عفو

strict warning: Declaration of views_handler_filter_node_status::operator_form() should be compatible with views_handler_filter::operator_form(&$form, &$form_state) in D:\WebSites\nashriyat.ir\modules\views\modules\node\views_handler_filter_node_status.inc on line 14.

مبانى عفو الهى

سال بيست و چهارم ـ شماره 217 (ويژه كلام)

مهدى قاسمى فيروزآبادى / دانش پژوه دكترى كلام مؤسسه آموزشى وپژوهشى امام خمينى قدس سره               mahdiqasemi@chmail.ir

دريافت: 19/6/93               پذيرش: 13/5/94

 

چكيده

عفو و مغفرت خداوند مبتنى بر صفات كمال الهى است. اين صفات همان مبانى عفو پروردگار است. اين مقاله بر آن است تا با روش پژوهش قرآنى و با استفاده از اصول كلامى اماميه، مبانى عفو الهى را استخراج كند و كاركرد يا كاركردهاى هر كدام از اين مبانى را در موضوع عفو خداوند به دست آورد و در نهايت، نسبت هاى موجود ميان اين مبانى را به منظور تحقق عفو پروردگار تبيين نمايد.نتايج پژوهش حاكى از اين است كه محبت، حكمت، رحمت، عدالت، علم، فضل، مالكيت و مشيت از مهم ترين مبانى عفو الهى هستند كه قرآن كريم بر آنها دلالت دارد. هريك از اين مبانى، داراى كاركردهاى مبنايى متفاوتى در موضوع عفو الهى است. مبانى عفو الهى براى تحقق بخشيدن به فعل عفو، نسبت هاى خاصى با يكديگر دارند. «حكمت» حاكم بر رحمت، فضل و مشيت الهى است، هرچند خود برآمده از علم مطلق خداوند است. همچنين «رحمت» زيربنايى ترين مبناى عفو خداوند است، هرچند خود ريشه در محبت ويژه الهى نسبت به بندگان مستحق عفو دارد.

 

كليدواژه ها: مبانى، عفو، حكمت، رحمت، علم، مالكيت، مشيت.


 

سال انتشار: 
26
شماره مجله: 
216
شماره صفحه: 
27

روان‏شناسى بخشودگى و جايگاه آن در دعاهاى صحيفه سجاديه

معرفت سال بيست و يكم ـ شماره 174 ـ خرداد 1391، 13ـ28

على عيسى زادگان*

چكيده
موضوعى كه اخيرا نظر روان شناسان مثبت نگر و متخصصان بهداشت روانى را به خود جلب كرده، بخشودگى است. محققان نشان داده اند كه بخشودگى با سلامتى جسمانى و روانى در ارتباط است. جالب توجه است كه اين موضوع در قرآن، احاديث و دعاها نيز مورد توجه و تأكيد قرار گرفته است. هدف پژوهش حاضر بررسى مرورى آيات قرآنى و به ويژه دعاهاى 52گانه صحيفه سجاديه با تأكيد بر موضوع بخشودگى است. چگونگى بررسى به اين صورت بود كه بعد از بررسى مرورى بخشودگى از جمله تعاريف نظرى و ويژگى هاى افراد بخشنده، به بررسى فوايد آن از لحاظ سلامتى جسمانى و روان شناختى بر اساس متون علمى جديد پرداخته شد. در اين بررسى، سازه بخشودگى در متون مذهبى با تأكيد بر احاديث و تأكيد بيشتر بر دعاهاى صحيفه سجاديه مورد توجه قرار گرفت. يافته ها نشان مى دهد كه در آيات قرآنى و احاديث و به ويژه در دعاهاى صحيفه سجاديه بيش از 120 بار كلماتى مثل عفو، آمرزش، بخشش، و گذشت مطرح شده است. به نظر مى رسد نتايج حاصل از اين پژوهش مرورى، اهميت ميان رشته اى بودن مطالعات مفاهيم دينى و تطبيق آن را با متون علمى جديد مى تواند متذكر شود.

كليدواژه ها: روان شناسى، بخشودگى، عفو، سلامتى روانى، روان شناسى مثبت نگر، دعا، صحيفه سجاديه.

سال انتشار: 
21
شماره مجله: 
174
شماره صفحه: 
13

بررسى تحليلى برخى از روش‏هاى تربيتى در قرآن

معرفت سال بيستم ـ شماره 160 ـ فروردين 1390، 13ـ32

عبدالعلى پاكزاد*

چكيده

دين اسلام مجموعه‏اى از اعتقادات، احكام و قوانين اخلاقى است. انسانِ دينى، علاوه بر دارابودن اعتقاد درست و عمل به احكام اسلامى، مزيّن به اخلاق اسلامى مى‏باشد. در اين زمينه روش‏هاى تربيتى قرآن راهنما و راهگشاست.

