار روشن نماید.
كليدواژه‌ها: اميرمؤمنان علي علیه السلام، اقتصاد، سبک زندگی، اقتصاد مقاومتی، تولید، سرمایه.


 

سال انتشار: 
27
شماره مجله: 
255
شماره صفحه: 
25

نقش تربيتى نهادهاى اجتماعى در تحقق جامعه دينى

ماهنامه علمى ـ ترويجى در زمينه علوم انسانى شهريور 1396

عبدالرضا ضرابى / استاديار مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى قدس سره zarabi@qabas.net

دريافت: 11/2/96               پذيرش: 30/5/96

 

چكيده

هر جامعه اى متشكل از نهادهايى است كه بر اساس وظايف و كاركردهاى خود، نقش خاصى در مديريت وحركت جامعه به سوى رشد و توسعه ايفا مى كنند. اين كاركردها در حوزه هاى مختلف سياسى، اجتماعى،اقتصادى، و فرهنگى رخ مى دهد. نهادهاى اجتماعى زمانى مى توانند نقش واقعى خود را به درستى ايفا كنندكه با توجه به كاركردها و وظايف نهادهاى خود، در يك نگرش سيستمى و در ارتباط و تعامل با يكديگرعمل كنند. اين پژوهش به روش تحليلى ـ توصيفى درصدد تبيين اجمالى كاركردها و وظايف هريك از ايننهادهاى اجتماعى به طور مستقل، نقش آنها را در تعامل با يكديگر براى تحقق جامعه دينى مورد تحليلقرار داده است. روشن است اگر جامعه اى به دنبال تحقق اهداف متعالى دينى و الهى بود، سياست ها وبرنامه هاى كلان و خرد  آن بايد به گونه اى تنظيم و تدوين شوند كه با تربيت دينى افراد جامعه، به سوى تشكيل يك جامعه ولايى و توحيدى گام برداشته، به هدف نهايى جامعه دينى، يعنى قرب و رضوان الهى خود را نزديك نمايد. نتايج پژوهش نشان مى دهد كه هرچند هريك از نهادها بر اساس وظايف و كاركردهاىخود، بخشى از وظايف جامعه را به عهده گرفته و انجام مى دهند، اما زمانى جامعه در مسير صحيح تحقق اهداف خود قرار خواهد گرفت و از آسيب هاى درونى و بيرونى مصون خواهد ماند كه نهادها با يكديگرتعامل و همكارى داشته و با هماهنگى امور جامعه را پيش ببرند.

 

كليدواژه ها: نهاد، سيستم، خانواده، حكومت، سياست، اقتصاد، آموزش و پرورش، تعامل نهادها.


 

سال انتشار: 
26
شماره مجله: 
237
شماره صفحه: 
13

اقتصاد مقاومتى از ديدگاه اسلام مفهوم، اصول و سياست ها

سال بيست و چهارم ـ شماره 213 (ويژه اقتصاد اسلامى)

 

يعقوب جمالى / دانش پژوه دكترى اقتصاد مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى قدس سره

ya.jamali@chmail.com

على جابرى / استاديار گروه اقتصاد مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى قدس سره

jaberi@qabas.net

دريافت: 2/11/93               پذيرش: 19/4/94

چكيده

ايران اسلامى در راستاى اهداف انقلابى خود، با مشكلات اقتصادى مواجه بوده كه براى حل آنها، اقتصاد مقاومتى از سوى رهبر معظم انقلاب ارائه شد. هدف اين پژوهش، تبيين مفهوم، اصول و سياست هاى اقتصاد مقاومتى است. روش اين پژوهش، اسنادى با استفاده از منابع دينى و اقتصادى است. اقتصاد مقاومتى، الگوى برخاسته از آموزه هاى انقلابى و واقعيات داخلى و بين المللى است كه در مقابل هجمه ها، مقاوم بوده و در راستاى سياست هاى نظام، ضمن حفظ امنيت و عدالت اقتصادى، داراى برنامه اى هماهنگ است. الگوى اقتصاد مقاومتى مبتنى بر اصول مقاومت، عزت، حكمت، تقدم مصالح جمعى و جهاد است.  لازمه سياست گذارى اقتصاد مقاومتى در بخش توليد، مبارزه با فساد و سوداگرى، كاهش وابستگى به نفت، حمايت از توليد ملى، اشتغال پايدار، اقتصاد دانش بنيان و تحول در نظام بانكى مى باشد. اهتمام به مصرف توليدات ملى، مديريت مصرف و ترويج فرهنگ اقتصاد مقاومتى نيز از جمله سياست هاى اقتصاد مقاومتى در بخش مصرف است.

