باور دينى

strict warning: Declaration of views_handler_filter_node_status::operator_form() should be compatible with views_handler_filter::operator_form(&$form, &$form_state) in D:\WebSites\nashriyat.ir\modules\views\modules\node\views_handler_filter_node_status.inc on line 14.

جايگاه وحى و سنت در كشف باورهاى دينى

سال بيست و چهارم ـ شماره 217 (ويژه كلام)

 

مرتضى مداحى / دانش پژوه سطح چهار مؤسسه مطالعات اسلامى                     morteza.maddahi@gmail.com

دريافت: 29/9/93               پذيرش: 23/6/94

 

چكيده

كشف باورهاى دينى مبتنى بر شناخت ابزارها و منابع استنباط آنهاست. عقل، فطرت، شهود، وحى و سنت مى توانند از جمله منابع كشف باورهاى دينى باشند. اما جايگاه هريك و چگونگى بهره گيرى از آنها در كشف باورهاى دينى بايد روشن شود. هدف اين مقاله بيان جايگاه منابع نقلى، يعنى وحى و سنت در كشف باورهاست. تا چه حد مى توان در كشف باورها و اعتقادات، به متون نقلى تمسك جست و با توجه به اينكه خود نقل نيز نيازمند اثبات حجيت است، كدام دسته از باورها از طريق نقل قابل پذيرش هستند. اين مقاله با روش تحليلى و توصيفى، درصدد تبيين اين است كه وحى و روايات نقل شده با در نظر گرفتن شرايط حجيت و دلالت، چگونه مى توانند در فهم باورهاى اعتقادى، به غير از اثبات اصل وجود خداوند و نبوت در تمام اعتقادات كارايى داشته باشند.

 

كليدواژه ها: باور دينى، اعتقادات، خبر واحد، حجيت، كشف باور.

 

سال انتشار: 
26
شماره مجله: 
217
شماره صفحه: 
41

نقش اعتقادات، بينش‏ها و باورهاى دينى

سال بيستم ـ شماره 163 ـ تير 1390، 53ـ65

محمدمهدى صفورائى*

چكيده

پژوهش حاضر با روش تحليلى و توصيفى و با هدف شناسايى و استخراج باورهاى دينى مؤثر در تقويت، استحكام و كارآمدى خانواده از آيات و روايات صورت گرفته است.

در اين پژوهش، به مهم‏ترين بينش‏ها و باورهاى دينى اشاره شده است كه بر روابط و رفتارهاى اعضاى خانواده اثر مى‏گذارد و آن را به خانواده‏اى كارآمد تبديل مى‏كند؛ چنان‏كه نبود چنين بينش‏هايى، سبب ناكارآمدى خانواده و شكل‏گيرى روابط نامناسب خواهد شد.

نتايج پژوهش نشان داد كه بر اساس منابع دينى، ايمان به خدا، اعتقاد به رسالت و امامت و زندگى پس از مرگ، مهم‏ترين باورهاى دينى‏اند كه خانواده را كارآمد مى‏كند. بر اساس نتايج پژوهش بينش‏ها، باورهاى دينى از سه بُعدِ معنادهى به زندگى، اجراى وظايف و تكاليف توسط اعضاى خانواده، و مواجهه با مشكلاتى كه در خانواده پديد مى‏آيد، بر كارآمدى خانواده اثر مى‏گذارد.

كليدواژه‏ها: خانواده، باور دينى، ايمان، اعتقاد، معاد، رسالت و امامت.

سال انتشار: 
20
شماره مجله: 
163
شماره صفحه: 
53
محتوای تغذیه