مهدويت

strict warning: Declaration of views_handler_filter_node_status::operator_form() should be compatible with views_handler_filter::operator_form(&$form, &$form_state) in D:\WebSites\nashriyat.ir\modules\views\modules\node\views_handler_filter_node_status.inc on line 14.

مطالعۀ تطبيقي مهدويت و منجي‌گرايي در آيين‌هاي باستاني ايران و دين اسلام

قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان
سال سي‌ام، شماره دوازدهم، پياپي 291، اسفند 1400، ص 45ـ56

نوع مقاله: ترويجي
حبيب شرفي صفا/ دکتري تاريخ ايران دورۀ اسلامي دانشگاه خوارزمي تهران    sharafihabib@yahoo.com
* فاطمه رحيمي/ دانشجوی کارشناسی علوم قرآن و حديث دانشگاه علامه طباطبائي    f.rahimi1@yahoo.com
دريافت: 17/08/1400                    پذيرش: 26/11/1400

سال انتشار: 
1400
شماره مجله: 
291
شماره صفحه: 
45

معرفت حضرت ولى عصر (عج) در پرتو معرفت نفس

ماهنامه علمى ـ ترويجى در زمينه علوم انسانى دى 1395

مصطفى عزيزى علويجه / استاديار جامعه المصطفى العالميه           m.azizi56@yahoo.com

دريافت: 19/6/94               پذيرش: 11/7/95

 

چكيده

يكى از مباحث بنيادين در عرفان عملى، موضوع «معرفت نفس» است. اهل معرفت مسئله «معرفت نفس» را پايه همه معارف دانسته، آن را نردبان معرفت پروردگار مى دانند. منظور از «معرفت» در بحث معرفت نفس، همان معرفت حضورى و شهودى به نفس است. از ديگر محورهاى پايه اى در عرفان اسلامى، مبحث «انسان كامل» است. انسان كامل در هر زمانى، دربردارنده همه معنويات، هدايت ها و معارف ناب الهى است. تنها مصداق زنده انسان كامل در عصر كنونى، حضرت مهدى (عج) است. مسئله اصلى اين پژوهش آن است كه آيا سالكى كه در وادى «معرفت نفس» گام برداشته است، مى تواند در مراحل عالى آن، انسان كامل و حجت زنده پروردگار را شاهد باشد؟

     هدف اين پژوهش تبيين رابطه ميان «معرفت شهودى نفس» و «مهدويت» است كه با روش «تحليل عقلانى» به اين نتيجه رسيده كه امكان معرفت شهودى به انسان كامل و جايگاه برجسته او براى برخى از اهل معرفت، و البته در حد قابليت قابل وجود دارد.

 

كليدواژه ها: ولى عصر (عج)، انسان كامل، معرفت نفس، اطلاق و تقييد، مهدويت.


سال انتشار: 
25
شماره مجله: 
229
شماره صفحه: 
59

مهدويت در انديشه صادق آل محمد (ص)

معرفت سال بيست و يكم ـ شماره 178 ـ مهر 1391، 53ـ69

محمدحسين فارياب*

چكيده

اعتقاد به ظهور منجى ـ كه در هندسه معرفتى مسلمانان از آن به «مهدى» ياد مى شود ـ از باورهاى مشترك ميان اديان آسمانى است. پيشوايان حقيقى دين مبين اسلام از زمان صدر اسلام به تبيين مسئله مهدويت پرداخته و بدين ترتيب، كمك شايانى به شيعيان در دوران غيبت امام عصر عليه السلام كرده اند.

     اين نوشتار بر آن است تا مسئله مهدويت را با روش نقلى و تا تمركز بر سخنان امام صادق عليه السلام واكاوى كرده، در اختيار شيعيان و رهروان مكتب تشيع قرار دهد. بر اساس مهم ترين يافته هاى اين تحقيق، دوران امام صادق عليه السلام به دليل ويژگى هاى خاص تاريخى مجال بيشترى براى تبيين اين مسئله فراهم نموده است، تا آنجا كه جزئى ترين مسائل مربوط به مهدويت در اين دوران بيان شده، وظايف منتظران در عصر غيبت، حوادث آخرالزمان، اتفاقات قيام تا استقرار حكومت و... نيز از تبيين آن حضرت دور نمانده است.

 

كليدواژه ها: مهدويت، انتظار، امام صادق عليه السلام، علايم ظهور، حكومت مهدوى.

سال انتشار: 
21
شماره مجله: 
178
شماره صفحه: 
53

جايگاه عدالت در دولت كرامت‏ محور مهدوى از منظر مقام معظّم رهبرى (رويكردى به دولت زمينه‏ ساز)

