آزادي

strict warning: Declaration of views_handler_filter_node_status::operator_form() should be compatible with views_handler_filter::operator_form(&$form, &$form_state) in D:\WebSites\nashriyat.ir\modules\views\modules\node\views_handler_filter_node_status.inc on line 14.

تحليل شبكه‌اي و پيوند معنايي برخي از مهم‌ترين راهبردهاي پيشرفت

قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان

سال بيست و هشتم ـ  شماره هفتم، پياپي 262 (ويژة جامعه‌شناسي)

حسن يوسف‌زاده/ استاديار جامعة المصطفي العالميه     usefzadeh.h@gmail.com
دريافت: 28/11/97                    پذيرش: 4/6/98
چکيده
پیشرفت و کمال‏طلبی از ویژگی‌های ذاتی نوع بشر و آرمانی جهان‏شمول است. بااین‌همه، اهداف و مقاصدی که آدمیان نیل به آنها را سعادت، مطلوب یا پیشرفت تلقی‏ می‏کنند، متفاوت است. برهمین‌اساس، توسعه غربی را از منظر اسلامی نمی‏توان ذیل مفهوم پیشرفت گنجاند. چون از دیدگاه اسلامی، کامجویی دنیوی به‌عنوان هدف نهایی تلاش‏های انسانی نه‌تنها زمینه‏ساز تعالی و سعادت انسانی را فراهم نمی‏سازد؛ برعکس، ریشه اصلی انحطاط بشر به‌شمار می‏رود. بنابراین، آنچه ماهیت فرایند پیشرفت را مشخص می‏کند نظام اهداف و غایاتی است که هرجامعه درصدد تحقق آنهاست. اهداف هم ماهیت یک حرکت استکمالی را مشخص می‏کند و هم شیوه‏ها و راهبردهای رسیدن به کمال‏مطلوب‏ها را تعیین می‏کند. با توجه به اهمیت کانونی راهبردها در گفتمان پیشرفت و فقدان اثری معتنابه در این خصوص، جستار حاضر با الهام از روش تحلیل و توصیف مفهومی و معناشناختی، برخی از مهم‌ترین راهبردهای نیل به پیشرفت را مطمح‌نظر و پیوند معنایی میان آنها را آشکار شد. یافته‌‌ها نشان داد که عقلانیت، نظم اجتماعی، عدالت، آزادی و جامعه‌پذیری چند راهبرد مهم پیشرفت به‌شمار می‌روند که از نگاه اسلامی اگرچه مفاهیم متعدند؛ در مصداق دارای رابطه این همانی‌اند.
کلیدواژه‌ها: راهبرد پیشرفت، نظم و انضباط اجتماعی، عقلانیت، عدالت، آزادی، جامعه‌پذیری.
 


 

سال انتشار: 
28
شماره مجله: 
262
شماره صفحه: 
83

بررسي رابطه كودكان بي‌گناه و شرور اخلاقي

قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان

سال بيست و هشتم ـ  شماره سوم، پياپي 258 (ويژة كلام)

سیدمحمد قاضوی / کارشناس ارشد فلسفة دین مؤسسة آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره    Qazavy.7626@chmail.ir
سیداکبر حسینی قلعه‌بهمن / دانشیار مؤسسة آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره     Akbar.hosseini37@yahoo.com
دريافت: 10/06/97                    پذيرش: 20/12/97
چکيده
در بررسی رابطة کودکان بی‌گناه و شرور اخلاقی، توجه به احسن بودن نظام آفرینش با همة نقایصش و هدف از آفرینش انسان و راه دستیابی به آن اهمیت زیادی دارد. هدف، رسیدن به ‌کمال است و راه دستیابی به آن داشتن اختیار. شروری که کودکان بی‌گناه با آن مواجه‌اند، لازمة وجود این اختیار است. اختیاری که هم سبب تکامل است و هم سبب سقوط. خداوند با مجازات ظالمان، تقاص خواهد کرد. از سوی دیگر، سرانجام کودکان در پیشگاه خداوند، سرانجامی نیکو و همراه با آسایش است. ازآنجاکه کودکان در ستم‌های خود اختیاری ندارند، خداوند رحمان و رحیم، با دادن عوض به‌ کودکان، این ستم‌ها را جبران می‌کند. دنیا و همة آنچه در آن وجود دارد، سبب تکامل انسان‌هاست و کودکان از این قاعده مستثنا نیستند و به تکامل خواهند رسید. این مسئله، با رویکرد تحلیلی ـ توصیفی و از دو منظر کلامی ـ فلسفی بررسی خواهد شد.
کلیدواژه‌ها: شرّ، کودکان بی‌گناه، شرور اخلاقی، اختیار، آزادی، فلسفة آفرینش.


