امام

strict warning: Declaration of views_handler_filter_node_status::operator_form() should be compatible with views_handler_filter::operator_form(&$form, &$form_state) in D:\WebSites\nashriyat.ir\modules\views\modules\node\views_handler_filter_node_status.inc on line 14.

تبیین عقلی ولایت تکوینی امام در آیات و روایات

قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان

سیدمصطفی حسینی/ دانشجوی دکتری کلام اسلامي مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خمینی ره    hseedmostafa@yahoo.com
دريافت: 29/10/99                    پذيرش: 07/02/1400
چکيده
ولایت تکوینی یکی از شئون مهم امام است و به تفویض محدود و مطلق تقسیم می‌شود. از دیرباز بحث دربارة ولایت تکوینی داشتنِ امام، مطرح بوده و مخالفان این اعتقاد شبهات فراوانی را نسبت به آن مطرح کرده‌اند که نشان می‌دهد هنوز ابعادی از این بحث به خوبی روشن نشده است. بنابراین بحث و تبادل نظر در این‌باره و پرداختن به آن با شیوه‌های جدید، لازم و ضروری است. یکی از این شیوه‌ها، نگاه عقلی به آیات و روایاتی است که دربارة ولایت تکوینی امام می‌باشد. این شیوة بحث، به دلیل عقلی بودن و سبک منطقی آن، کمتر می‌تواند مورد اشکال و شبهه واقع شود.    
در این نوشتار به این نتیجه رسیدیم که دلایل و برداشت‌های متعدد عقلی از اخباری که دربارة معرفی امام و یا ویژگی‌های امام است؛ تفویض محدودِ ایشان را در عالم تکوین ثابت می‌کند؛ ولی دربارة تفویض مطلق امام، به دلیل کمتر بودنِ آیات و روایات، اثبات آن از طریق برداشت‌های عقلی دشوارتر است؛ اما در عین حال اخباری که دربارة امضاء مقدرات عالم توسط امام در شب قدر است می‌تواند آن را ثابت کند.
كليدواژه‌ها: امام، ولایت تکوینی، تفویض محدود، تفویض مطلق، برداشت عقلی.
 

سال انتشار: 
1400
شماره مجله: 
282
شماره صفحه: 
41
صفحه شروع مقاله: 
41
صفحه پایان مقاله: 
51

مسائل اساسي امامت‌پژوهي در آثار شيخ مفيد

قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان

سال بيست و هفتم ـ شماره 248 (ويژة كلام)

سيده منا موسوي / استادیار دانشگاه قم     sm.mousavi@qom.ac.ir 
دريافت: 25/10/96                    پذيرش: 11/3/97

چکیده
این مقاله، به بررسی مسائل اساسی امامت، از دیدگاه شیخ مفید می‌پردازد، تا روشن سازد كه متکلم امامیه و متقدم نامداری مانند شیخ مفید، با روش عقل‌گرایانه خود چه تصویری از امام ارائه می‌دهد و ضرورت وجود و شاخصه‌های امامت را چگونه تبیین می‌کند. به روش توصیفی تحلیلی به دست آمد که ایشان، در بیشتر مسائل امامت هماهنگ با ساير متكلمان امامیه سخن می‌گوید، اما در دو مسئله چالش‌‌برانگیز عصمت و علم امام، تفاوت‌ها بروز می‌یابد. مطابق رویکرد عقل‌گرایانه شیخ مفید، ضرورت وجود امام برخاسته از لطف و تفضل خداوند است، نه عدالت او. عصمت تام امام، مربوط به دوران امامتش است و پیش از آن، صدور گناه سهوی از او، که موجب نفرت و بی‌اعتباری‌اش نشود، جایز است. آگاهی به غیب و امور غیرمرتبط با دین برای امام، ضرورت عقلی ندارد. در همة اين مسائل، ادله نقلی گاه مؤید و گاه منافی نگاه عقلی است. روش شیخ مفيد در موارد تنافی و تعارض بسته به اعتبار روایت، جمع یا طرد است.
کلیدواژه‌ها: امام، علم امام، عصمت، نص، لطف، شیخ مفید


 

