فرهنگ سازماني

strict warning: Declaration of views_handler_filter_node_status::operator_form() should be compatible with views_handler_filter::operator_form(&$form, &$form_state) in D:\WebSites\nashriyat.ir\modules\views\modules\node\views_handler_filter_node_status.inc on line 14.

فساد اداري در ايران

فساد اداري در ايران

تحليلي جامعه‏شناختي

مهدي قادري 1

چكيده

«فساد اداري» از جمله پديده‏هاي سازماني است كه روند توسعه كشورها را به طور چشمگيري با چالش مواجه ساخته و موجب شكل‏گيري مشكلات و بحران‏هاي اساسي در سراسر جامعه شده است. هدف اين نوشتار تحليل جامعه‏شناختي پديده فساد اداري در ايران مي‏باشد. در اين زمينه سعي شده است علل و عوامل مؤثر در شكل‏گيري و گسترش فساد اداري، رابطه نظام اقتصادي اجتماعي و سياسي با فساد اداري، پيامدهاي وجود و استمرار فساد اداري و سرانجام ارائه راه‏كارهاي مناسب براي مقابله با اين پديده مورد بررسي و مداقه علمي واقع شود.

روش تحقيق به كار گرفته شده در نوشتار روش اسنادي است كه بر اساس مطالعه و بررسي كتب و آثار موجود مسئله حاضر مورد تبيين واقع شده است. نتايج به دست آمده نشان مي‏دهد كه فساد معلول عوامل متعدد و گسترده‏اي است، به گونه‏اي كه عوامل فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي، سياسي و اداري از جمله عوامل مهم اين پديده تشخيص داده شدند. همچنين تأكيد بر رويه‏هاي پيش‏گيرانه به جاي تنبيه و مجازات متخلفان، دنبال كردن منظم و نظام‏مند برنامه‏هاي مبارزه با فساد اداري، تأكيد بر فرهنگ سازماني و تقويت آن به عنوان بخشي از فرهنگ عمومي جامعه و سرانجام پرداختن به مسائل سازمان، ساختار اداري و تحليل آن بر اساس رويكرد جامعه‏شناختي به منظور كاهش فساد اداري به عنوان راه‏حل‏هاي اساسي پيشنهاد شده‏اند.

كليدواژه‏ها: فساد اداري، فرهنگ سازماني، رويكرد جامعه‏شناختي.

سال انتشار: 
18
شماره مجله: 
138
شماره صفحه: 
105

مديريت دانش

مديريت دانش

و كاركردهاي آن در سازمان‏ها

حسن فراهاني1

چكيده

در عصر اطلاعات، مزيت اصلي در سرمايه دانش نهفته است. دانش در دنياي پيشرفته امروز به سرعت در حال تبديل شدن به مزيت رقابت اصلي سازمان‏ها مي‏باشد.

روند اوج يافتن نقش دانش، نوآوري و فناوري‏هاي نوين در ايجاد مزيت‏هاي راهبردي و اهميت يافتن ارزش منابع دانش در اداره سازمان‏ها موجب شده است تا مقوله مديريت دانش در قلب سياست‏هاي راهبردي سازمان‏ها جاي گيرد.

بر اين اساس، توجه ويژه به مديريت دانش از جهت تحقق اهداف سازمان‏ها ضروري به نظر مي‏رسد و تبيين جايگاه مديريت دانش و كاركردهاي آن در سازمان‏ها از اهداف تحقيق حاضر مي‏باشد. روش پژوهش حاضر كتابخانه‏اي مي‏باشد.

مديريت دانش مي‏تواند با يكپارچه‏سازي سرمايه‏هاي دانشي سازمان‏ها در بخش‏هاي مختلف و تأثيرگذاري مستقيم بر مفاهيمي مانند مشتري‏مداري، يادگيري سازماني، اعتلاي فرهنگ سازماني، رهبري و تصميم‏گيري هوشمندانه، بازطراحي فرايندها، توليد دانش جديد و تبديل دانش ضمني به صريح، زمينه ارتقاي سطح فعاليت‏ها و رسيدن به اهداف موردنظر را به همراه داشته باشد. البته سازمان‏ها بدون داشتن استراتژي مشخصي در استفاده از مديريت دانش نمي‏توانند بهره‏اي از اين كاركردها داشته باشند و مي‏بايست در اين خصوص سياست‏هاي راهبردي تدوين گردد.

كليدواژه‏ها: مديريت دانش، فرهنگ سازماني، توليد دانش، يادگيري سازماني، رهبري هوشمند، خلّاقيت.

سال انتشار: 
18
شماره مجله: 
137
شماره صفحه: 
97

فرهنگ در نظريه سازمان و مديريت

فرهنگ در نظريه سازمان و مديريت

محمّدمهدي نادري قمي1

چكيده

امروزه يكي از مباحث مهم و اساسي در دانش مديريت و سازمان، بحث «فرهنگ» است. آغاز توجه اساسي به بحث فرهنگ در سازمان و مديريت به دهه 70 ميلادي بازمي‏گردد. در اهميت اين بحث همين بس كه برخي نظريه‏پردازان معتقدند اساسا سازمان چيزي جز فرهنگ نيست و براي شناخت يك سازمان، اساسي‏ترين كار اين است كه فرهنگ آن را شناسايي كنيم. بر همين اساس، يكي از مكاتب نوظهور در مباحث سازمان و مديريت، مكتبي است كه از آن با نام «فرهنگ سازماني و مديريت نمادين» ياد مي‏شود. مفهوم‏سازي «فرهنگ سازماني» از ابتدا تحت تأثير ديدگاه «نمادين ـ تفسيري» بوده است. اين مكتب بسياري از مفروضات پيشين در مورد سازمان و مديريت را نادرست دانسته و آنها را نمي‏پذيرد. فرهنگ سطوح گوناگوني دارد و هر سازمان، جنبه‏هاي متفاوتي از فرهنگ، همچون فرهنگ ملي، محلي، صنعتي، شغلي و تخصصي را به نمايش مي‏گذارد.

اين مقاله تلاش دارد با كنكاش در مفهوم «فرهنگ» و «فرهنگ سازماني» برخي ديدگاه‏ها و مسائل مهم در اين زمينه را بررسي نمايد.

كليدواژه‏ها: فرهنگ، فرهنگ سازماني، نظريه فرهنگ سازماني و مديريت نمادين، نظريه نمادين ـ تفسيري، الگوي ادگار شاين از فرهنگ سازماني، خرده‏فرهنگ‏هاي سازماني.

سال انتشار: 
18
شماره مجله: 
137
شماره صفحه: 
27
محتوای تغذیه