اولياى الهى

strict warning: Declaration of views_handler_filter_node_status::operator_form() should be compatible with views_handler_filter::operator_form(&$form, &$form_state) in D:\WebSites\nashriyat.ir\modules\views\modules\node\views_handler_filter_node_status.inc on line 14.

نگاهى به مقامات دوستان خدا

معرفت سال بيست و دوم ـ شماره 187 ـ تير 1392، 5ـ11

 

آيت اللّه علّامه محمدتقى مصباح

چكيده

اين مقاله شرحى است بر مناجات محبين امام سجاد عليه السلام. كسانى كه به درك دوستى با خدا دست نيافته اند، ارزش مناجات و مقامات معنوى را درك نمى كنند. اما ره يافتگان معرفت ناب توحيدى، نه تنها درك درستى از محبت با خدا دارند، بلكه بر اين باورند كه اصالتا چيزى غير از خدا دوست داشتنى نيست. اگر هم چيزى را دوست مى دارند ازاين روست كه منتسب به خداست.

خداى متعال با دوستان و بندگانش رابطه ويژه اى دارد و در خلوت و جمع با آنان سخن گفته، روحشان را با خنكاى كلامش مى نوازد. دوستى خدا همواره موجب دوستى با دوستان و اولياى خدا مى شود. محال است كسى خدا را دوست بدارد، اما دوستان و اولياى او را دوست نداشته باشد. زمانى انسان مى تواند محبت خدا را در دل مستقر سازد كه محبت غيرخدا را از دل بيرون نمايد.

كليدواژه ها: دوستى، محبت به خدا، اولياى الهى.

سال انتشار: 
22
شماره مجله: 
187
شماره صفحه: 
5

توبه؛ جايگاه و فرايند تحقق آن

توبه

جايگاه و فرايند تحقق آن (2)

استاد محمّدتقى مصباح

چكيده

توبه به معناى بازگشت و ترك گناه است؛ بنده‌اى كه به وسيله گناه و جسارت در حق مولى از خدا دور شده، اينك قصد بازگشت و تقرب به معبود خويش دارد. انسان براى انجام توبه، نيازمند داشتن انگيزه است. توجه به ضررهاى گناه و نقشى كه توبه در صيانت انسان دارد، انگيزه خوبى براى توبه است. گناه، علاوه بر ضررهاى جسمى، ضررهاى بى‌شمار روحى و روانى براى انسان در پى دارد. متأسفانه برخى افراد به آفات و ضررهاى جسمانى بيمارى توجه دارند و درصدد رفع آنند، اما كمترين توجهى به آفات روحى گناهان ندارند، آفاتى كه به مراتب از بيمارى‌هاى جسمى سهمگين‌تر است.

از جمله آفات و پيامدهاى گناه، حرمان انسانى از هدايت الهى است. گناهان علاوه بر آفات فردى، آفات و ضررهاى اجتماعى نيز براى انسان دارد؛ كسى در اجتماع به فرد دروغگو اعتماد نمى‌كند، همچنين عذاب‌هاى شديد اخروى براى گناهكاران مهياست. توجه به ضررها و زيان‌هاى دنيوى، اخروى، جسمى، روحى، فردى و اجتماعى گناه، انگيزه خوبى براى بازگشت عبد به سوى معبود خويش است.

كليدواژه‌ها : توبه، گناه، ترك گناه، عذاب اخروى، گناهكار، اولياى الهى.

سال انتشار: 
18
شماره مجله: 
142
شماره صفحه: 
5
محتوای تغذیه