شيعه

strict warning: Declaration of views_handler_filter_node_status::operator_form() should be compatible with views_handler_filter::operator_form(&$form, &$form_state) in D:\WebSites\nashriyat.ir\modules\views\modules\node\views_handler_filter_node_status.inc on line 14.

جلوه‌هايي از رفتار شيعة واقعي

قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان

سال بيست و هشتم ـ  شماره ششم، پياپي 261 (ويژة تاريخ)

آيت‌الله علامه محمدتقي مصباح
چكيده
اميرمؤمنان علي علیه السلام در ادامة خطبة خود دربارة صفات و نشانه‌هاي پرهيزگاران و شيعيان واقعي نشانه‌هاي ديگر آنان را اين‌گونه معرفي مي‌كنند: «لَا يُضِيعُ‏ مَا اسْتَحْفَظَهُ،‏ وَلَا يُنَابِزُ بِالْأَلْقَابِ، لَا يَبْغِي عَلَى أَحَدٍ، وَلَا يَغْلِبُهُ الْحَسَدُ، وَلَا يُضَارُّ بِالْجَارِ، وَلَا يَشْمَتُ بِالْمُصَابِ، مُؤَدٍّ لِلْأَمَانَاتِ، عَامِلٌ بِالطَّاعَاتِ، سَرِيعٌ إِلَى الْخَيْرَاتِ، بَطِي‏ءٌ عَنِ الْمُنْكَرَاتِ يَأْمُرُ بِالْمَعْرُوفِ وَيَفْعَلُهُ، وَيَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ وَيَجْتَنِبُه»‏؛ آنچه را بايد حفظ كند، ضايع نمي‌سازد و لقب‌هاي سبك و زشت به ديگران نمي‌دهد و به كسي ستم نمي‌كند و مغلوب حسد نمي‌شود. به همساية خود زيان نمي‌رساند و مصيبت‌ديده را شماتت و سرزنش نمي‌كند. امانت‌ها را ادا، و به طاعات و تكاليف خود عمل مي‌كند و در انجام‌دادن كارهاي خير شتاب و سرعت دارد و در انجام كارهاي زشت كندي، و از انجام آنها خودداري مي‌كند. امربه‌معروف مي‌كند و خود نيز بدان عمل مي‌كند و از منكر نهي مي‌كند و خود نيز از آن پرهيز مي‌كند. اين مقال، به شرح و تفسير اين ويژگي‌ها مي‌پردازد.
كليدواژه‌ها: شيعه، آفات اخلاقي، حسد، قضا و قدر الهي، امر به معروف، نهي از منكر.


سال انتشار: 
28
شماره مجله: 
261
شماره صفحه: 
5

بررسي تطبيقي گونه‌هاي دعاي شيعه و كاتوليك

قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان

سال بيست و هفتم ـ شماره 249 (ويژة اديان)

مهاجر مهدوی راد / کارشناس ارشد دین‌شناسی مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی ره    ali1945reza@gmail.com
دريافت: 19/12/96                    پذيرش: 11/4/97
چکیده
پژوهش در مورد دعا و ویژگی‌های آن، از جهت محتوا، جهت صدور و مخاطب آن از جمله کارهای بایسته در دعاپژوهی است که به عنوان گونه‌شناسی دعا مطرح می‌شود. اهمیت دعا در شیعه و کاتولیک و آثار سازنده آن در نیل به سعادت و لزوم پژوهش در زمینه اصناف و گونه‌های آن و اهمیت بحث تطبیقی میان این دو مذهب، نویسنده را بر آن داشت که به بررسی تطبیقی گونه‌‌های دعا از نظر شیعه و کاتولیک و بیان وجوه شباهت و تمایز آنها بپردازد. روش بحث توصیفی‌ ـ تحلیلی است. گونه‌های دعای شیعی و کاتولیک بر اساس صدور، محتوا و مخاطب مورد بررسی قرار می‌گیرد. مهم‌ترین نتایج این پژوهش، تشابه محتوایی دعای شیعه و کاتولیک در برخی موارد، مانند تجلیل خدا و حاجت‌خواهی، و تمایزی مانند تجلیل توحیدی یا تثلیثی، توسل یا شفاعت است. مخاطب دعای شیعه خداوند و بالتبع و به شکل طولی پیامبر و ائمه هستند، اما دعای کاتولیکی سه وجود ـ خدای پدر، پسر و روح‌القدس ـ را به شکل استقلالی مورد خطاب قرار می‌دهد.
كليدواژه‌ها: گونه‌شناسی، دعا، شیعه، کاتولیک، تثلیث.

