مدارا

strict warning: Declaration of views_handler_filter_node_status::operator_form() should be compatible with views_handler_filter::operator_form(&$form, &$form_state) in D:\WebSites\nashriyat.ir\modules\views\modules\node\views_handler_filter_node_status.inc on line 14.

استكبار و استضعاف در قرآن

قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان

سال بيست و هشتم ـ  شماره هشتم، پياپي 263 (ويژة علوم سياسي)

رضا مهدیان‌فر / استادیار گروه تفسير دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم    rezamahtab52@yahoo.com
دريافت: 27/1/98                    پذيرش: 29/6/98
چکيده
استضعاف و استکبار ازجمله روابط اجتماعی است که در آن، طرفِ غالب، دیگری را در ضعف نگه می‌دارد. قرآن کریم نیز این رابطه را به صورت گسترده‌ای مورد توجه قرار داده است. پدیده استضعاف در کاربرد قرآنی در بیشتر موارد در برابر نوعی برتری‌طلبی (استکبار) نمایان می‌شود. در روایت قرآنی، استکبار با سرپیچی شیطان از فرمان الهی آغاز شده و به همراه قدرت در میان جامعه انسانی گسترش یافت. نظر به پپامدهاي دوقطبی‌شدن جامعه به استضعاف و استکبار، مقابله با استکبار با شیوه‌های خردمندانه و گوناگون سرلوحة برنامه‌های انبیا در آیات قرآنی است. ازاين‌رو، شناخت نشانه‌هاي مستکبران و آثار و پيامدهاي آن براي مقابله و مبارزه با اين خوي و خصلت نابودگر و استضعاف‌زدایی از جامعه از منابع معرفتي مفيد و سازنده است. 
تدبر در آیات قرآن و روایات و سیره معصومانعلیهم السلام و استفاده از نص و ظهور آیات با اتکا به دیدگاه مفسران، به شیوه توصیفی ـ تحلیلی، شیوه‌های مقابله با استکبار را در مذاکره، مدارا، دشمنی، ارعاب، برخورد شدید و استضعاف‌زدایی از جامعه اسلامی روایت می‌کند. اتخاذ رویکرد مناسب در مقابله با استکبار با هدف مقاوم‌سازی جامعه از درون، عمده‌ترین هدف سامان‌یابی نوشتار حاضر است.
كليدواژه‌ها: استکبار، استضعاف، مذاکره، مدارا، ارعاب، استضعاف‌زدایی، مقاوم‌سازی جامعه.
 


Showing Arrogance and Oppression in the Holy Quran

 

Reza MahdianFar / Assistant Professor of the Department of Quranic Interpretation, Quran University of Science and Education                                                                                                                                                      rezamahtab52@yahoo.com

Received: 2019/04/16 - Accepted: 2019/09/20

Abstract

Oppression and arrogance fall in the province of social relations, which indicates that the dominant party treats the other in a harsh way. The holy Quran gives special attention to this relationship. The Quran contrasts the phenomenon of oppression with the assumption of supreme power or arrogance. According to the Quran, arrogance first began with Satan's disobedience to the divine command, and then this kind of behavior 

polarization of society into oppression and arrogance, the Quran shows that confronting arrogance in rational and varied ways is at the heart of the prophets' mission. Therefore, in acquaintance with the characteristics of the arrogant and the effects and consequences of arrogance by relying on reliable sources is useful for confronting and combating this kind of destructive disposition and dislodging oppression from the society. Reflecting on the Quranic verses, narrations and lifestyle of the infallible Imams and making use of the text and presentation of the verses by relying on the views of the commentators, this paper uses a descriptive-analytical method to elucidate the methods of coping with arrogance in negotiation, toleration, enmity, intimidation, violent encounter, and dislodging oppression from the Islamic society. Adopting an appropriate approach to dealing with arrogance with the aim of empowering the society from within is the main purpose of conducting this study.

