اصول

strict warning: Declaration of views_handler_filter_node_status::operator_form() should be compatible with views_handler_filter::operator_form(&$form, &$form_state) in D:\WebSites\nashriyat.ir\modules\views\modules\node\views_handler_filter_node_status.inc on line 14.

اصول مواجهه با دشمن از منظر نهج‌البلاغه

قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان

حفیظ‌الله فولادی/ استادیار گروه جامعه‌شناسی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه    hfooladi@rihu.ac.ir
محمد نوحي / کارشناس ارشد علوم ارتباطات اجتماعی علوم ارتباطات اجتماعي دانشگاه صدا و سيما     mnoohi1366@gmail.com
دريافت: 19/09/98                    پذيرش: 25/01/99
چکيده

سال انتشار: 
1399
شماره مجله: 
270
شماره صفحه: 
9
صفحه شروع مقاله: 
9
صفحه پایان مقاله: 
18

اصول مديريت فرهنگي در فرايند فعاليت‌هاي اجتماعي با تكيه بر سيرة حضرت سليمان در قرآن كريم

قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان

سال بيست و هشتم ـ  شماره هفتم، پياپي 262 (ويژة جامعه‌شناسي)

زهراالسادات موسوی/ کارشناس ارشد تفسیر و علوم قرآن دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم(قم)            M.z.resalat96@gmail.com
سیدعلی میرآفتاب/ استادیار دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم (قم)    Mirsa110@yahoo.com‬
دريافت: 21/12/97                    پذيرش: 9/3/98
چکيده
در قرآن کریم شیوة حکومت‌داری و مدیریت برخی از پیامبران الهی شرح داده شده است، پیامبرانی که به شکلی صحیح و با توجه به مناسبات فرهنگی و اجتماعی عصر خود، جامعه را به بهترین شکل اداره کردند. مدیریت فرهنگی، مبتنی بر سرمشق‌ها و الگوهای فرهنگی است و جامعه‌شناسان معتقدند میزان موفقیت در به‌کارگیری شیوه‌های مدیریت یک جامعه، تحت تأثیر ارزش‌های حاکم بر بافت فرهنگی آن است. حال این سؤال قابل طرح است که آیا می‌توان در خصوص مدیریت فرهنگی، از مدیریتِ مبتنی بر تعالیم اسلام و قرآن بهره گرفت؟ در پژوهش پیش‌رو، به روش تحليلي ـ توصيفي با توجه و تأمل در سیرة مدیریتی و حکومتی حضرت سلیمان در قرآن کریم، برخی از این اصول همچون «تفقد و نظارت، تنبیه و تشویق، تکریم، تحقیق و بررسی، تعلیم و مکاتبه، ارزیابی و ایجاد رقابت» معرفی شده و با استفاده از منابع مدیریتی و تفسیری، به تبیین و شرح آنها پرداخته شده است.
كليدواژه‌ها: اصول، سیره، فرهنگ، مدیریت، مدیریت فرهنگی، حضرت سلیمان علیه السلام، قرآن کریم.
 


 

سال انتشار: 
26
شماره مجله: 
262
شماره صفحه: 
33

اصول حاكم بر حقوق شهروندي در اسلام

قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان

سال بيست و هفتم ـ شماره نهم، پياپي 252 (ويژة علوم سياسي)

قاسم شبان‌نیا / دانشیار مؤسسة آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره    Shaban1351@yahoo.com
محمدحسن اسدی‌نسب / کارشناس علوم سیاسی مؤسسة آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره    asadinasab1374@gmail.com
دريافت: 14/12/96                    پذيرش: 11/06/97
چکیده
«حقوق شهروندی» در هر مسلک و مرامی، مبتنی بر مجموعه‌ای از اصول است که بنیان‌های اصلی هريک از آن حقوق به‌شمار می‌روند. در اسلام نیز حقوق شهروندی مبتنی بر اصول بنیادینی است که شناخت آنها می‌تواند چارچوب دقیقی از آن به دست دهد. نگارندگان این نوشتار با روش توصیفی ـ تحلیلی و با بهره‌گیری از منابع اسلامی، مهم‌ترین این اصول را استخراج کرده و منطق حاکم بر آن حقوق را نشان داده است. اصولی از قبیل اصل «حاکمیت مطلق الهی»، «توجه به مصالح اخروی بر دنیوی و تقدم حق حیات معنوی»، «کرامت انسانی»، «عدالت»، «تناسب رفتاری»، «مصلحت» و «تلازم حق و تکلیف»، تأثیري بنیادین بر ترسیم حقوق شهروندی دارند. دولت اسلامی مؤظف است در راستای چارچوب‌بندی حقوق شهروندی و عملی ساختن آنها در صحنة جامعه، تمام این اصول را لحاظ کند؛ زيرا لحاظ نکردن حتی یکي از این اصول حقوق شهروندی را به مخاطره خواهد انداخت.
کلیدواژه‌ها: اصول، حقوق شهروندی، حاکمیت الهی، عدالت، تناسب رفتاری، مصلحت، تلازم حق و تکلیف، کرامت انسانی.


