انتخابات دهم رياست جمهورى

strict warning: Declaration of views_handler_filter_node_status::operator_form() should be compatible with views_handler_filter::operator_form(&$form, &$form_state) in D:\WebSites\nashriyat.ir\modules\views\modules\node\views_handler_filter_node_status.inc on line 14.

كاربرد مدل جنبش اجتماعى، انقلاب رنگى و انقلاب فرارنگى

مرتضى شيرودى1-

چكيده

حوادث پس از انتخابات دهمين دوره رياست جمهورى، در چارچوب‏هاى نظرى متعددى مورد تحليل قرار گرفته؛ از جمله: تقابل اسلام ناب و التقاطى، تضاد گفتمان جمهورى اسلامى و ايرانى، شكاف بين نسل اولى و نسل‏هاى بعدى و منازعه انقلاب رنگى و جنبش اجتماعى. از ميان اين چارچوب‏هاى نظرى، هم‏اينك قالب جنبش‏هاى اجتماعى و انقلاب‏هاى رنگى بيش از ديگر قالب‏ها به كار مى‏رود. مسئله آن است كه كدام‏يك از اين دو از قابليت علمى برخوردار است؟ از اين‏رو، هدف اين نوشتار، بررسى علمى دو مقوله جنبش اجتماعى و انقلاب رنگى و ميزان انطباق آن بر حوادث پس از انتخابات دهم است. روش مناسب براى نيل به اين هدف، تجزيه جداگانه دو نظريه جنبش اجتماعى و انقلاب رنگى و مقايسه آن با حوادث انتخاباتى است. يافته مهم اين پژوهش آن است كه آنچه پس از انتخابات روى داد، نه جنبش اجتماعى است و نه انقلاب رنگى، بلكه انقلاب فرارنگى است.

كليدواژه‏ها: جنبش اجتماعى، انقلاب رنگى، انتخابات دهم رياست جمهورى، انقلاب اسلامى و جمهورى اسلامى، انقلاب فرارنگى.

سال انتشار: 
19
شماره مجله: 
153
شماره صفحه: 
41
محتوای تغذیه