 

سال انتشار: 
27
شماره مجله: 
249
شماره صفحه: 
25

بررسي تطبيقي تأثير دعا بر گرايش‌هاي متعالي انسان از نظر شيعه و مذهب كاتوليك

قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان

سال بيست و ششم ـ شماره 242 ( ويژه روانشناسي )

مهاجر مهدوی راد / کارشناس ارشد ادیان مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني ره

سال انتشار: 
26
شماره مجله: 
242
شماره صفحه: 
23

تاريخ اجتماعى شيعيان در نيمه اول قرن هفتم هجرى

قيمت مقاله الكترونيكي: 
1500تومان

ماهنامه علمى ـ ترويجى در زمينه علوم انسانى آبان 1395

محمدجواد ياورى سرتختى / دانشجوى دكترى تاريخ تشيع مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى قدس سره          javadyavari@yahoo.com

دريافت: 19/6/94               پذيرش: 5/12/94

 

چكيده

تحقيق حاضر درباره تاريخ اجتماعى اقوام و جوامع گذشته، رويكردى جديد در تاريخ نگارى است كه برخلاف سبك سنتى تاريخ نگارى، عهده دار كشف لايه هاى پنهان، بررسى سبك زندگى، ارتباطات و نوع تفكر انسان هاى پيشين است. بنابراين، فهم زندگى اجتماعى مردم مبتنى به بررسى تحولات سياسى و اجتماعى آن دوره است. ازاين رو، با توجه به تحولات تاريخى قرن هفتم، اين پژوهش با روش تحليلى ـ توصيفى به وضعيت اجتماعى و سبك زندگى عوامل مؤثر و مؤلفه هاى تاريخ اجتماعى شيعيان ايران و عراق در نيمه اول قرن هفتم هجرى مى پردازد. در اين دوره، در پى اتفاقات و تحولات سياسى و اجتماعى، زندگى اجتماعى شيعيان تحت تأثير اين شرايط قرار گرفته و شيعيان براى استمرار حيات اجتماعى خود از نهادهاى اجتماعى همچون نقابت، مرجعيت و آموزش و پرورش بهره بردند.

 

كليدواژه ها: تاريخ اجتماعى، سبك زندگى، شيعه، مؤلفه ها، آداب و رسوم.

 

سال انتشار: 
25
شماره مجله: 
227
شماره صفحه: 
55

بررسى ديدگاه هاى على شريعتى درباره تاريخ و اعتقادات تشيع

ماهنامه علمى ـ ترويجى در زمينه علوم انسانى مرداد 1395

محمدعلى يوسفى زاده / دانش پژوه دكترى تاريخ تشيع مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى قدس سره

yosefi.zade@yahoo.com

حامد منتظرى مقدم / استاديار گروه تاريخ مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى قدس سره                       montazeri@qabas.net

دريافت: 29/2/94               پذيرش: 26/10/94

 

چكيده

اين مقاله ديدگاه هاى على شريعتى درباره شيعه را موضوع بررسى خود قرار داده، كار خود را بر دو كتاب «شيعه» و «تشيع علوى و تشيع صفوى» او متمركز كرده است. شريعتى با توجه به ديدگاه جامعه شناختى خود كوشيده دين را بر اساس ديد دنيايى تفسير كند. بدين روى، نوع معانى او از «شفاعت» و «عدل» و مانند اينها غير از معانى ارائه شده در روايات است. وى در بين ائمه اطهار عليهم السلام و اصحاب ايشان، بيشتر بر امامانى كه قيام كردند نظر دارد و از بين اصحاب ايشان، بيشتر درباره ابوذر صحبت مى كند و از اصحاب ديگر ايشان نامى به ميان نمى آورد. گاهى هم بدون دليل، مطالبى را بيان كرده است، بدون اينكه روايت يا آيه اى درباره اش ذكر كند. مقاله حاضر با روش تحليلى ـ توصيفى اين مطالب را تبيين كرده است.

 

كليدواژه ها: شريعتى، شيعه، دنياگروى، عدل.

