روحانيت

strict warning: Declaration of views_handler_filter_node_status::operator_form() should be compatible with views_handler_filter::operator_form(&$form, &$form_state) in D:\WebSites\nashriyat.ir\modules\views\modules\node\views_handler_filter_node_status.inc on line 14.

مستشرقان و جريان‌شناسي روحانيت در پيروزي انقلاب اسلامي

قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان

سال بيست و ششم ـ شماره 240 (ويژة علوم سياسي)

سال انتشار: 
26
شماره مجله: 
240
شماره صفحه: 
57

بررسى رابطه جامعه پذيرى دينى و پايبندى مذهبى دانشجويان مطالعه موردى دانشجويان دانشكده علوم انسانى دانشگاه گيلان

سال بيست و چهارم ـ شماره 212 (ويژه جامعه ‏شناسى)

محسن پورمحمد / استاديار دانشگاه علوم پزشكى گيلان Mpm_66@yahoo.com

سعيد كبيرى / دانشجوى دكترى بررسى مسائل اجتماعى ايران دانشگاه مازندران s.kabiri89@gmail.com

سيده معصومه شادمنفعت / دانشجوى كارشناسى ارشد جامعه شناسى دانشگاه گيلان shamila.shadmanfaat@gmail.com

همايون رضائى زاده / كارشناسى ارشد جامعه شناسى دانشگاه گيلان Homayunrezaei90@gmail.com

دريافت: 29/2/93 پذيرش: 2/9/93

چكيده

نهادينه شدن ارزش هاى دينى در هر كشورى، تحت تأثير عوامل نهادى جامعه پذيرى شكل مى گيرد. به فرايند درونى كردن ارزش ها و اعتقادات دينى جامعه پذيرى دينى گفته مى شود. خانواده، مدارس، دوستان، روحانيت و اشخاص مذهبى و رسانه هاى گروهى، از مهم ترين عوامل جامعه پذيرى به شمار مى روند. اين پژوهش به بررسى رابطه جامعه پذيرى دينى و پايبندى مذهبى پاسخ گويان مى پردازد. سؤال اصلى اين است كه مهم ترين عامل جامعه پذيرى دينى مردم، به ويژه جوانان چيست؟

جامعه آمارى اين پژوهش، دانشجويان دانشگاه گيلان هستند، كه از ميان آنها 384 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. رويكرد نظرى اين پژوهش، تلفيقى از نظريه كنش متقابل و كاركردگرايى است. نتايج حاكى از اين است كه رسانه هاى گروهى، روحانيت و اشخاص مذهبى و دوستان، به ترتيب مهم ترين عوامل جامعه پذيرى هستند. اين در حالى است كه دو عامل جامعه پذيرى مذهبى يعنى خانواده و مدرسه تا حدى كاركرد خود را در مقايسه با ديگر عوامل جامعه پذيرى از دست داده اند.

 

كليدواژه ها: جامعه پذيرى مذهبى، عوامل جامعه پذيرى مذهبى، روحانيت، خانواده، مدرسه، ماهواره، اينترنت.

 


سال انتشار: 
24
شماره مجله: 
212
شماره صفحه: 
17

روحانيت شيعه و كاركردهاي آن

روحانيت شيعه و كاركردهاي آن

در انديشه امام خميني (قدس ‏سره)

محمّد عبّاسي1

چكيده

يافته‏هاي عملي نشان مي‏دهد كه اصلي‏ترين مانع بر سر منافع استعمارگران در جوامع اسلامي، اسلام و باورهاي ديني مردم و روحانيت اصيل است. از اين‏رو، آنان حمله به اسلام و روحانيت را با دو هدف تعقيب كردند: اول تخفيف، استهزا كاهش شأن و منزلت روحانيت نزد مردم، به گونه‏اي كه هرگونه حمايت مردمي را از آنان سلب نمايند. دوم آنكه، به خود روحانيان بباورانند كه دين، از سياست و امور اجتماعي جداست و بدين‏سان انگيزه آنان را براي حركت و اصلاح امور اجتماعي سلب كنند. اين هدف با ترويج انديشه جدايي دين از سياست (سكولاريسم) دنبال شد. هرچند دشمنان تبليغ مي‏كنند كه دين و شريعت از سياست و اداره امور جامعه جداست، ولي با اين حال، در همه مقاطع، نقش علما و روحانيان نقشي مهم و تأثيرگذار بوده است.

     در اين تحقيق، تلاش شده است تا روشن شود كه آيا دخالت در سياست و جامعه از روحانيت مورد انتظار است يا روحانيت بايد به امور فردي و روابط بين انسان و خالق بپردازد؟ حضرت امام قدس‏سره به پيوند عميق سياست و ديانت معتقد بودند و با انديشه جدايي دين از سياست به شدت مخالفت مي‏كردند. اين موضوع با استفاده از ديدگاه‏ها و انديشه‏هاي ايشان، مورد بررسي و بحث قرار گرفته است.

كليدواژه ‏ها: روحانيت، دين، سياست، جامعه، كاركرد، امام خميني قدس‏ سره.

سال انتشار: 
17
شماره مجله: 
131
شماره صفحه: 
55
محتوای تغذیه