 

سال انتشار: 
27
شماره مجله: 
252
شماره صفحه: 
27

مباني و اصول قرآني انديشة دفاعي در اسلام

قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان

سال بيست و هفتم ـ شماره نهم، پياپي 252 (ويژة علوم سياسي)

مهدي مرداني(گلستاني) / دکترای علوم قرآن و حدیث دانشگاه قرآن و حديث    mardani1400@gmail.com
دريافت: 26/03/97                    پذيرش: 19/06/97
چکیده
قرآن کریم به عنوان اصلی‌ترین منبع دین اسلام، خاستگاه اندیشه‌های بسیاری است که یکی از مهم‌ترین آنها مسئلة «دفاع و امنیت» است. این مسئله، بر مبانی و اصولی استوار است که شایسته است بر پایة مستندات قرآنی کشف و تبیین گردد. هدف از این پژوهش، که به شیوة توصیفی ـ اکتشافی سامان یافته، تبیین اصول و مبانی اندیشة دفاعی اسلام است که بر پایة آموزه‌های قرآن صورت می‌پذیرد. نفی سلطه، تکلیف‌گرایی، استقلال و خودکفایی، حفظ وحدت و انسجام و همزیستی مسالمت‌آمیز از مهم‌ترین مبانی اندیشة دفاعی اسلام است، و اطاعت از فرمان‌دهی، دشمن‌شناسی، قطع ریشه‌های فساد، آمادگی دفاعی و دفاع فرامرزی از مهم‌ترین اصول اندیشة دفاعی اسلام به‌شمار می‌آید.
کليدواژه‌ها: آموزه‌های اسلام، اندیشة دفاعی، مستندات قرآنی، مبانی، اصول.

 

سال انتشار: 
27
شماره مجله: 
252
شماره صفحه: 
47

تأمل در فلسفه تربيت كودكان استثنايى مبانى، اهداف و اصول

ماهنامه علمى ـ ترويجى در زمينه علوم انسانى شهريور 1396

مجيد خارى آرانى / دانشجوى دكترى فلسفه تعليم و تربيت دانشگاه شاهد    khari322_m@yahoo.com

اكبر رهنما / دانشيار گروه علوم تربيتى دانشگاه شاهد         rahnama_akbar43@yahoo.com

رسول برخوردار / كارشناس ارشد فلسفه تعليم و تربيت دانشگاه خوارزمى  rasoolbarkhordar@yahoo.com

دريافت: 6/9/95               پذيرش: 11/2/96

 

چكيده

اين پژوهش به بررسى فلسفه تربيتى كودكان استثنايى در زمينه مبانى، اصول و اهداف تربيت مى پردازد. اين تحقيقاز نوع نظرى و روش آن تحليلى ـ اسنادى است و در اين زمينه، گردآورى اطلاعات نيز از طريق مطالعاتكتابخانه اى انجام گرفته است. يافته هاى پژوهش دلالت دارد بر اينكه براى كودكان استثنايى، تعليم و تربيت اهميتويژه و جايگاه رفيعى در زندگانى دارد. بنابراين، مبانى تربيت كودكان استثنايى عبارت است از: كرامت انسان،برخوردارى انسان ها از فطرت مشترك و خصوصيات متفاوت، مختار بودن انسان، عدالت به عنوان اساسى ترينارزش اجتماعى، و احسان متمم عدالت. اهداف تربيت عبارت است از: رسيدن به فلاح، خودشناسى، تكريم وپرورش روحيه احترام، كاهش آسيب رشد از طريق مداخله زودهنگام، و پرورش استعدادها. اصول تربيت هم عبارتاست از: اصل «پرورش شخصيت با اتكا به عزت نفس»، اصل «پرورش خلاقيت»، اصل «فعاليت» و اصل «ايثار».

