غريزه

strict warning: Declaration of views_handler_filter_node_status::operator_form() should be compatible with views_handler_filter::operator_form(&$form, &$form_state) in D:\WebSites\nashriyat.ir\modules\views\modules\node\views_handler_filter_node_status.inc on line 14.

اخلاق توحيدي و نقش آن در انگيزش

اخلاق توحيدي و نقش آن در انگيزش

اصغر هادي1

چكيده

اين مقاله به ايضاح مفهومي دو اصطلاح «اخلاق توحيدي» و «انگيزش» و نيز مباني گزينش شده مي‏پردازد. سپس در سه بخش، نقش اخلاق توحيدي در انگيزش را بيان مي‏كند:

     الف. نقش اخلاق توحيدي در انگيزه بقا؛

     ب. نقش اخلاق توحيدي در انگيزه كمال و انگيزه‏هاي فرعي شامل: 1. انگيزه كنجكاوي؛ 2. انگيزه حقيقت‏جويي؛ 3. انگيزه استقلال و خودمختاري؛ 4. انگيزه قدرت.

     ج. نقش اخلاق توحيدي در انگيزه لذت و ارضاي نيازهاي زيستي و انگيزه‏هاي فرعي آن شامل: 1. انگيزه تغذيه؛ 2. انگيزه جنسي؛ 3. نياز به لباس و مسكن؛ 4. نياز به وسايل نقليه؛ 5. انگيزه زيبايي‏دوستي؛ 6. انگيزه مال‏دوستي.

     آنچه در اين پژوهش دنبال مي‏شود نقش اخلاق توحيدي (بر اساس تبيين علّامه طباطبائي در تفسير الميزان) بر ساختار كلي نيازها و انگيزه‏هاي انسان (بر اساس ديدگاه‏هاي روان‏شناختي حضرت آيه‏اللّه مصباح) است.

كليدواژه‏ ها: اخلاق، روان‏شناختي، انگيزه، انگيزش، غريزه، نيازهاي زيستي.

سال انتشار: 
17
شماره مجله: 
130
شماره صفحه: 
27
محتوای تغذیه