جرايم سازمان‏يافته

strict warning: Declaration of views_handler_filter_node_status::operator_form() should be compatible with views_handler_filter::operator_form(&$form, &$form_state) in D:\WebSites\nashriyat.ir\modules\views\modules\node\views_handler_filter_node_status.inc on line 14.

جرايم سازمان‏يافته فراملّي و عوامل آن

جرايم سازمان‏يافته فراملّي و عوامل آن

عيدمحمّد احمدي1

چكيده

جرايم سازمان‏يافته فراملّي به دلايل گوناگون رو به گسترش است. گروه‏هاي سازمان‏يافته به دليل توانايي مالي، انساني و شگردهاي پيچيده براي نيل به اهداف مجرمانه خود، نظام‏هاي سياسي و جامعه بين‏المللي را در معرض ناامني و مخاطره قرار داده است. اين گروه‏ها گاهي، با استفاده از توان مالي و نفوذ در مراكز تصميم‏گيري سياسي و نظامي، روند انتخابات كشوري را تغيير مي‏دهند و به سادگي دست به انجام اعمال مجرمانه مي‏زنند.

اين مقال به روش تحليل نظري و توصيفي، و با هدف شناسايي مصاديق جرايم سازمان يافته، جرم قاچاق زنان و دختران را از جمله اين مصاديق برشمرده كه بيش از همه، كرامت انساني و حقوق بشر را مورد هدف قرار داده است. اين گونه موضوعات، مسئوليت جدي كشورها و جامعه جهاني را بيش از بيش سنگين مي‏كند تا با همكاري هم، راه‏كارهايي را براي مقابله با اين پديده بينديشند.

كليدواژه‏ها: جرايم سازمان‏يافته، فراملّي، قاچاق زنان و دختران، فقر فرهنگي، سودآوري كلان.

سال انتشار: 
17
شماره مجله: 
134
شماره صفحه: 
119
محتوای تغذیه