اسباب نزول

strict warning: Declaration of views_handler_filter_node_status::operator_form() should be compatible with views_handler_filter::operator_form(&$form, &$form_state) in D:\WebSites\nashriyat.ir\modules\views\modules\node\views_handler_filter_node_status.inc on line 14.

عموم لفظ يا خصوص سبب؟

سهيلا پيروزفر-1
چكيده
بسيارى از دانشمندان معتقدند روايات اسباب نزول موجب تخصيص آيه شريفه به همان مورد و سرايت نكردن مفهومى آن به ساير موارد نمى‏شود. قاعده «العبرة بعموم اللفظ لابخصوص السبب»، در بسيارى از كتاب‏هاى تفسيرى، اصولى و علوم قرآنى به مناسبت بحث از اسباب نزول طرح شده است. اين قاعده در استنباط احكام از قرآن كريم بسيار كارآمد است و در تفاسير، هنگام بحث از مصاديق مختلف آيات مطرح مى‏شود. البته اين اصل مخالفانى دارد و برخى نيز قائل به تفصيل شده‏اند؛ به اين معنا كه در مواردى وجود قراين محكمى موجب مى‏شود كه از لفظ عام آيه دست برداشت و به خصوصيت سبب توجه كرد. اين مقاله با رويكرد تحليلى و اسنادى به موضوع موردنظر مى‏پردازد.
كليدواژه‏ها: قرآن، اسباب نزول، عموم لفظ، خصوص سبب.

سال انتشار: 
19
شماره مجله: 
152
شماره صفحه: 
47
محتوای تغذیه