حسن خيري

strict warning: Declaration of views_handler_filter_node_status::operator_form() should be compatible with views_handler_filter::operator_form(&$form, &$form_state) in D:\WebSites\nashriyat.ir\modules\views\modules\node\views_handler_filter_node_status.inc on line 14.

حداقل وجدان جمعي در برقراري نظم اجتماعي از ديدگاه اسلام

حداقل وجدان جمعى در برقرارى نظم اجتماعى

از ديدگاه اسلام

حسن خيرى

 

مقدمه

انديشمندان اجتماعى از دريچه هاى گوناگون به بررسى موضوع "نظم اجتماعى" پرداخته اند. در اين مقال، سخن در اين است كه پاسخ اسلام به اين پرسش چيست كه «نظم اجتماعى چگونه برقرار مى گردد؟»

اسلام به عنوان يك دين اجتماعى، در بردارنده انديشه اى خاص نسبت به نظم اجتماعى است. به ديدگاه اسلام مى توان از سه سطح نگريست: اول آن كه، جامعه مطلوب از نظر اسلام كدام است؟ دوم آن كه، يك جامعه اسلامى چگونه تحقق مى يابد؟ و سوم آن كه، جامعه نظم يافته از ديدگاه اسلامى، داراى چه ويژگى هايى است؟

در اين نبشتار، سطح سوم مورد بررسى قرار مى گيرد. اما پيش از ورود به بحث اصلى، لازم است نكاتى درباره نظم اجتماعى و وجدان جمعى ذكر شود.

سال انتشار: 
7
شماره مجله: 
25
شماره صفحه: 
78

سقـوط اخلاقـى در جـامعـه غـربى

سقـوط اخلاقـى در جـامعـه غـربى

حجة الاسلام حسن خيرى

يكى از نگرانى هاى دانشمندان در اواخر قرن بيستم به دليل سقوط تمدن غرب است. رابرت جى. رينگراز جمله دانشمندانى است كه با درك انحطاط فرهنگى غرب، ريشه هاى انحطاط را در فساد اخلاقى مى داند و مى نويسد: افول و زوال غرب را مى توان به وسيله يك نمودار پرنوسان نشان داد. آثار انحطاط در ايالات متحده امريكا در پنجاه سال اخير (سال هاى بين 1912 تا 1963) بيش تر از 137 سال پيش به چشم مى خورد و نيز اين آثار در بيست سال گذشته بيش تر از پنجاه سال پيش بوده است.(1)

سال انتشار: 
6
شماره مجله: 
21
شماره صفحه: 
75

كاستي‏هاي تلويزيون در تبليغ دين

كاستي‏هاي تلويزيون در تبليغ دين

حسن خيري 1

چكيده

تلويزيون جمهوري اسلامي ايران به عنوان بزرگ‏ترين و مؤثرترين وسيله ارتباط جمعي، خود را از پايگاه ديني تعريف و رسالت تبليغي خويش را بر آن استوار نموده است.

اقتضائات رسانه‏اي و نوع رويكرد و عملكرد اين رسانه، همواره مجال بحث از قابليت و ظرفيت اين ابزار براي چنين رسالتي را فراهم نموده است. اين مقاله با رويكرد نظري، تحليلي و پيمايشي، در تلاش است تا با برجسته نمودن برخي مشكلات فراروي تلويزيون براي تبليغ دين و مقايسه فضاي رسانه‏اي آن با فضاي رسانه‏هاي سنّتي، به افقي از قابليت تلويزيون براي تبليغ دين دست يابد.

به نظر مي‏رسد، فضاي تبليغي در رسانه ملي داراي اقتضائات خاص خود است و همچون فضاي تبليغ سنتي، داراي نقاط قوت و ضعف است. بايد به تناسب اقتضائات تبليغ دين از رسانه ملي در اين زمينه بهره گرفت و در بهره‏گيري از آن بايد به مؤلفه‏هاي پيام دين توجه ويژه نمود.

كليدواژه‏ها: تلويزيون ديني، فضاي تبليغي رسانه‏اي، فضاي تبليغي سنتي، كاركرد تلويزيون.

سال انتشار: 
18
شماره مجله: 
138
شماره صفحه: 
55

مقايسه فضاي تبليغي تلويزيون و مسجد

مقايسه فضاي تبليغي تلويزيون و مسجد

حسن خيري1

چكيده

در اين نوشتار با بهره‏گيري از چارچوب نظري «هويت، فضا»، فرايند تعامل ساحت‏هاي عقلاني و احساسي انسان در فضا و بازتوليد آن، كه حاكي از تبلور متفاوت ابعاد عقلاني و احساسي آدمي نسبت به گونه‏هاي متفاوت فضايي است، برخي از ابعاد دين‏داري در دو فضاي «تقيّد به تماشاي برنامه‏هاي مذهبي تلويزيون» و «تقيّد به رفتن به مسجد» با روش پيمايشي و فن پرسش‏نامه مورد بررسي قرار گرفته و تبيين گرديده كه در شرايط تقيّد به مسجد زمينه مناسب‏تري براي تبليغ ديني فراهم است؛ چراكه در فضاي تماشاي تلويزيون، ماهيت سرگرم‏كنندگي آن مجال كمتري براي تجلّي ابعاد دين‏مدارانه انسان فراهم مي‏كند. هدف از اين پژوهش اين است كه ظرفيت مكان‏ها و فضاهاي سنّتي تبليغ را با فضاهاي مجازي نوين بررسي و ميزان تأثيرگذاري، تفاوت و ظرفيت‏هاي هر يك را با هم مقايسه نمايد.

