دولت دينى

strict warning: Declaration of views_handler_filter_node_status::operator_form() should be compatible with views_handler_filter::operator_form(&$form, &$form_state) in D:\WebSites\nashriyat.ir\modules\views\modules\node\views_handler_filter_node_status.inc on line 14.

آسيب‌شناسى كارگزاران دولت دينى

آسيب‌شناسى كارگزاران دولت دينى

با نگاهى به سخنان مقام معظّم رهبرى

 

مهدى ملائى 1

چكيده

بى‌شك مسئله عدالت داراى ابعاد گوناگونى است. براى شناسايى بهتر گفتمان عدالت و پيشرفت در دولت دينى، بايد از مرحله معنا گذر نموده، عناصر اجرايى آن را تحت مداقه قرار دهيم. به بيانى ديگر، وقتى صحبت از عدالت به ميان مى‌آيد آنچه در ابتدا از نظر مخاطب مى‌گذرد، اجراى عدالت است. چه بسا در مرحله نظرى دانشمندان زيادى به بيان عقايد خويش پرداخته‌اند، اما آنچه براى افراد حائز اهميت بوده اين است كه آنچه را انديشمندان در آثار خود به رشته تحرير درآورده‌اند، چگونه بايد در جامعه تبلور يابد؟ بنابراين، اينجاست كه جايگاه كارگزاران نمايان‌تر مى‌شود. بدين ترتيب، پس از تبيين موضوع «گفتمان عدالت و پيشرفت»، نخست بايد موضوع مجريان عدالت در جامعه اسلامى مورد مطالعه قرار گيرد. از اين‌رو، بحث «آسيب‌شناسى كارگزاران دولت دينى» ضرورى است.

اين نوشتار با رويكرد نظرى و تحليلى و با هدف بررسى آسيب‌شناسى كارگزاران دولت دينى در كلام مقام معظّم رهبرى تدوين يافته است.

كليدواژه‌ها : آسيب‌شناسى، عدالت، كارگزاران، مسئولان، دولت دينى، مردم.

سال انتشار: 
18
شماره مجله: 
142
شماره صفحه: 
131

بررسى گفتمان عدالت در دولت‌هاى دينى ايران دوره ميانه

بررسى گفتمان عدالت در دولت‌هاى دينى ايران دوره ميانه

                        نوراحمد بلنداختر 1

چكيده

تحليل گفتمانى به بررسى نقش معنى‌دار اعمال اجتماعى، مفاهيم و انديشه‌ها در زندگى سياسى مى‌پردازد. اصل عدالت در حكومت‌هاى دينى يك مفهوم كليدى است و توجه به آن از منظرهاى مختلف صورت مى‌گرفته است. اما شكل رايج از مفهوم عدالت در دوره زمانى قرون دوم هجرى تا پيش از مشروطيت كه متأثر از نظام حاكم سياسى و رواج قرائت خاصى از موضوعات دينى است، كمتر به آن پرداخته است.

كليدواژه‌ها : عدالت، گفتمان عدالت، حكومت سلطانى، امنيت شاه‌محور، دولت دينى.

سال انتشار: 
18
شماره مجله: 
142
شماره صفحه: 
83

مرجعيت عدالت در دولت دينى

محسن قنبرى آلانق 1

چكيده

دولت دينى همواره از دغدغه‌هاى بنيادين دين‌داران در طول تاريخ بوده و تلاش براى تحقق آن از كارويژه‌هاى اصلى ايشان بوده و هست. در مقاله حاضر، كه نگاه نوينى به دولت دينى دارد، چشم‌انداز دولت دينى، عدالت، سياست‌ها و اهداف دولت بر محوريت عدالت بازتعريف مى‌شود؛ بازتعريفى كه در چارچوب نظرى عدالت در فرايند سه مرحله‌اى هژمونى ظلم، چالش ظلم با عدالت و در نهايت، فراگيرى عدالت صورت‌بندى مى‌گردد. در اين فرايند، ميزان توسعه‌يافتگى انديشه‌اى جامعه از ضعف به شدت در حال حركت است كه رابطه‌اى مستقيم با حاكمان اين جوامع دارد. حاكمان مستبد، حاكمان زمينه‌ساز و در پايان، حاكم عادل دولت دينى پايان تاريخ، براى جوامع در مراحل سه‌گانه تصوير مى‌شود.

كليدواژه‌ها : مهدويت، دولت دينى، مرجعيت عدالت، حكومت، حاكميت، نظريه عدالت، ظلم، چالش.

سال انتشار: 
18
شماره مجله: 
142
شماره صفحه: 
69
محتوای تغذیه