روايت

strict warning: Declaration of views_handler_filter_node_status::operator_form() should be compatible with views_handler_filter::operator_form(&$form, &$form_state) in D:\WebSites\nashriyat.ir\modules\views\modules\node\views_handler_filter_node_status.inc on line 14.

وضعيت مستضعفان فكرى در قيامت

سال بيست و چهارم ـ شماره 217 (ويژه كلام)

 

محمدعلى يوسفى زاده / دانشجوى دكترى كلام مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى قدس سره                                                               yosefi.zade@yahoo.com

قاسم جوادى / عضو هيئت علمى جامعه المصطفى العالميه                                     i_q_javadi@iman.miu.ac.ir

دريافت: 11/6/93               پذيرش: 15/3/94

چكيده

سرنوشت اخروى مستضعفان از مسائلى است كه هميشه درباره اش سؤال شده است. پاسخ به اين سؤال نه تنها موجب حل اين معضل علمى شده است، بلكه روشن خواهد كرد كه چه گروهى از مستضعفان مشمول عنايت و رحمت الهى شده، در قيامت به بهشت وارد مى گردند؟ با توجه به اينكه اين بحث نقلى است، با مراجعه به آيات و روايات، به روش تحليلى ـ توصيفى به اين سؤال پاسخ مى گوييم. در روايات و آيات قرآن، سرنوشت هاى متفاوتى براى مستضعفان ذكر شده است؛ مثل امتحان آنها در قيامت، نويد رحمت الهى، در گرو عمل خود بودن، واگذارى به مشيت الهى يا خادم اهل بهشت بودن. وجه جمعى كه مى شود درباره اينها بيان كرد اين است كه اين سرنوشت هاى متفاوت بستگى به نوع مستضعفان دارد. همچنين ممكن است در مواقف قيامت وضعيت ايشان فرق كند.

 

كليدواژه ها: استضعاف فكرى، قرآن، روايت، قيامت، نجات.

 

سال انتشار: 
26
شماره مجله: 
217
شماره صفحه: 
55

معيارهاى شايسته‌سالارى در اسلام

معيارهاى شايسته‌سالارى در اسلام

                        قادرعلى واثق1

چكيده

امروزه مهم‌ترين عنصر سازمان، نيروى انسانى است و چون همه نيروهاى انسانى سازمان، كارآمد نيستند، از اين‌رو، نمى‌توان به هر يكى از آنها، هر كارى را واگذار كرد، بلكه بايد افراد را بر اساس معيارهاى خاص گزينش كرد. بر اين اساس، مسئله شايسته‌سالارى مطرح مى‌شود. شايسته‌سالارى عبارت است از: واگذارى كارى به افراد، تحت شرايط، معيارها و شاخص‌هاى خاص. البته شايسته‌سالارى از نظر قرآن كريم داراى معيارهايى ويژه مانند ايمان، تقوا، علم، عدالت، راستگويى، بصيرت بينش سياسى، اخلاق نيكو، رفق و مدارا، قاطعيت، انتقادپذيرى، تغافل، ايجاد اميدوارى، صبر و استقامت مى‌باشد كه در اين نوشتار مورد بررسى قرار مى‌گيرند. اين مقاله با روش توصيفى ـ تحليلى  و با ابزار فيش‌بردارى، به مطالعه متون تفسيرى پرداخته و هدف از آن، استخراج معيارها و ملاك‌هاى شايسته‌سالارى است.

كليدواژه‌ها : انتخاب، شايستگى، شايسته‌سالارى، روايت، قرآن، مديريت، معيار.

سال انتشار: 
18
شماره مجله: 
141
شماره صفحه: 
71
محتوای تغذیه