سال انتشار: 
28
شماره مجله: 
258
شماره صفحه: 
53

خودشناسي و دلالت‌هاي تربيتي آن از منظر اقبال لاهوري

قيمت مقاله الكترونيكي: 
1500تومان

سال بيست و هفتم ـ شماره يازدهم، پياپي 254 (ويژة علوم تربيتي)

ایراندخت فیاض / دانشیار فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه علامه طباطبائی         Iranfayyaz@yahoo.com
محسن خوشناموند / دانشجوی دکتری فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه علامه طباطبائی         M.khoshnamvand@gmail.com
مریم عشوری / دانشجوی دکتری فلسفه تعلیم وتربیت دانشگاه الزهرا علیها السلام        maryameashouri@yahoo.com
دريافت: 27/05/97                    پذيرش: 04/10/97
چکيده
یکی از پایه‌های اصلی پرورش فضائل اخلاقی و تکامل معنوی، خودشناسی و معرفت نفس است، و تا انسان این مرحلة دشوار را پشت سر نگذارد، به هيچ‌‌یک از مقامات معنوی نایل نخواهد شد؛ به همین دلیل اندیشمند شهيری مانند اقبال لاهوری، به بررسی دقیق و جامع این مسئله پرداخته است. هدف این پژوهش تبیین راه‌کارهایی برای رسیدن به خودشناسی و تربیت نفس در آدمی است تا از این طریق راه سعادت برای انسان هموار گردد.    
این مقاله به روش توصیفی ـ تحلیلی، به فلسفة خودی اقبال پرداخته است. فلسفه‌ای که مبنایش آزادی نفس از قیود بشری، و رهایی از سلطه و استکبار جهانی است. تحقق این امر، در بستر عوامل و زمینه‌های متعددی، از قبیل: تعبد، عشق، آزادی و... میسر است. در این مقاله راه‌کارهای تربیتی، با تکیه بر فلسفة خودی اقبال، استنتاج و تبیین شده است. حرکت بر اساس این تدابیر و عمل نمودن به آنها، سلامت فرد و جامعه را تضمین خواهد کرد.
کلیدواژه‌ها: اقبال لاهوری، خودشناسی، هویت، آزادی، دلالت تربیتی.


 

سال انتشار: 
27
شماره مجله: 
254
شماره صفحه: 
45

بررسي تطبيقي ماهيت انسان از ديدگاه آيت‌الله مصباح و سارتر

قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان

سال بيست و هفتم ـ شماره 250 (ويژة فلسفه)

محمود نمازي / استاديار مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني ره    namazi@qabas.net
سيدامين‌الله احمديانی مقدم / سطح سه حوزه علمیه و كارشناس فلسفه مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني ره    ahmadiani624@gmail.com
دريافت: 2/2/97                    پذيرش: 17/5/97
چکیده
بحث از انسان به‌عنوان یکی از سه محور مهم فلسفه در کنار خدا و جهان، همواره مورد توجه مکاتب فلسفی جهان قرار گرفته است. همچنین یکی از مهم‌ترین سؤالاتی که حول محور انسان از قدیم‌الایام مورد توجه بوده است، سؤال از ماهیت و چیستی انسان می‏باشد. آیت‌الله مصباح معتقد است که انسان علاوه بر عنصر مادی، دارای بعد روحانی می‏باشد، که البته همین بعد روحانی، اصل و حقیقت انسان می‏باشد. وی معتقد است که انسان‏ها دارای سرشت و طبیعت مشترک هستند که هم در حوزة میل و گرایش و هم در آگاهی و شناخت انسان مطرح می‏باشد؛ اما ژان پل سارتر فیلسوف فرانسوی، معتقد است که انسان‏ها هیچ‌گونه سرشت مشترکی ندارند. چیستی او از‌پیش‌تعیین‌شده نیست. انسان، ازآنجا که فاقد هرگونه ماهیت و تعریف پیشینی است، آزاد است؛ بلکه برابر با آزادی است. در این مقاله دو دیدگاه متفاوت دربارة ماهیت انسان از این دو فیلسوف به‌صورت تطبیقی مورد بررسی قرار گرفته است.
كليدواژه‌ها: ماهیت انسان، سرشت مشترک انسانی، آزادی، سارتر، آیت‌الله مصباح.


سال انتشار: 
27
شماره مجله: 
250
شماره صفحه: 
71

گناه و ترس‏آگاهي

گناه و ترس‏آگاهي

در انديشه كي‏ير كگارد

زينب اسلامي1

چكيده

كي‏ير كگارد فيلسوف و متفكر مسيحي كه به عنوان پدر اگزيستانسياليسم معاصر مشهور شده است، در زيركاوي‏هاي وجودي خود، آنجا كه به موضوع «ترس‏آگاهي» فلسفي انساني مي‏پردازد، معنا و مفهوم «گناه» را به عنوان مؤلّفه‏اي كه همواره با ترس‏آگاهي به ظهور و بروز مي‏رسد، آشكار مي‏كند. وي بر اين باور است كه ترس‏آگاهي منشأ و علت گناه نيست؛ چراكه انسان به واسطه انسان بودنش و نه به واسطه گناه‏كار بودنش، ترس‏آگاه است، اما همواره با او همراه است. همچنين بر اين باور است كه ترس‏آگاهي امري است مبهم و هنگامي كه در معرض بعضي مؤلّفه‏ها از جمله گناه قرار مي‏گيرد، خود را آشكار مي‏سازد. اين تحقيق با رويكرد نظري و كاوشي در آثار كي‏ير كگارد و با هدف تبيين معناي خاص گناه در فلسفه‏ورزي كي‏ير كگارد به عنوان يك فيلسوف مسيحي و نيز توضيح مسئله ترس‏آگاهي در بستر گناه و گناه‏كاري پرداخته است.

كليدواژه‏ها: گناه، ترس‏آگاهي، مسيحيت، تقصير، بي‏ گناهي، امكان، آزادي.

سال انتشار: 
17
شماره مجله: 
133
شماره صفحه: 
145
محتوای تغذیه