جنسيت

strict warning: Declaration of views_handler_filter_node_status::operator_form() should be compatible with views_handler_filter::operator_form(&$form, &$form_state) in D:\WebSites\nashriyat.ir\modules\views\modules\node\views_handler_filter_node_status.inc on line 14.

تبيين مباني معرفت‌شناسي فمنيسم و قرآن نسبت به ملاحظات‌جنسيتي (در مقام توصيف و هنجار)

قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان

سال بيست و هشتم ـ  شماره هفتم، پياپي 262 (ويژة جامعه‌شناسي)

معصومه کرامتی / استادیار مجتمع آموزش عالی اسفراین    masoomeh.keramati@yahoo.com
سیدعقیل نسیمی/ دکتری علوم قرآن و حدیث دانشگاه آزاد اسلامي واحد سمنان        aghil_sn110@yahoo.com
دريافت: 1/12/97                    پذيرش: 19/4/98
چکيده
فمينيسم به‌عنوان يك جنبش اجتماعي و سياسي، تأثیرات مختلفي را در حوزه‌هاي معرفتي برجای گذاشته است. با توجه به نفوذ چشمگير فمنيسم و اثرات اجتناب‌ناپذير آن، هدف اين مقاله از شناخت فمنیسم، به‌عنوان یک مسئله فرهنگی ـ اجتماعی، احساس خطر از جانب این پدیده نوظهور در جامعه اسلامی و جلوگیری از ترویج راه‌حل‌های غربی در راستاي رهایی زن از ستم و تعدی می‌باشد. بی‌شک عدم آگاهی از مبانی نگرش موجود از حیث فرهنگی و اجتماعی مشکلاتی را در جامعه اسلامی به وجود خواهد آورد. لذا شناخت مباني معرفت‌شناختي آن از نگاه قرآن و با استفاده از روش توصیفی و تحليلی، مورد بررسي این نوشتار قرار گرفته است. نتايج نشان مي‌دهد كه از نظر فمنیست‌ها موارد واقعی مشترک بین دو جنس در بعد معرفت، یکسان است و موارد واقعی، تفاوت بین دو جنس در دستیابی به معرفت، وجود ندارد و در مقام توصیف و هنجار، زن و مرد تفاوتی ندارند.
كليدواژه‌ها: معرفت‌شناسی، فمنیسم، قرآن، جنسیت، ملاحظات جنسي و جنسيتي.
 


 

سال انتشار: 
28
شماره مجله: 
262
شماره صفحه: 
55

نقش‏ هاى جنسيتى زن و مرد در نظام خانواده

معرفت سال بيستم ـ شماره 160 ـ فروردين 1390، 127ـ143

على‏احمد پناهى*

چكيده

هدف اين پژوهش، تعيين جايگاه همسران در نظام خانواده از منظر آموزه‏هاى دينى، با نگاهى روان‏شناختى است كه با روش تحليلى ـ توصيفى انجام مى‏گيرد.

نظام خانواده و نقش‏هاى جنسيتى همسران، همانند ساير نظام‏هاى انسانى و اجتماعى داراى يك سازمان است. در هر سازمان، هر فرد براى خود جايگاه ويژه‏اى دارد كه نشانه قدرت و تأثير او بر ديگران است. در نظام خانواده نيز هر فرد با توجه به نقش ويژه‏اى كه دارد، بايد تكاليف و وظايف خاصى را انجام دهد. همچنين جايگاه و سلسله مراتب افراد در آن خانواده مشخص است. بسيارى از صاحب‏نظران خانواده، مانند مينوچين، جِى هِى لى و گلدنبرگ، وجود سلسله مراتب شفاف و صريح درون خانوادگى و ايفاى نقش‏هاى متناسب را پيش‏فرض كارايى و بالندگى خانواده مى‏دانند. ملاك سلامت و بهنجارى خانواده در نگاه آنها، قرار گرفتن اعضاى خانواده، به ويژه همسران، در نقش‏ها و سلسله مراتب متناسب است. در آموزه‏هاى دينى توجه ويژه‏اى به نقش‏هاى جنسيتى همسران شده است كه اين پژوهش به بررسى آنها مى‏پردازد.

كليدواژه‏ها: همسران، جنسيت، نقش، آموزه‏هاى دينى، استحكام.

سال انتشار: 
20
شماره مجله: 
160
شماره صفحه: 
127
محتوای تغذیه