قيامت

strict warning: Declaration of views_handler_filter_node_status::operator_form() should be compatible with views_handler_filter::operator_form(&$form, &$form_state) in D:\WebSites\nashriyat.ir\modules\views\modules\node\views_handler_filter_node_status.inc on line 14.

ترديدناپذير بودن معاد از منظر قرآن

سال بيست و پنجم ـ شماره 225 (ويژه كلام)

على‏ محمد قاسمى / استاديار مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى قدس‏ سره                         qasemi@qabas.net

 

دريافت: 28/8/94               پذيرش: 19/2/95

 

چكيده

معاد يكى از مهم‏ ترين اصول اعتقادى است كه بيشترين آيات قرآنى را پس از توحيد به خوداختصاص داده و اين حاكى از اهميت فوق‏ العاده ايمان به معاد است. چنين ايمانى ضامن اجراىقوانين الهى است. ازآنجاكه ايجاد شبهه و تضعيف باورهاى دينى مردم به‏ منزله تلاش براى درهمشكستن يكى از اركان مهم دين است، لازم مى‏ نمايد تا در زمينه تقويت بنيه اعتقادى جوانان،هرچند مختصر، بداهت و ترديدناپذير بودن معاد با روشى قرآنى و از خود قرآن، بررسى و تبيينشود. قرآن كريم گاهى معاد را امرى ترديدناپذير مى‏ داند و گاهى در پاسخ به بهانه‏ گيرى‏ ها وواكنش‏ هاى منفى منكران معاد، با بيان و پاسخى روشن، معاد را بديهى مى‏ داند. در اين تحقيق،ضمن استخراج عناوين مربوط از قرآن، آياتى هم كه حاكى از آن عناوين است، به شيوه‏ اى مطلوب ونو، تنظيم و دسته‏ بندى شده و علاوه بر استفاده از بيانات مفسران، به نقد و بررسى برخى نظرياتآنان نيز پرداخته شده است.

 

كليدواژه‏ ها: معاد، قيامت، شك، ريب، شبهات، منكران معاد.

 

سال انتشار: 
25
شماره مجله: 
225
شماره صفحه: 
31

وضعيت مستضعفان فكرى در قيامت

سال بيست و چهارم ـ شماره 217 (ويژه كلام)

 

محمدعلى يوسفى زاده / دانشجوى دكترى كلام مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى قدس سره                                                               yosefi.zade@yahoo.com

قاسم جوادى / عضو هيئت علمى جامعه المصطفى العالميه                                     i_q_javadi@iman.miu.ac.ir

دريافت: 11/6/93               پذيرش: 15/3/94

چكيده

سرنوشت اخروى مستضعفان از مسائلى است كه هميشه درباره اش سؤال شده است. پاسخ به اين سؤال نه تنها موجب حل اين معضل علمى شده است، بلكه روشن خواهد كرد كه چه گروهى از مستضعفان مشمول عنايت و رحمت الهى شده، در قيامت به بهشت وارد مى گردند؟ با توجه به اينكه اين بحث نقلى است، با مراجعه به آيات و روايات، به روش تحليلى ـ توصيفى به اين سؤال پاسخ مى گوييم. در روايات و آيات قرآن، سرنوشت هاى متفاوتى براى مستضعفان ذكر شده است؛ مثل امتحان آنها در قيامت، نويد رحمت الهى، در گرو عمل خود بودن، واگذارى به مشيت الهى يا خادم اهل بهشت بودن. وجه جمعى كه مى شود درباره اينها بيان كرد اين است كه اين سرنوشت هاى متفاوت بستگى به نوع مستضعفان دارد. همچنين ممكن است در مواقف قيامت وضعيت ايشان فرق كند.

 

كليدواژه ها: استضعاف فكرى، قرآن، روايت، قيامت، نجات.

 

سال انتشار: 
26
شماره مجله: 
217
شماره صفحه: 
55

اياب و حساب اخروى انسان و نقش معصومان(ع)

سال بيست و دوم ـ شماره 195 ـ اسفند 1392، 59ـ75

حامد على اكبرزاده

چكيده
مسئله «معاد» به عنوان يكى از اعتقادات مسلمانان، در ميان مذاهب مختلف اسلامى داراى فروعى است كه همواره در صحت و سقم آن بحث و تبادل نظر شده است. در اين بين، شيعه معتقد است كه خداوند متعال به عنوان مالك اصلى روز قيامت و جزادهنده حقيقى، امورى از معاد را به اختيار خود به برخى مخلوقات خويش ازجمله برترين آنها يعنى پيامبر صلى الله عليه و آله و معصومان عليهم السلام واگذار مى كند و اين ذوات مقدسه عليهم السلام محل رجوع مردم و عهده دار محاسبه اعمال خلايق در روز قيامت هستند و همان گونه كه در روايات تصريح شده است، بازگشت مردم نيز به سوى آنان خوهد بود. هدف از اين پژوهش، اثبات اين مسئله با استفاده از ادلّه عقلى و نقلى است كه در اين مجال، با استفاده از ادلّه عقلى ابتدا امكان اين مسئله مورد بررسى قرار گرفته و در نهايت، با استفاده از ادلّه نقلى وقوع چنين امرى اثبات گرديده است.
     اين مقاله حكايت از آن دارد  كه بازگشتگاه و محاسبه كننده اعمال خلق در روز قيامت بالاصاله خداوند متعال است و معصومان عليهم السلام بالعرض و به اذن خداوند متعال و بدون استقلال از او، عهده دار محاسبه اعمال انسان ها در روز قيامت هستند.

كليدواژه ها: قيامت، معصومان عليهم السلام، محاسبه اعمال، بازگشت به خدا.

 


*  دانشجوى دكترى مذاهب كلامى دانشگاه اديان و مذاهب. hamed.akbarzadeh@yahoo.com
دريافت: 20/12/91               پذيرش: 20/12/92

 

سال انتشار: 
22
شماره مجله: 
159
شماره صفحه: 
59

بهائي‏گري

بهائي‏گري

اصول و مباني اعتقادي

اميرحسين منطقي1

چكيده

اصول اعتقادي هر دين و آييني نمايانگر اتقان و ميزان پاي‏بندي آن به داده‏هاي عقلاني است. اين مقاله با رويكرد نظري و روش كتابخانه‏اي، و با هدف شناخت عقايد بهائيت و نقد و بررسي آن به كاوش در اين زمينه پرداخته كه برايند آن چيزي جز تناقض، تزلزل و غير وحياني بودن اصول و مباني اعتقادي بهائيت نيست. از آن‏رو كه توجه به رويكرد سياسي، روش تبليغي و احكام عملي در اين مسلك براي روشن‏تر شدن بحث ضروري به نظر مي‏رسد، به آنها نيز اشاره‏اي شده است. علي‏رغم اينكه «تأويل» در اين مسلك باطل شمرده شده است، اما در عمل براي فرار از شبهات و انتقادهاي وارد بر عقايدشان، دست به تأويلاتي زده‏اند كه به دليل نامعقول بودن، خود نياز به تأويلاتي ديگر دارند. اينها همه بيانگر اين است كه چنانچه دين منشأ الهي نداشته باشد، با مشكلات جدي مواجه خواهد شد.

كليدواژه‏ها: خدا، قيامت، بهشت، جهنم، تأويل.

سال انتشار: 
17
شماره مجله: 
133
شماره صفحه: 
161
محتوای تغذیه