هدف نوشتار حاضر معرفى و ارائه برخى روش‏هاى تربيتى قرآن مى‏باشد. اين نوشتار با رويكرد توصيفى ـ تحليلى و به شيوه اسنادى پنج روش تربيتى قرآن (بيدارى فضايل فطرى اخلاقى، پند و اندرز، عفو، انجام اعمال عبادى و ارائه الگوى شايسته) را كه جنبه عمومى نسبت به همه انسان‏ها و رابطه با اخلاق و تربيت بشر دارد. با استخراج آن روش‏ها در آيات كريمه مورد بحث و بررسى قرار داده است.

نگارنده معتقد است از آن جهت كه روش‏هاى تربيتى قرآن از علم نامحدود خداوند كه آگاه به احوال و نياز نوع بشر در تربيتش مى‏باشد ارائه شده و آن روش‏ها جنبه عمومى دارد، مربيان براى تربيت نوع بشر ناگزير به كارگيرى آن روش‏ها مى‏باشد تا در تحقق اهداف تربيتى اسلام به مطلوب خويش برسانند.

كليدواژه‏ها: قرآن، تربيت، روش تربيتى، فضايل اخلاقى، پند و اندرز، عفو، اعمال عبادى، الگوى شايسته.

سال انتشار: 
20
شماره مجله: 
160
شماره صفحه: 
13

راه‏كارهاى اصلاح بزه‏كاران

راه‏كارهاى اصلاح بزه‏كاران

محمّد احمدى 1

چكيده

اصلاح مجرم و بازگرداندن آن به جامعه، از مباحث مهم همه نظام‏هاى حقوقى است؛ چراكه شخصيت افراد و دفاع از حيثيت هر شهروند، از وظايف نظام حقوقى و دست‏اندركاران هر كشور است. جامعه همان‏گونه كه در پى برخورد با مجرمان و بزه‏كاران است، بايد درصدد اصلاح و سازگار نمودن آنان با جامعه نيز باشد؛ چراكه اصلاح بزهكار تأثيرگذارتر از كيفر دادن اوست. امروزه همه نظام‏هاى حقوقى تلاش مى‏كنند تا با تدابير خردمندانه، زمينه بازگشت مجرم به جامعه را فراهم سازند و تا حد ممكن از طرد بزهكار جلوگيرى نمايند. اين نوشتار با روش اسنادى و كتابخانه‏اى و با هدف بيان راه‏كارهاى اصلاح مجرم و زمينه بازگشت وى به جامعه و سازگارى او مى‏باشد. حاصل اين نوشتار اينكه در جوامع سنتى هدف از مجازات ارعاب ديگران بوده، ولى امروزه اصلاح مجرم و در رأس آن اصلاح جامعه مدنظر است. بنابراين، هدف مجازات فقط سزادهى مجرم نيست، بلكه در اصلاح جامعه هم نقش بسزايى دارد. اتخاذ تدابيرى براى اصلاح بزهكار از مهم‏ترين وظيفه مسئولان است. قانون‏گذاران بايد درصدد تصويب قوانينى باشند كه به اصلاح جامعه كمك فراوانى مى‏كند.

 كليدواژه‌‏ها: توبه، مرور زمان، عفو، كيفيات مخففه قضايى، كيفيات مخففه قانونى، حيثيت، بزهكار.

سال انتشار: 
19
شماره مجله: 
148
شماره صفحه: 
93

روش‌هاى تربيتى در سيره امام سجاد

            على اسماعيلى ايولى1

چكيده

انسان، مستعد اتصاف به همه كمالات است. وصول به آنها در گرو تربيت صحيح مى‌باشد و براى رسيدن به هدف والاى قرب الى‌اللّه، بايد بهترين شيوه‌ها را انتخاب نمود. به يقين، برترين روش‌ها كه مبتنى بر شناخت حقيقت انسان و همه ابعاد وجودى اوست، تنها در كلام و سيره انسان‌هاى كامل در هر عصر و زمان جست‌وجو مى‌شود و چنين انسان‌هايى براى همه عصرها و زمان‌ها جز معصومان: كسى نيست. اين مقاله با رويكرد نظرى و تحليلى و با هدف آشنايى با روش‌هاى تربيتى «عفو» و «تغافل» امام سجاد (ع) بر اساس صحيفه سجاديه، دعاى ابوحمزه ثمالى و سيره رفتارى آن حضرت است.

كليدواژه‌ها : تربيت، شيوه تربيتى، سيره، تغافل، عفو.

سال انتشار: 
18
شماره مجله: 
141
شماره صفحه: 
37
محتوای تغذیه