معرفت سال بيستم ـ شماره 162 ـ خرداد 1390، 95ـ105

رحمت‏ اللّه مرزوقى*

مرضيه مروتى**

چكيده

هدف اين پژوهش، تبيين شاخص‏هاى دولت عدالت‏محور از منظر مقام معظّم رهبرى است. اين پژوهش با رويكرد نظرى و با روش سندكاوى انجام گرفته است. يافته‏هاى پژوهش حاكى از آن است كه عدالت اقتصادى، عدالت در قانون‏گذارى، عدالت قضايى و حقوقى، عدالت اجرايى و سياسى، و عدالت آموزشى و فرهنگى، از مهم‏ترين شاخص‏هاى عدالت از ديدگاه مقام معظّم رهبرى مى‏باشند. همچنين توزيع برابر ثروت‏ها و فرصت‏ها، برخوردارى همگان از بيت‏المال، وضع قوانين مبتنى بر موازين اسلامى و كرامت انسانى، نظام قضايى عادل، قاطع، منسجم و كارآمد و مبارزه قاطعانه با هرگونه فساد، عدم تبعيض در قانون‏گذارى، اعطاى حقوق سياسى مردم، اصلاح نظام مديريتى و سپردن جايگاه‏هاى مهم و كليدى كشور به انسان‏هاى شايسته، فراهم نمودن زمينه‏هاى مشاركت افراد در امور سياسى، برخوردارى از حق بيان، حق انتقاد، حق انتخاب شدن، انتخاب كردن، فراهم نمودن امكانات آموزشى و فرهنگى عادلانه با توجه به استعدادها و... از جمله راه‏كارهاى مؤر براى اعمال شاخص‏هاى عدالت در راستاى زمينه‏سازى براى تحقق دولت كرامت‏محور مهدوى، از منظر رهبر انقلاب اسلامى مى‏باشد.

كليدواژه‏ها: مهدويت، عدالت، دولت كرامت‏ محور، شاخص‏ها، زمينه‏ سازى، مقام معظّم رهبرى.

سال انتشار: 
20
شماره مجله: 
162
شماره صفحه: 
95

زمينه‏ سازى تربيتى مهدويت

معرفت سال بيستم ـ شماره 160 ـ فروردين 1390، 73ـ96

محمد احسانى*

چكيده

اين مقاله نظر به اهميت مسئله مهدويت كه از مسائل مهم روز جامعه است، و ارتباط مستقيم با زندگى فردى و اجتماعى بشر دارد، موضوع مهدويت را با نگاه تربيتى بررسى كرده است. سه ديدگاه در باب مهدويت مطرح شده كه با نقد ديدگاه برون‏دينى و درون‏دينى مبتنى بر نظريه غالب اهل‏سنت، ديدگاه درست به اين موضوع با استناد به آيات و روايات تبيين شده است.

عمده هدف تحقيق اثبات اثربخشى مهدويت‏باورى در زندگى فردى و اجتماعى امروز جامعه انسانى بوده است كه آثار اعتقاد به ظهور مهدى عليه‏السلام در پاسخ به انديشه ناكارآمد جلوه دادن اين باور، به خوبى تبيين شده است. اين آثار تربيتى اقتضا مى‏كرد كه مبانى رفتار مهدى عليه‏السلامدر عصر ظهور نيز به لحاظ تربيتى بررسى شود و اين كار با استناد به قرآن، سنت و سيره پيامبر اكرم صلى‏الله‏عليه‏و‏آله در اين مقاله انجام گرفته است.

در اين تحقيق از اسناد و مدارك با روش تحليلى ـ توصيفى جهت نيل به هدف پيش‏گفته در فضاى كتابخانه استفاده شده است. بدين طريق كه اطلاعات موردنياز از منابع مربوط به مهدويت، تعليم و تربيت و تفاسير قرآن كريم جمع‏آورى شده و با يافته‏هاى علوم تربيتى به تجزيه و تحليل و استنتاج پرداخته است.

مهم‏ترين يافته‏هاى اين تحقيق، اثبات نياز جامعه امروز به مهدويت و دست‏يابى به وظايف تربيتى در سه گروه: فرد، خانواده و حكومت اسلامى نسبت به زمينه‏سازى ظهور مهدى عليه‏السلام است. نظر به اين وظايف، همه مردم اعم از افراد، خانواده‏ها و نهادهاى اجتماعى در ارتباط با زمينه‏سازى مهدويت مسئوليت دارند و بايد به وظيفه‏شان عمل نمايند.

كليدواژه‏ها: مهدويت، تربيت، زمينه‏سازى، اثر تربيتى، فرد، خانواده، حكومت، وظيفه تربيتى.

سال انتشار: 
20
شماره مجله: 
160
شماره صفحه: 
73

مرجعيت عدالت در دولت دينى

محسن قنبرى آلانق 1

چكيده

دولت دينى همواره از دغدغه‌هاى بنيادين دين‌داران در طول تاريخ بوده و تلاش براى تحقق آن از كارويژه‌هاى اصلى ايشان بوده و هست. در مقاله حاضر، كه نگاه نوينى به دولت دينى دارد، چشم‌انداز دولت دينى، عدالت، سياست‌ها و اهداف دولت بر محوريت عدالت بازتعريف مى‌شود؛ بازتعريفى كه در چارچوب نظرى عدالت در فرايند سه مرحله‌اى هژمونى ظلم، چالش ظلم با عدالت و در نهايت، فراگيرى عدالت صورت‌بندى مى‌گردد. در اين فرايند، ميزان توسعه‌يافتگى انديشه‌اى جامعه از ضعف به شدت در حال حركت است كه رابطه‌اى مستقيم با حاكمان اين جوامع دارد. حاكمان مستبد، حاكمان زمينه‌ساز و در پايان، حاكم عادل دولت دينى پايان تاريخ، براى جوامع در مراحل سه‌گانه تصوير مى‌شود.

كليدواژه‌ها : مهدويت، دولت دينى، مرجعيت عدالت، حكومت، حاكميت، نظريه عدالت، ظلم، چالش.

سال انتشار: 
18
شماره مجله: 
142
شماره صفحه: 
69
محتوای تغذیه