سال انتشار: 
27
شماره مجله: 
248
شماره صفحه: 
39

معناشناسى و گستره افضليت امام در انديشه متكلمان

سال بيست و پنجم ـ شماره 225 (ويژه كلام)

محمدحسين فارياب / استاديار گروه كلام مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى قدس‏ سره                        m.faryab@gmail.com

دريافت: 29/10/94               پذيرش: 12/3/95

 

چكيده

در انديشه شيعه و بسيارى از اهل‏ سنت، افضليت امام يكى از شرايط لازم براى امام است. اين مسئله درطول تاريخ اسلام، در كشاكش بحث‏ هاى شيعه و سنى بارها مورد چالش قرار گرفته است. آنچه ايننوشتار به دنبال آن مى‏ باشد، مرورى است بر معناى افضليت در انديشه متكلمان با روش اسنادى. ازسوى ديگر، يكى از مسائل اصلى در بحث افضليت، گستره افضليت امام است كه به حقيقت بيانگرمسئله معناى افضليت است. پس در اين نوشتار معناى افضليت را از ديدگاه متكلمان بررسى مى‏ كنيم كهبيانگر ديدگاه آنها در بحث گستره افضليت نيز به‏ شمار مى‏ رود. بر اساس مهم‏ ترين يافته‏ هاى اين تحقيق،متكلمان اهل‏ سنت كمتر به اين بحث توجه داشته‏ اند و در سوى مقابل، متكلمان شيعى معانى متعددىبراى افضليت ذكر كرده‏ اند.

 

كليدواژه‏ ها: افضليت، معناشناسى، گستره، امام، متكلمان.

 

سال انتشار: 
25
شماره مجله: 
225
شماره صفحه: 
63

شئون امام در انديشه شيخ مفيد

سال بيست و چهارم ـ شماره 217 (ويژه كلام)

محمدعلى يوسفى زاده / دانشجوى دكترى كلام مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى قدس سره                                                               yosefi.zade@yahoo.com

قاسم جوادى / عضو هيئت علمى جامعه المصطفى العالميه                                     i_q_javadi@iman.miu.ac.ir

دريافت: 11/6/93               پذيرش: 15/3/94

چكيده

سرنوشت اخروى مستضعفان از مسائلى است كه هميشه درباره اش سؤال شده است. پاسخ به اين سؤال نه تنها موجب حل اين معضل علمى شده است، بلكه روشن خواهد كرد كه چه گروهى از مستضعفان مشمول عنايت و رحمت الهى شده، در قيامت به بهشت وارد مى گردند؟ با توجه به اينكه اين بحث نقلى است، با مراجعه به آيات و روايات، به روش تحليلى ـ توصيفى به اين سؤال پاسخ مى گوييم. در روايات و آيات قرآن، سرنوشت هاى متفاوتى براى مستضعفان ذكر شده است؛ مثل امتحان آنها در قيامت، نويد رحمت الهى، در گرو عمل خود بودن، واگذارى به مشيت الهى يا خادم اهل بهشت بودن. وجه جمعى كه مى شود درباره اينها بيان كرد اين است كه اين سرنوشت هاى متفاوت بستگى به نوع مستضعفان دارد. همچنين ممكن است در مواقف قيامت وضعيت ايشان فرق كند.

 

كليدواژه ها: استضعاف فكرى، قرآن، روايت، قيامت، نجات.

سال انتشار: 
26
شماره مجله: 
217
شماره صفحه: 
71

مقايسه پيامبر و امام از ديدگاه امام رضا (ع)

معرفت سال بيست و يكم ـ شماره 178 ـ مهر 1391، 71ـ88

حسن صادقى*

چكيده

از روايات نقل شده از امام رضا عليه السلام، مقايسه پيامبر و امام و ذكر بيشتر صفات پيامبر براى امام استفاده مى شود. با كمك اين روايات و تحليل آنها ثابت مى شود كه مقام امامت ويژه افرادى است كه از بيشتر ويژگى هاى پيامبر برخوردار باشند. اين گونه نيست كه هر كسى با عنوان خليفه و حاكم مسلمين و مانند آن، شايستگى جايگاه امامت را داشته باشد.