Key words: arrogance, oppression, negotiation, toleration, intimidation, dislodging oppression, empowering the society.

along with assuming power spread among mankind. Considering theconsequencesof the


سال انتشار: 
28
شماره مجله: 
263
شماره صفحه: 
75

شرايط و قلمرو مدارا در قرآن و سنت

قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان

سال بيست و هشتم ـ شماره اول، پياپي 256 (ويژة اخلاق)

سیده‌فاطمه طباطبائی / استادیار دانشگاه شهید باهنر کرمان     fatabatabaee@uk.ac.ir
اعظم عسکری خنامانی / كارشناس ارشد الهيات و معارف اسلامي دانشگاه كرمان    azam.askari52@gmail.com
دريافت: 18/06/97                    پذيرش: 11/10/97
چکيده
امروزه برخی از مسلمانان به‌سبب عدم فهم دقیق و عمیق از معارف اسلامی ‌پیرامون مدارا، دچار افراط‌گرایی شده‌اند، و تساهل و تسامح را جایگزین همزیستی مسالمت‌آمیز نموده‌اند. بنابراین،، لازم است جهت تنویر چهرة ناب اسلام و اتخاذ شیوه رفتاری صحیح در منابع اسلامی، به تبیین شرایط و قلمرو مدارا پرداخته شود. این مقاله با روش توصیفی ـ تحلیلی شرایط و قلمرو مدارا از منظر قرآن کریم و سنت را تبیین کرده است. نتایج تحقیق بیانگر آن است که شرایط تحقق مدارا، به حفظ اصول و ارزش‌های دینی، عدم ظالم‌پروری، عدم تقابل با اجرای حدود الهی، رعایت حقوق دیگران و نیز حفظ عزت انسانی بسته ‌است. رعایت قلمرو مدارا در اسلام وسیع و گسترده است، که از مدارای خداوند با انسان‌ها آغاز شده، و تا مدارای سیاسی، یعنی مدارا با مشرکان، منافقان و منتقدان، و مدارای اجتماعی، یعنی مدارا با اهل کتاب، قومیت‌ها و ملیت‌ها، مذاهب اسلامی، ‌و نیز مدارا با والدین، همسر و فرزندان، و مدارای اخلاقی، که مدارا در سبک پوشش، رفتار و برخورد با مجرمان است، گسترش یافته است.
كليدواژه‌ها: مدارا، قلمرو و شرایط مدارا، مدارای خداوند با انسان، مدارای سیاسی، مدارای اخلاقی، مدارای اجتماعی.سال انتشار: 
28
شماره مجله: 
256
شماره صفحه: 
63

تيزبيني، ميانه‌روي، آبرومندي و شكيبايي شيعيان واقعي در كلام اميرمؤمنان علي عليه السلام

قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان

سال بيست و ششم ـ شماره 242 ( ويژه روانشناسي )

آيت‌الله علامه محمدتقي مصباح

سال انتشار: 
26
شماره مجله: 
242
شماره صفحه: 
5

كاركردها و فنون مدارا در زندگى اجتماعى

معرفت سال بيستم ـ شماره 160 ـ فروردين 1390، 97ـ112

على حسين‏زاده*

چكيده

اين تحقيق به بررسى معناى مدارا، شرايط لازم تحقق و موانع آن، نمونه‏ها و شيوه‏هاى مدارا نسبت به ديگران مى‏پردازد. اهميت مدارا و نقش آن در سلامت زندگى بسيار مهم است. هدف پژوهش، تبيين جايگاه مدارا، و حدّ و مرز آن و افزايش كاركردهاى مثبت و كاهش آسيب‏هاى احتمالى آن است. اين مهم ما را در يافتن يكى از بهترين راه‏كارها براى ثبات و پايدارى در زندگى، آرامش و نشاط اعضاى خانواده، تأمين مطالبات اعضا، رفع نيازمندى‏ها و وصول به سعادت و خوشبختى كمك مى‏كند.

