امام خمينى

strict warning: Declaration of views_handler_filter_node_status::operator_form() should be compatible with views_handler_filter::operator_form(&$form, &$form_state) in D:\WebSites\nashriyat.ir\modules\views\modules\node\views_handler_filter_node_status.inc on line 14.

امام خمينى قدس سره و كاربردهاى روايات تفسيرى

معرفت سال بيست و يكم ـ شماره 180 ـ آذر 1391، 85ـ102

عليرضا كوهى*

چكيده

اعتبار و كاربرد روايات تفسيرى همواره مورد بحث قرآن پژوهان بوده است. احاديث تفسيرى نزد امام خمينى قدس سره از منابع مهم و پركاربرد تفسيرى است. در انديشه ايشان، احاديث معصومان عليهم السلام داراى روحانيت و نورانيتى است كه در ديگر كلمات نيست. هرچند ايشان برخلاف عقيده شان درباره روايات فقهى، براى روايات تفسيرى حجّيتى قايل نيست، اما اين عدم حجّيت به معناى اسقاط روايات تفسيرى از درجه اعتبار و به كنار انداختن آنها نيست و از اين رو، از آن در روش تفسيرى خود بسيار استفاده كرده اند.

هدف اين نوشتار بررسى ميزان و چگونگى استفاده امام راحل از روايات تفسيرى است. بررسى كاربرد روايات تفسيرى در آثار حضرت امام نشان مى دهد، ايشان از روايات تفسيرى در كاربردهايى همچون تأويل، جرى و تطبيق و بيان مصداق آيات، تفسير و سبب نزول آيات استفاده كرده اند.

كليدواژه ها: روايات تفسيرى، امام خمينى، قرآن، تفسير، تأويل، تطبيق، سبب نزول.

سال انتشار: 
21
شماره مجله: 
180
شماره صفحه: 
85

بررسى ضرورت‏هاى مطالعه تاريخ از ديدگاه امام خمينى قدس ‏سره

معرفت سال بيستم ـ شماره 170 ـ بهمن 1390، 13ـ29

بررسى ضرورت‏هاى مطالعه تاريخ از ديدگاه امام خمينى قدس‏‌سره

محمود مطهرى‏نيا*

مجيد مطهرى‏نيا**

چكيده

رشد و تعالى كشور براى همگان از جايگاه ويژه‏اى برخوردار است. توجه به ديدگاه‏هاى رهبران استراتژيست در هر جامعه‏اى موجبات هم‏افزايى و جهت‏دهى واحد تلاش‏ها، براى رسيدن به اهداف موردنظر اين رهبران استراتژيست و دست‏يابى به تمدن مطلوب در نظر ايشان را فراهم مى‏آورد.

به نظر مى‏رسد بررسى تاريخ به عنوان يكى از پرگستره‏ترين علوم مى‏تواند به رشد و تعالى هر تمدنى از جمله تمدن نوپاى برخاسته از انقلاب اسلامى بينجامد. از اين‏رو، ضرورى است كه به مطالعه ديدگاه‏ها و كاركردهاى آن از منظر امام خمينى به عنوان رهبر و طراح انقلاب اسلامى پرداخته شود. روش استفاده شده در اين بررسى، كتابخانه‏اى و بر اساس مطالعه و تحقيق در صحيفه امام و همچنين كتاب‏هاى تأليف ايشان مى‏باشد. اين ضرورت‏ها و كاركردها را از ديدگاه ايشان مى‏توان در دو دسته كلى «اخلاقى و فردى» و «سياسى و اجتماعى» تنظيم و سامان‏دهى نمود.

كليدواژه‏ها: تاريخ، امام خمينى، ديدگاه‏ها، ضرورت‏ها، كاركردها، رشد و تعالى.

سال انتشار: 
20
شماره مجله: 
170
شماره صفحه: 
13

مناسبات عدالت و صلح جهانى

مناسبات عدالت و صلح جهانى

از ديدگاه امام خمينى „

 

زهرا صالحى 1

چكيده

اين نوشتار مى‌كوشد مناسبات عدالت و صلح جهانى از منظر امام خمينى، بنيانگذار انقلاب اسلامى، را مورد بررسى قرار دهد. نگرش‌هاى موجود درباره مناسبات عدالت و صلح را مى‌توان به دو دسته نگرش مادى و نگرش الهى تقسيم نمود.

در نگرش مادى، صلح به معناى نبود و توقف جنگ بوده و با عدالت هيچ مناسبتى ندارد، ولى در نگرش توحيدى، صلح بدون عدالت معنا نمى‌يابد؛ چنان‌كه در نگرش توحيدى امام خمينى، صلحى كه هدف آن توقف جنگ به تنهايى باشد، تأمين‌كننده منافع ظالمان بوده و خود ظلمى مضاعف تلقّى مى‌گردد.

در بينش توحيدى امام خمينى، عدالت زمينه‌ساز صلحى حقيقى و پايدار است و از سويى، اين صلح و امنيت گسترش‌دهنده عدالت بوده و تربيت انسان‌ها و سعادت بشر را كه هدف انبياى الهى است، تحقق مى‌بخشد.

امام خمينى ساختار ضدانسانى و ناعادلانه روابط بين‌الملل را مخلّ صلح و امنيت جهانى مى‌داند. اين ساختار ناعادلانه، ساختارهاى فرعى ناعادلانه را شامل مى‌گردد كه هر كدام با شاخص‌هاى خود تأمين‌كننده منافع ابرقدرت‌ها و مستكبران و تضييع‌كننده حقوق مظلومان است.

كليدواژه‌ها : امام خمينى، عدالت، صلح جهانى، ساختار ناعادلانه.

سال انتشار: 
18
شماره مجله: 
142
شماره صفحه: 
117
محتوای تغذیه