     اين نوشتار مى كوشد با روش اسنادى و تحليلى با توجه به روايات نقل شده از امام رضا عليه السلام ديدگاه ايشان در مقايسه پيامبر و امام را بررسى كند. نتيجه بررسى اين پژوهش آن است كه ميان پيامبر و امام صفات مشتركى وجود دارد؛ مانند بندگى، برگزيده و نصب شدن، عصمت، علم الهى، حجت الهى و خلافت الهى و لازم الاطاعه بودن. در كنار اين اشتراك، پيامبر و امام از لحاظ چگونگى ارتباط با فرشته تفاوت نيز دارند. همچنين امام (از لحاظ امام بودن) از پيامبر(از لحاظ پيامبر بودن) برتر است.

 

كليدواژه ها: صفات پيامبر، پيامبر، امام، صفات امام، امام رضا عليه السلام.

سال انتشار: 
21
شماره مجله: 
178
شماره صفحه: 
71

عدالت امام از ديدگاه امام رضا عليه‏السلام با تأكيد بر عدالت اجتماعى

سال نوزدهم ـ شماره 158 ـ بهمن 1389، 85ـ98

 حسن صادقى*

چكيده

يكى از ويژگى‏هاى امامان معصوم عليهم‏السلام، عدالت به ويژه عدالت اجتماعى است؛ چراكه اگر ايشان از اين ويژگى برخوردار نباشند، نمى‏توانند به مسئوليت‏ها و وظايف خويش عمل كنند. اين نوشتار مى‏كوشد با روش اسنادى و تحليلى، با توجه به روايات نقل شده از امام رضا عليه‏السلام ضرورت، راه كشف، آثار و ابعاد عدالت امام با تأكيد بر عدالت اجتماعى را بيان، و تفاوت آن را با ديدگاه‏هاى كلامى غيرشيعه روشن نمايد. توجه به روايات امام رضا عليه‏السلام از اين جهت حايز اهميت است كه در زمان ايشان، مسائل اساسى اسلام بيشتر مورد گفت‏وگو قرار مى‏گرفت. همچنين ايشان به حسب ظاهر مدتى منصب «وليعهدى» داشته كه اين دو عامل، زمينه را براى گفت‏وگو درباره عدالت اجتماعى امام فراهم ساخته است.

 

كليدواژه‏ها: امام، امامت، عدالت، عدالت اجتماعى، عصمت، امام رضا عليه‏السلام.

سال انتشار: 
19
شماره مجله: 
1158
شماره صفحه: 
85

اخلاق و عرفان اسلامي

اخلاق و عرفان اسلامي

استاد محمّدتقي مصباح

چكيده

بحث درباره اوصاف عبادالرحمان بود. در شماره گذشته بيان كرديم كه انبيا به عنوان مصداق بارز «عبادالرحمان»، اهتمام خاصي به مسئله خانواده و فرزندان خود داشته‏اند. در اين زمينه، از باب نمونه به آياتي در مورد حضرت ابراهيم عليه‏السلام و درخواست‏هاي آن حضرت در مورد فرزندان و ذريّه خود اشاره كرديم. در اين جلسه، در شرح آخرين وصف عبادالرحمان آمده است: عبادالرحمان از خداي متعال مي‏خواهند كه امام متقين باشند. به راستي امام متقين به چه معناست؟ اين بحث پيرامون اين دعاي مؤمنان و بندگان خداست؛ شرايط امامت چيست، امامت از منظر قرآن به چه معناست، چگونه مؤمنان مي‏توانند رهبر و پيشواي ديگران باشند.

خداي متعال در اين آيات در پي الگوسازي است؛ هم به جنبه‏هاي مثبت و اموري كه عبادالرحمان بدان آراسته‏اند و هم به جنبه‏هاي منفي و اموري كه از آن پيراسته‏اند اشاره مي‏كنند. اين مقال به اين موضوع مي‏پردازد.

كليدواژه‏ها: امام، عبادالرحمان، ضلالت، هدايت، پيشوا، رهبري.

سال انتشار: 
17
شماره مجله: 
126
شماره صفحه: 
5
محتوای تغذیه