اولى ذاتى

strict warning: Declaration of views_handler_filter_node_status::operator_form() should be compatible with views_handler_filter::operator_form(&$form, &$form_state) in D:\WebSites\nashriyat.ir\modules\views\modules\node\views_handler_filter_node_status.inc on line 14.

برهان نظم در ترازوى نقّادى منطقى

برهان نظم

در ترازوى نقّادى منطقى

عصمت همتى1

چكيده

نگاه فلسفى به دين و تحليل و تطبيق مدعيات و براهين آموزه‏هاى دينى، در حوزه فلسفه دين مطرح مى‏شود. يكى از مباحث مشترك فلسفه دين به معناى عام، خدا و براهين اثبات آن است كه در ميان آنها «برهان نظم» از اين ويژگى برخوردار است كه در دو حوزه مهم فكرى يعنى كلام اسلامى و الهيات مسيحيت به طور مشترك مورد توجه قرار گرفته است.

 در اين نوشتار تلاش شده با كنكاش تحليلى در مقدمات برهان به قصد تعيين ارزش منطقى و حد ادعا و قدر متيقن نتيجه‏اى كه از مقدمات بالذات حاصل مى‏شود، جايگاه اصلى برهان نظم تبيين گردد. با مشخص شدن اين مطلب كه برهان نظم شرايط قياسى كه نتيجه يقينى، كلى و ضرورى دهد را ندارد به تبعيت از فيلسوفان اسلامى گفته شده كه از آن مى‏توان به عنوان تأييد استبصارى بيشتر جهت برانگيختن تأمّل بر قدرت و استحكام خلقت كه حاكى از علم و حكمت خالق است، استفاده كرد.

كليدواژه‏ها: برهان، جدل، خطابه، اولى ذاتى، متصله لزومى.

سال انتشار: 
18
شماره مجله: 
144
شماره صفحه: 
69
محتوای تغذیه