روش تحقيق، تحليلى ـ توصيفى است كه بر داده‏هاى دينى و روان‏شناختى مبتنى است. يافته‏هاى اصلى اين تحقيق خير و بركت، امنيت، بهره‏مندى، خوشبختى، محبت، كينه‏زدايى، افزايش روزى، و موفقيت و پايدارى در زندگى به عنوان پيامدهاى مثبت مداراست. رفتارهايى همچون مرموزسازى، تبرئه، شوخى، رفتار نظير به نظير، تغيير مرتبه دوم، رفع تعارض، تمركز بر نقاط قوت، ايفاى نقش مقابل و خود آرام‏سازى نمونه‏هايى از مهارت‏هاى موجود براى دست‏يابى به مدارا به شمار مى‏روند.

كليدواژه‏ها: مدارا، رضايت‏مندى، آرامش، موفقيت، تغافل، سعه صدر.

سال انتشار: 
20
شماره مجله: 
160
شماره صفحه: 
97

مدارا با مخالفان در سنت و سيره پيشوايان معصوم عليهم‏ السلام

سال نوزدهم ـ شماره 156 ـ آذر 1389، 31ـ44

سيدمحمد احسانى -1

چكيده

مدارا يكى از اصول اخلاقى اسلام است كه پيشوايان دين در تعامل با ديگران بر آن تأكيد داشته‏اند. پيامبر صلى‏الله‏عليه‏و‏آله و ائمّه اطهار عليهم‏السلام كه جانشينان به‏حق او بودند، در جايى كه مدارا موجب آسيب به اساس اسلام يا مصالح جامعه اسلامى نمى‏شد، همواره در برخورد با مخالفانشان با مدارا رفتار مى‏كردند. اين تحقيق بر آن است اصل مزبور را در سيره پيشوايان اسلام بازكاوى كند تا هم پاسخى باشد به دشمنان اسلام كه پيشوايان دين را خشونت‏گرا معرفى مى‏كنند و هم الگويى باشد براى پيروان، تا از سيره اين بزرگان براى تعامل با مخالفان سود بجويند. اين پژوهش با رويكرد نظرى و تحليلى، مواردى را كه پيشوايان دين در آن با مدارا و مواردى كه با قاطعيت رفتار مى‏نمودند، تحليل و بازشناسى نموده است.

كليدواژه‏ها: پيامبر صلى‏الله‏عليه‏و‏آله، ائمّه اطهار عليهم‏السلام، مدارا، گذشت، مخالفان

سال انتشار: 
19
شماره مجله: 
156
شماره صفحه: 
31

رسول خدا(صلي الله عليه وآله)و استراتژي ايشان در برابر خط نفاق

رسول خدا(صلي الله عليه وآله)و استراتژي ايشان در برابر خط نفاق

محمّدقدير دانش(1)

چكيده

در اين مقاله درصدد پاسخ به اين پرسش هستيم كه رسول اكرم(صلي الله عليه وآله) در برخورد با منافقان چه تدبير و شيوه رفتاري را اتخاذ ميكردند. بدينروي، پس از توضيح مفاهيم «كافر»، «فاسق»، و «منافق» و تفكيك ميان آنها، به بررسي الگوهاي رفتاري پيامبر در برابر منافقان پرداختهايم. بر اساس يافتههاي اين پژوهش، موضع اصلي پيامبر در برابر منافقان، عفو و مدارا بود كه به شكلهاي گوناگون تجلّي مييافت; ولي ايشان در مواقع ضرورت، از خشونت نيز بهره ميگرفتند. پيامبر با منافقان، كه دشمنان داخلي حكومت و جامعه اسلامي بودند، به عنوان يك پديده رواني و اجتماعي برخورد كردند و موضع سياسي و نظامي در برابر آنان نگرفتند. آن حضرت تدابيري انديشيدند كه آنان در جامعه اسلامي منزوي و كمتأثير شوند و در نتيجه، مسلمانان از خيانتها و نيرنگهاي آنان مصون بمانند.

كليدواژهها: سيره، كافر، منافق، فاسق، مدارا، انزوا، خشونت.

سال انتشار: 
17
شماره مجله: 
129
شماره صفحه: 
11
محتوای تغذیه