 

كليدواژه ها: فلسفه تعليم و تربيت، كودكان استثنايى، مبانى، اهداف، اصول.


 

سال انتشار: 
26
شماره مجله: 
237
شماره صفحه: 
71

بازيابى اصول تربيت فرهنگى از آموزه هاى اسلامى

سال بيست و چهارم ـ شماره 209 (ويژه علوم تربيتى)

حسن نجفى / كارشناس ارشد مطالعات برنامه درسى دانشگاه شاهد    hnajafih@yahoo.com  

رضا وفايى / كارشناس ارشد مطالعات برنامه درسى دانشگاه شاهد    vafaeireza10@gmail.com

رضا جعفرى هرندى / استاديار گروه علوم تربيتى دانشگاه قم     rjafarih@yahoo.com

دريافت: 30/1/93               پذيرش: 16/8/93

 

چكيده

آموزه هاى اسلامى به تربيت فرهنگى انسان ها به عنوان وجهى از ملزومات تحقق انسان كامل، اهميت ويژه اى قايل هستند و در اين زمينه بالاترين مسئوليت را متوجه نهاد تعليم و تربيت مى دانند كه يكى از مهم ترين كانون هاى احياى ويژگى ها و قابليت هاى فردى بوده و در به فعليت درآوردن شخصيت، استعداد فطرى و شكل دهى رفتار آنان نقش بسزايى دارند. هدف پژوهش حاضر شناسايى و بررسى تعدادى از اصول تربيت فرهنگى است كه در آيات قرآن كريم و آموزه هاى معصومان عليهم السلام مشهود بوده است. روش انجام پژوهش توصيفى ـ تحليلى بوده و به منظور گردآورى داده هاى لازم براى دستيابى به اهداف پژوهش، متون موجود و مرتبط با موضوع پژوهش با استفاده از فرم هاى فيش بردارى از منابع گردآورى و با شيوه كيفى مورد تحليل قرار گرفته است. يافته ها حاكى از آن هستند كه دين اسلام با دارا بودن جهان بينى ويژه اى، به دنبال ارائه اصول، آداب و دستورالعمل هاى زيست فرهنگى توأم با معنويت است.

 

كليدواژه ها: تربيت فرهنگى، اصول، قرآن كريم، روايات اهل بيت عليهم السلام.

 

 

سال انتشار: 
24
شماره مجله: 
209
شماره صفحه: 
13

اصول تغيير و اصلاح رفتار در سيره معصومان عليهم‏ السلام

معرفت سال بيستم ـ شماره 160 ـ فروردين 1390، 51ـ57

محمدحسن ابراهيمى‏دهشيرى*

چكيده

اين مقاله با روش مطالعه اسنادى و تحليلى و با هدف بررسى اصول تغيير و اصلاح رفتار در سيره معصومان عليهم‏السلام تدوين يافته است. بدين منظور، با بررسى سيره (قول و فعل) آن بزرگواران، اصولى كلى استنباط و استخراج شده است كه عبارتند از: اصل حفظ كرامت و ارزشمندى انسان، اصل اقتضايى رفتار كردن، اصل تقدم استفاده از روش‏هاى سهل‏گيرانه بر روش‏هاى سخت‏گيرانه و تنبيهى، و اصل تقدم استفاده از روش‏هاى غيرمستقيم و كردارى بر روش‏هاى مستقيم و گفتارى. سيره ائمّه اطهار عليهم‏السلام نشان مى‏دهد آن بزرگواران تنها به تغيير رفتار توجه نداشته، بلكه درصدد اصلاح رفتار نيز بوده‏اند.

كليدواژه‏ها: معصومان عليهم‏السلام، سيره، تغيير رفتار، اصلاح رفتار، اصول.

سال انتشار: 
20
شماره مجله: 
160
شماره صفحه: 
51
محتوای تغذیه