 

سال انتشار: 
25
شماره مجله: 
224
شماره صفحه: 
105

شرايط عنايت خداوند به شيعيان و حفظ آنان از خطرها*

سال بيست و چهارم ـ شماره 211 (ويژه دين شناسى)

آيت اللّه علّامه محمدتقى مصباح

چكيده

اين مقاله شرحى است بر كلام معصوم عليه السلام در باب صفات شيعيان توسط استاد علّامه مصباح. عنوان «شيعه» از ديدگاه اهل بيت عليهم السلام، جايگاه، منزلت و قداست خاصى دارد. شيعيان از نظر اهل بيت عليهم السلام، داراى ويژگى هاى ممتازى هستند. ازجمله صفاتى كه موجب مى شود شيعيان در پناه خدا از آفات و خطرات دشمنان در امان بمانند، عبارتند از: 1. به اصلاح رابطه با خدا بپردازند؛ 2. ارتباط خود را با امامشان اصلاح كنند؛ 3. به وظايف خويش در قبال برادران دينى عمل كنند.

     از ويژگى هاى شيعيان اينكه پارساترين و باتقواترين مردمانند، با متانت و آرام سخن مى كنند، عقده گشانى نمى كنند، در ستايش پيشوايان معصوم، زياده روى نمى كنند، با دوستان اهل بيت عليهم السلام با رفاقت رفتار مى كنند. با گمراهان همنشينى نمى كنند، دشمن اهل بيت را دوست نمى دارند. همچنين در رواياتى متانت، خوشرفتارى، ناآزمندى، نداشتن گمان بد به ديگران، در برخورد با ديگران مهربان، عامل به وظايف خود و عزت نفس، از مهم ترين ويژگى شعيان واقعى شمرده شده است.

 

كليدواژه ها: شيعه، شيعه واقعى، شيعه ظاهرى.

 


سال انتشار: 
24
شماره مجله: 
211
شماره صفحه: 
5

تحديد نسل شيعه؛ تهديد جامعه ايران (علل كاهش جمعيت و پيامدهاى آن)

سال بيست و دوم ـ شماره 189 ـ شهريور 1392، 45ـ58

زهرا سوختانلو1

اعظم رحمت آبادى2

چكيده

اين تحقيق، به موضوع علل كاهش جمعيت و پيامدهاى آن مى پردازد. هدف از اين پژوهش، شناخت سياست هاى كنترل جمعيت، به عنوان يك معضل اجتماعى و سياسى و پيش گيرى از آن براى حفظ بقاى نسل مى باشد. اهداف سياسى نهفته در اين جريان، با ابزارهاى فرهنگى همچون تبليغات، ترويج مدرنيته، و تبعيت از سياست هاى بهداشتى يونسكو در كشورهاى اسلامى رشد يافت و زمينه هاى اجتماعى، مثل گسترش بزهكارى، رواج ديدگاه هاى فمينيستى و طلاق، آن را حمايت كرد. كنترل جمعيت در ايران پيامدهاى ناگوارى را به ارمغان آورده كه ازجمله تأثيرات آن در درازمدت مى توان به تضعيف نيروى دفاعى كشور، كاهش نيروهاى جوانان و نخبه، بر هم خوردن تعادل جمعيتى و تهديد مذهب شيعه اشاره كرد.

كليدواژه ها: شيعه، امنيت ملى، سياست كنترل جمعيت، پيامدهاى كنترل جمعيت.

سال انتشار: 
22
شماره مجله: 
189
شماره صفحه: 
45

ابن عربى و بررسى دو شبهه درباره او: خاتم الاولياء بودن خود و نقل مشاهده رجبيون

معرفت سال بيست و يكم ـ شماره 177 ـ شهريور 1391، 29ـ36

اسماعيل نجاتى*

چكيده

از ميان صاحب نظران عرفان نظرى در دين برحق اسلام، نام ابن عربى بسيار برجسته است؛ زيرا بنابه برخى گفته ها، وى آورنده عرفان نظرى به عرصه سير و سلوك بوده و از اين رو، نقطه عطف عرفان اسلامى و مورد توجه همگان، اعم از مخالف يا موافق اين مشرب فكرى است. در آثار او، همچون هر متفكر برجسته اى دقت هاى بسيار شده و برخى از آنها متون درسى قرار گرفته است.
در اين ميان، برخى عبارات در نوشتارهاى منسوب به او داراى ابهاماتى است؛ عباراتى كه گاه حمل بر توهين و موجب تكفير او مى شود و گاه از او نفى شده يا حمل بر صحّت مى شود. اين نبشتار سعى دارد دو عبارت مبهم و منسوب به او را مطرح و در جست وجوى پاسخى از جانب صاحب نظران و محققان اين عرصه بدان باشد. در اين تحقيق، از روش عقلى، نقلى و انتقادى استفاده شده و از منابع كتابخانه اى بهره گرفته شده است. دلايل موافقان قوى تر ديده شده و به وجود دسّ و تحريف در متون منسوب به ابن عربى اذعان يافته و به اين اعتقاد رسيده است كه اصطلاح «خاتم الاولياء» بودن بر يك معناى اصطلاحى در حوزه عرفان نظرى دلالت دارد و از آن قصد بدعت و يا كفر نشده است.