 

كليدواژه ها: اقتصاد، مقاومت، اقتصاد مقاومتى، مقاومت اقتصادى، رياضت اقتصادى.


سال انتشار: 
24
شماره مجله: 
213
شماره صفحه: 
91

جهاد اقتصادى در تعاليم اخلاقى اسلام

معرفت سال بيستم ـ شماره 167 ـ آبان 1390، 27ـ46

سلمانعلى رحيمى*

چكيده

توسعه اقتصادى، هدفى است كه امروزه همه جوامع و ملت‏ها آن را سرلوحه كار خويش قرار داده‏اند. نام‏گذارى سال جارى به عنوان «سال جهاد اقتصادى» حاكى از آن است كه اين موضوع به عنوان يك ضرورت اساسى در جامعه ايران مطرح است. از جمله موضوعاتى كه در بحث توسعه اقتصادى مطرح است، نقش دين و تعاليم اخلاقى آن در تحولات اقتصادى و اجتماعى يك جامعه است. تعاليم اخلاقى يك دين و مذهب، بسته به نوع آموزه‏ها و جهت‏گيرى آن، مى‏تواند نقشى كاملاً مثبت يا منفى در رشد و توسعه اقتصادى جامعه ايفا نمايد. در خصوص دين اسلام، برخى جامعه‏شناسان بر اين نظر تأكيد نموده‏اند كه تعاليم اخلاقى اسلام، فاقد ويژگى‏هايى است كه بتواند در پيروان خود يك انگيزه معقول و فعال دينى ايجاد نمايد. با توجه به اين موضوع، مقاله حاضر اين مسئله را مورد بررسى قرار مى‏دهد كه اخلاق اسلامى داراى چه ويژگى‏هايى است و اين ويژگى‏ها چه نوع نتايج اقتصادى و اجتماعى در پى خواهد داشت.

روش تجزيه و تحليل اطلاعات در اين پژوهش، توصيفى ـ تحليلى است و شيوه گردآورى اطلاعات اسنادى است.

كليدواژه‏ها: دين، اقتصاد، جهاد اقتصادى، اخلاق اسلامى، عقلانيت.

سال انتشار: 
20
شماره مجله: 
167
شماره صفحه: 
27

پول‌شويي

پول‌شويي

و ماهيت حقوقي آن

محمد احمدي
(دانشجوي كارشناسي ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسي)

چكيده

امروزه مجرمان از طريق ارتكاب اعمال مجرمانه مي‌كوشند در فاصله زماني كوتاه، ثروت هنگفتي تحصيل كنند و مبناي «پول‌شويي» را در جرمي مثل سرقت، به واسطه درآمدي كه براي سارق دارد، ايجاد مي‌كنند، به گونه‌اي كه پس از ارتكاب جرم و تحصيل ثروت، در پي پوشاندن اعمال غيرقانوني خود، پول كثيف تحصيل شده را با ترفندهايي، قانوني نشان مي‌دهند و سعي مي‌كنند تا مقامات قضايي و انتظامي و مسئولان ذي‌ربط از توقيف اموال بي‌خبر بمانند و در نتيجه، موجب تضعيف دولت، افزايش تورم و نابساماني اقتصاد و بازار مي‌گردند. از اين پديده، امروزه به «پول‌شويي» تعبير مي‌شود.

در اين مقاله سعي شده تعريف جامعي از «پول‌شويي» عرضه شود و عوامل ايجادكننده پول‌شويي، مراحل عمليات پول‌شويي و ميزان آن، تأثير پول‌شويي در اقتصاد و بي‌ثباتي بازار و همچنين مبارزه با اين پديده و راه‌كارهاي آن و اينكه دولت به معناي قواي حاكم در قبال آن چه وظيفه‌اي دارد، بررسي گردد.

كليدواژه‌ها: پول، پول‌شويي، اقتصاد، مبارزه، نرخ.

سال انتشار: 
17
شماره مجله: 
125
شماره صفحه: 
103
محتوای تغذیه