پيامبر صلى‏الله‏ عليه‏ و‏ آله

strict warning: Declaration of views_handler_filter_node_status::operator_form() should be compatible with views_handler_filter::operator_form(&$form, &$form_state) in D:\WebSites\nashriyat.ir\modules\views\modules\node\views_handler_filter_node_status.inc on line 14.

مدارا با مخالفان در سنت و سيره پيشوايان معصوم عليهم‏ السلام

سال نوزدهم ـ شماره 156 ـ آذر 1389، 31ـ44

سيدمحمد احسانى -1

چكيده

مدارا يكى از اصول اخلاقى اسلام است كه پيشوايان دين در تعامل با ديگران بر آن تأكيد داشته‏اند. پيامبر صلى‏الله‏عليه‏و‏آله و ائمّه اطهار عليهم‏السلام كه جانشينان به‏حق او بودند، در جايى كه مدارا موجب آسيب به اساس اسلام يا مصالح جامعه اسلامى نمى‏شد، همواره در برخورد با مخالفانشان با مدارا رفتار مى‏كردند. اين تحقيق بر آن است اصل مزبور را در سيره پيشوايان اسلام بازكاوى كند تا هم پاسخى باشد به دشمنان اسلام كه پيشوايان دين را خشونت‏گرا معرفى مى‏كنند و هم الگويى باشد براى پيروان، تا از سيره اين بزرگان براى تعامل با مخالفان سود بجويند. اين پژوهش با رويكرد نظرى و تحليلى، مواردى را كه پيشوايان دين در آن با مدارا و مواردى كه با قاطعيت رفتار مى‏نمودند، تحليل و بازشناسى نموده است.

كليدواژه‏ها: پيامبر صلى‏الله‏عليه‏و‏آله، ائمّه اطهار عليهم‏السلام، مدارا، گذشت، مخالفان

سال انتشار: 
19
شماره مجله: 
156
شماره صفحه: 
31
محتوای تغذیه