بيدارى اسلامى

  • user warning: Can't find record in 'progress' query: DELETE FROM progress WHERE name = 'ultimate_cron_poorman' in D:\WebSites\nashriyat.ir\sites\all\modules\progress\progress.module on line 131.
  • strict warning: Declaration of views_handler_filter_node_status::operator_form() should be compatible with views_handler_filter::operator_form(&$form, &$form_state) in D:\WebSites\nashriyat.ir\modules\views\modules\node\views_handler_filter_node_status.inc on line 14.

بيدارى اسلامى؛ تقابل اسلام سياسى و سكولاريسم

معرفت سال بيستم ـ شماره 168 ـ آذر 1390، 153ـ169

محمداسماعيل عمار1

چكيده

بيدارى اسلامى به عنوان خيزش هويتى همراه با رويكرد تمدنى در قالب اسلام سياسى، در تلاش است تا بار ديگر اوج شكوفايى تمدن اسلامى را تجربه نمايد. اسلام سياسى، گفتمانى است كه حول مفهوم مركزى «حكومت اسلامى» نظم يافته و دغدغه اصلى آن عبارت است از: بازسازى جامعه اسلامى مطابق با مبانى و اصول اسلامى. مواجهه مستقيم با فرهنگ و تمدن غرب، موجب فعال‏سازى اين گفتمان شده و هدف آن را مركزيت‏زدايى از گفتمان ليبرال در سطح جهانى و دفاع از اسلام در برابر تهاجم قدرت‏هاى استكبارى تشكيل مى‏دهد.

اين تحقيق به بررسى محورهاى تقابل دو گفتمان اسلام سياسى و سكولاريسم در جوامع اسلامى مى‏پردازد كه با روش توصيفى ـ تحليلى، با استفاده از منابع موجود و واقعيت‏هاى ملموس انجام گرفته است. مهم‏ترين يافته تحقيق اين است كه چالش و منازعات بين اسلام سياسى و غرب از نوع تمدنى بوده و غرب براى مقابله با بيدارى اسلامى، از ترويج سكولاريسم و نظام‏هاى سكولار در جوامع اسلامى بهره مى‏گيرد.

كليدواژه‏ها: بيدارى اسلامى، گفتمان، اسلام سياسى، سكولاريسم، تقابل.

سال انتشار: 
20
شماره مجله: 
168
شماره صفحه: 
153

استعمار فرانو

استعمار فرانو

با نگاهى به بيانات مقام معظّم رهبرى (مدظله العالى)

حسين ارجينى1

چكيده

قدرت‏هاى استعمارى براى حفظ سلطه خود، در هر عصرى با ابزارهاى نو به استعمار كشورها و ملت‏ها پرداخته‏اند؛ در دوره‏هايى با حمله مستقيم نظامى به غارت منابع طبيعى و حتى انسانى اقدام مى‏كردند، اما پس از بيدارى ملت‏ها، به شيوه نوين استعمار متوسل شدند: سلطه از طريق حكومت‏هاى به ظاهر مستقل، ولى وابسته به قدرت‏هاى استعمارى. اين شيوه نيز تا مدت‏ها جزو اصلى‏ترين شيوه‏ها محسوب مى‏شد، اما با گسترش آگاهى ملت‏ها و نيز ضربه‏هايى كه از سوى قدرت‏هاى وابسته به ملت‏ها وارد شد، مقاومت‏هاى ضداستعمارى و استبدادى گسترده‏اى در جهان شكل گرفت و اين شيوه استعمارى با چالش جدى مواجه شد. با گسترش وسايل ارتباط جمعى و تبديل شدن جهان به يك دهكده جهانى و كم‏رنگ شدن حاكميت‏هاى ملى، اين امكان براى قدرت‏هاى استعمارى فراهم شد تا با استفاده از ابزار رسانه‏اى به توسعه‏طلبى استعمارى خود در عرصه‏هاى فرهنگى، سياسى و اقتصادى بپردازند.

     حكيم فرزانه انقلاب آيت‏اللّه خامنه‏اى با تبيين استعمار فرانو مهم‏ترين شيوه آن را تهاجم فرهنگى ـ رسانه‏اى مى‏دانند كه با توجه به سيطره استعمارگران بر رسانه و خبرگزارى‏هاى بزرگ جهانى صورت مى‏پذيرد كه مهم‏ترين راه‏كار برون‏رفت از آن، بيدارى اسلامى است. با بيدارى اسلامى، استعمارگران نمى‏توانند به سلطه‏گرى خود ادامه دهند.

 

كليدواژه‏ها: استعمار سنتى، استعمار نو، استعمار فرانو، تهاجم فرهنگى ـ رسانه‏اى، بيدارى اسلامى.

سال انتشار: 
19
شماره مجله: 
150
شماره صفحه: 
17

بررسى انتقادى نظريه‌هاى جامعه‌شناختى

بررسى انتقادى نظريه‌هاى جامعه‌شناختى

پيرامون انقلاب اسلامى

 

                        حسن يوسف‌زاده*

چكيده

اين مقاله با رويكرد تحليلى و نظرى برخى نظريه‌هاى اجتماعى مطرح پيرامون انقلاب اسلامى ايران را بررسى انتقادى مى‌كند و آنها را از دو منظر درون‌پارادايمى و برون‌پارادايمى به نقد مى‌كشد. روشن‌فكران به عنوان حلقه واسط معرفى نظريه‌هاى غربى و نيز نقش و جايگاه آنان در گزينش و ترجمه هدفمند ديدگاه‌هاى دانشمندان غربى، پيرامون تحولات مهم دنيا، به ويژه انقلاب اسلامى ايران، مورد تأكيد قرار گرفته و تلاش شده است اين نقدها در راستاى بررسى امكان بومى‌سازى علوم اجتماعى صورت پذيرد.

 

كليدواژه‌ها : انقلاب اسلامى، تشيّع، بيدارى اسلامى، روشنفكر.

سال انتشار: 
18
شماره مجله: 
146
شماره صفحه: 
105
محتوای تغذیه