مديريت استرس

strict warning: Declaration of views_handler_filter_node_status::operator_form() should be compatible with views_handler_filter::operator_form(&$form, &$form_state) in D:\WebSites\nashriyat.ir\modules\views\modules\node\views_handler_filter_node_status.inc on line 14.

فشار رواني در سازمان

فشار رواني در سازمان

راه‏هاي پيش‏گيري و درمان بر اساس آموزه‏هاي ديني

مجدالدين مدرس‏زاده1

چكيده

يكي از مباحث مهمي كه با سلامت افراد ارتباط دارد چگونگي برخورد با عوامل ناسازگار و تغييرات پيش‏بيني نشده است كه براي اشخاص، فشار رواني به دنبال دارد. اين مقاله با رويكرد نظري و مطالعه اسنادي و روش توصيفي و با هدف بررسي عوامل پيدايش و راه‏هاي جلوگيري و درمان استرس و فشارهاي رواني تدوين يافته است كه مي‏تواند كمك شاياني به بهداشت رواني افراد نمايد.

آنچه از اين مقاله به دست مي‏آيد عبارتند از اينكه خداباوري و تقوا از دو جهت درماني و ايمن‏سازي در مقابله با فشارهاي رواني بسيار مفيد و كارساز مي‏باشد.

كليدواژه‏ها: فشار رواني، رفتار سازماني، مديريت استرس، آموزه‏هاي ديني، بهداشت رواني.

سال انتشار: 
17
شماره مجله: 
137
شماره صفحه: 
115
محتوای تغذیه