كليدواژه ‏ها: تبليغ رسانه‏اي، تبليغ سنّتي، مسجد، هويت، فضا، دين‏مداري، تكليف‏مداري، تسامح و تساهل، عرف‏گرايي، نسبي‏گرايي.

سال انتشار: 
17
شماره مجله: 
131
شماره صفحه: 
39

آينده ديني جهان

آينده ديني جهان

از منظر جامعه‏شناختي

حسن خيري1

چكيده

پيش‏بيني آينده جهان همواره مورد توجه و علاقه آدمي بوده است. امروز كه جهان شاهد تحوّلات سريع و فراگير در عرصه‏هاي گوناگون حيات بشري است و انقلابي عظيم در ارتباطات و تعاملات رخ داده و بحث از جهاني‏شدن يا جهاني‏سازي مطرح است، اين اهتمام فزوني يافته است.

در اين مقاله، نخست به وضعيت هويّتي افراد در دنياي نوين و موقعيت دين از منظر جامعه‏شناسان اشاره شده و شواهد ارائه شده حاكي از اين موضوع است كه افزايش آگاهي فرهنگي جهان، كه ناشي از توسعه ارتباطات و تعاملات است، بستر مناسبي براي گزينش عقلاني فراهم آورده است. در اين محيط، دين واجد ويژگي عقلاني فرصت عرضه خود را در گستره جهان خواهد يافت. بر همين اساس، به آمار گرايش افراد در نقاط گوناگون جهان به اسلام و نيز برخي از مؤلّفه‏هاي جهان‏شمولي اسلام، كه بر سرعت اين پديده مي‏افزايد، اشاره شده است.

كليدواژه‏ها: اسلام، هويّت، فرهنگ، جهاني شدن، تعامل، گزينش عقلاني، ارزش.

سال انتشار: 
17
شماره مجله: 
127
شماره صفحه: 
33

انتخاب عقلاني در آموزه‏هاي اسلامي

انتخاب عقلاني در آموزه‏هاي اسلامي

حسن خيري 1

چكيده

در اين نوشتار، با رويكرد جامعه‏شناختي، بر اساس آموزه‏هاي اسلامي، جايگاه و مؤلّفه‏هاي انتخاب عقلاني مورد بررسي قرار گرفته است. رويكرد نظري تحقيق بر اين پيش‏فرض استوار است كه دين با محوريت تكليف‏مداري براي تكامل انسان تشريع گرديده است. از اين‏رو، هويّت انسان واكاوي شده و منطبق با نظريه «فطرت»، نقش دين هماهنگي و سامان‏دهي تعامل قواي دروني و تعامل اجتماعي مي‏باشد، به گونه‏اي كه ساختار و فضايي را ايجاد مي‏كند كه با ارائه نگرش و توسعه مفاهيم، زمينه‏ساز انتخاب عقلاني ويژه دين‏مداري مي‏گردد.

كليدواژه‏ ها: انتخاب، دين، عقلانيت، هويّت انساني، حبّ ذات، آگاهي، احساسات.

سال انتشار: 
17
شماره مجله: 
126
شماره صفحه: 
15

تاراج گنجينه‌هاي شرق «تحليل سه برخورد شرق و غرب در سده‌هاي ميانه»

تاراج گنجينه‌هاي شرق
«تحليل سه برخورد شرق و غرب در سده‌هاي ميانه»

حسن خيري

مقدمه

تاريخ تمدن بشري داراي فراز و نشيبهايي است كه تحليل آنها مي‌تواند چراغ راه آيندگان باشد. تاريخ حيات اسلام دوره‌اي از شكوفايي در ابعاد مختلف علمي و... را بخود ديده‌است. آنگاه كه بشريت در جهل و ظلمت مي‌زيست، نداي فراگيري علم و دانش و بهره‌گيري امكانات مادي و معنوي براي ايجاد جامعه‌اي سعادتمند از سوي رهبران و آشنايان به معارف اسلامي، مسلمين را در ابعاد مختلف پيشرفت، پيشتاز جهانيان قرار داد. ولي پس از گشودن جبهه‌هاي اندلس (اسپانيا) و سيسيل (صقليه) وبه وقوع پيوستن جنگهاي صليبي، حالت خمودي و بي‌توجهي به علوم برجهان اسلام سايه‌ افكند. در مقابل، غربيان كه سرزمين‌هايشان بدست مسلمين تسخير شده بود، دنياي اسلام را باتمدني شكوفا در پيش روي خود گشوده يافتند و توانستند از امكانات آن، به پيشرفتهاي علمي و تكنولوژيكي دست يابند. متأسفانه تحليل گران مسلمان كمتر به تحليل اينگونه وقايع پرداخته‌اند. مادراين مختصر پس از اشارتي گذرا به زمينه‌هاي ارتباط بين فرهنگ‌ اسلامي وغربي و علل وقوع جنگهاي صليبي، به ‌تحليل نتايجي كه اين برخوردها در برداشته، خواهيم پرداخت.

سال انتشار: 
2
شماره مجله: 
6
شماره صفحه: 
51
محتوای تغذیه