كتاب مقدّس

strict warning: Declaration of views_handler_filter_node_status::operator_form() should be compatible with views_handler_filter::operator_form(&$form, &$form_state) in D:\WebSites\nashriyat.ir\modules\views\modules\node\views_handler_filter_node_status.inc on line 14.

تاريخ‏مندى مسيح عليه‏السلام يا اعتقادات مسيحيت؟

تاريخ‏مندى مسيح عليه‏السلام يا اعتقادات مسيحيت؟

مهدى تراب‏پور1

چكيده

حضرت عيسى عليه‏السلام از سوى خداوند متعال براى هدايت قوم بنى‏اسرائيل فرستاده شده است؛ اما متأسفانه بنا به دلايلى همچون قدرت‏طلبى و غرايز شخصى و سياسى عده‏اى خاص، آموزه‏هاى اين رسول الهى، دچار تغيير و تحريف شد؛ آنكه بيشترين سهم را در اين ماجرا داشت، كسى نبود جز پولس. او مدّعى بود كه حضرت عيسى عليه‏السلام را پس از به صليب كشيده شدن ديده، و آن حضرت به او مأموريت داده است. از اين‏رو، آموزه‏هاى او بيش از هر كسى ـ حتى بيش از خود مسيح عليه‏السلام ـ در عهد جديد موجود مى‏باشد و ريشه بيشتر اعتقادات اصلى مسيحيت مثل تثليث، تجسّم، كليسا و... به اين شخص برمى‏گردد. بنابراين، اين قبيل اعتقادات مسيحيت در طى تاريخ و ادوار زمانى به وجود آمده است. اين نوشتار با رويكرد نظرى و اسنادى و با هدف بررسى تاريخ‏مندى حضرت عيسى عليه‏السلام و اسطورگى اعتقادات مسيحيت نگارش يافته است.

كليدواژه‏ها: اسطوره، كتاب مقدّس، پولس، تثليث، تجسّم، فدا، كليسا.

سال انتشار: 
18
شماره مجله: 
144
شماره صفحه: 
89

كتاب مقدّس و جايگاه آن در مناظرات امام رضا(عليه السلام)

كتاب مقدّس و جايگاه آن در مناظرات امام رضا(عليه السلام)

علي اسدي(1)

چكيده

امام معصوم(عليه السلام) حجت خدا و داناترين مردم است. بر اين اساس گستره دانش او افزون بر كتاب و سنّت، ديگر كتابهاي آسماني را نيز دربر ميگيرد. استدلالهاي امام رضا(عليه السلام) به تورات، انجيل و زبور در مناظره با علماي اهل كتاب، از نمونههاي شنيدني در اين زمينه است. مواردي از كتاب مقدّس، كه امام(عليه السلام) در ارتباط با برخي مسائل بدان استناد جستهاند، از حيث انطباق با نسخههاي موجود آن و نيز دلالت بر مدعاي آن حضرت، چند دسته هستند: بخشي كاملا روشن و گوياست و در كتاب مقدّس موجود نيز آمده، برخي ديگر داراي مفهوم كلي، ولي با قراين موجود مدعاي امام را تأييد ميكند. دسته ديگر، داراي زباني نمادين است، و تنها با تفسير امام، بر مدعاي ايشان دلالت دارد. برخي نيز در ترجمههاي فارسي و عربي يافت نميشوند. بخشي نيز در متن كتاب مقدّس مورد استناد قرار نگرفتهاند، ولي به صورت مبسوط در عهد قديم، جديد و قرآن روايت شدهاند.

اين مقاله، نمونههاي مهمي از موارد ياد شده را در نسخههاي فارسي و عربي موجود از عهدين بررسي ميكند.

كليد واژهها: قرآن، كتاب مقدّس، عهد عتيق، عهد جديد، تورات، انجيل، امام رضا(عليه السلام)، عيسي(عليه السلام).

سال انتشار: 
17
شماره مجله: 
129
شماره صفحه: 
83
محتوای تغذیه