كليدواژه ها: ابن عربى، خاتم الاولياء، رجبيون، ولايت، رافضى، شيعه.

سال انتشار: 
21
شماره مجله: 
177
شماره صفحه: 
29

رجعت از ديدگاه شيعه و فرقه ضالّه بهائيت

معرفت سال بيست و يكم ـ شماره 178 ـ مهر 1391، 109ـ124

سامان دخت كبيرى سامانى*

على ملك زاده**

چكيده

اين مقاله با رويكردى توصيفى ـ تحليلى، به بررسى نظريات شيعه و بهائيت در خصوص «رجعت» پرداخته است. «رجعت» يكى از مباحث اعتقادى در فرهنگ شيعه است و براى اثبات آن شواهد عقلى و نقلى فراوانى ارائه داده است. بر اساس آيات و روايات، معناى دقيق و مراد از «رجعت» در فرهنگ شيعه، بازگشتن عده اى از خالصان و پاكان  در زمان ظهور حضرت مهدى عليه السلام براى يارى ايشان و همچنين بازگشت عده اى از ناپاكان و دشمنان براى انتقام گرفتن از آنان است.

     اما فرقه ضالّه بهائيت رجعت به اين معنا را نپذيرفته و براى تحميل خود به عنوان دينى جديد بر اذهان، موافق رأى و نظر خود، به تفسير آيات قرآن پرداخته و معتقد به رجعت صفاتى اوليا و انبياى پيشين در پيامبر نوظهور شده است.

 

كليدواژه ها: شيعه، رجعت، بهائيت، تفسير به رأى.

سال انتشار: 
21
شماره مجله: 
178
شماره صفحه: 
109

بررسى تطبيقى آيات «مودّت» و «تطهير»

در روايات شيعه و اهل‌سنّت

                      سهراب مروتي1

                                                عبدالجبار زرگوش‌‌‌‌‌‌‌‌‌نسب2

چكيده

پيوند قرآن و عترت مهم‌‌‌‌ترين تدبير پيامبر به منظور نگه‌‌داري ساحت قرآن كريم است كه اگر از همان آغاز مورد بي‌مهري قرار نمي‌گرفت، هرگز آن‌همه تشتت فكري، تفرقه مذهبي، اختلاف عقيدتي و سست‌پنداري در تفسير معارف پديد نمي‌آمد. سوگمندانه بايد پذيرفت، آنچه در قرن‌هاي نخستين تاريخ اسلام بر سر منابع روايي و آثار حديثي آمد و تنگناهاي عظيمي كه براي اهل‌بيت : و ارائه معارف قرآني پديد آورد، سبب شد كه امت اسلامي آن‌گونه كه بايد از اين چشمه زلال بهره‌برداري ننمايد.

اهل‌بيت : مفسّران و حاميان واقعي قرآن هستند و قرآن نيز بر مقام والاي عصمت آنها و دوستي مردم نسبت به ايشان تأكيد دارد؛ از جمله آيات «مودّت» و «تطهير» بر فضيلت و موقعيت ويژه اهل‌بيت پيامبر: دلالت دارند و تمام مفسّران شيعه و جماعتي از مفسّران اهل‌تسنن بر آن تأكيد ورزيده‌اند. البته عده‌اي براساس كينه‌هاي ديرين يا گرايش‌هاي مذهبي، براي در ابهام ماندن دلالتشان با استناد به برخي از روايات، شبهاتي نسبت به مدلول آنها وارد كرده‌اند. اين مقاله درصدد آن است كه نشان دهد هيچ‌يك از اين شبهات وارد نيست و دلالت اين آيات بر آن روشن است.

كليدواژه‌ها : قرآن، اهل‌سنّت، شيعه، اهل‌بيت :، مودّت، تطهير.

سال انتشار: 
18
شماره مجله: 
143
شماره صفحه: 
111
محتوای تغذیه