اعتماد به نفس

strict warning: Declaration of views_handler_filter_node_status::operator_form() should be compatible with views_handler_filter::operator_form(&$form, &$form_state) in D:\WebSites\nashriyat.ir\modules\views\modules\node\views_handler_filter_node_status.inc on line 14.

اوصاف شيعيان واقعي در وصاياي امام محمدباقر علیه السلام (10) *

قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان

آيت‌الله علامه محمدتقي مصباح
چکيده

اين مقال شرحي است بر وصاياي امام محمدباقر علیه السلام به جابربن يزيد جعفي، در باب اوصاف شيعيان واقعي. آن حضرت مي‌فرمايند: با از بين بردن طمع، پايداري عزت را بجوي و خواري طمع را با عزت نااميدي از خير ديگران از خود دور ساز و عزت نااميدي را با همت بلند به دست آور. مفهوم حرص و طمع در اين نکته اشترک دارند که انسان مبتلا به اين دو زذيله، دوست دارد داشته‌ها و اموالش را زياد کند. اما کسي که طمع دارد، مي‌خواهد مال و بهره‌هاي مادي را از راه دستيابي به اموال ديگران زياد کند. طمع، مقابل اين حالت روحي است که انسان دوست دارد مستقل باشد و روي پاي خود بايستد. بنابراين، احساس عزت يکي از نيازهاي فطري انسان است که در مقابل احساس ذلت، خواري و چشم به اموال ديگران قرار دارد.    
راه رهايي از اين صفت زذيله اين است که حسن نااميدي از کمک ديگران را در خود تقويت کنيم و خود نيازهايمان را بدون کمک از ديگران برطرف کنيم و اعتماد به نفس را تقويت و به توکل به خدا کنيم.
کليدواژه‌ها: حرص، طمع، عزت نفس، اعتماد به نفس، توکل به خدا.
 
 

سال انتشار: 
1399
شماره مجله: 
275
شماره صفحه: 
5
صفحه شروع مقاله: 
5
صفحه پایان مقاله: 
10

توكّل؛ لوازم و موانع آن در روايات

سال بيست و دوم ـ شماره 191 ـ آبان 1392، 71ـ80

نجمه حيدرى*
خليل مروّج**

چكيده

در اين پژوهش پس از جست وجو در روايات پيرامون موضوع توكّل و جمع بندى، طبقه بندى، ويرايش اطلاعات و با استفاده از روش تحليلى ـ توصيفى اين مطلب ثابت مى شود كه توكّل به خدا مسئله اى است كه روايات بر آن مهر تأييد و تأكيد زده اند. در روايات، تلاش و دوستى اهل بيت عليهم السلام به عنوان لوازم توكّل، و تعويذ و تطيّر به عنوان موانع تحقق اين امر، مطرح شده است. در اين پژوهش در كنار بررسى لوازم و موانع روايى توكّل، رابطه توكّل با مسئله اعتماد به نفس مورد بررسى و توجه قرار گرفته است.
     استفاده از تعويذهاى شرعى و توكّل در كنار هم مورد تأكيد است و مى توان توكّل را جايگزين تطيّر نمود. لازمه توكّل، تلاش است و اين دو مكمّل يكديگرند. حب ائمه اطهار عليهم السلام از ملزومات توكّل مى باشد. اعتماد به نفس در كنار اعتماد به خدا و بندگى او معنا پيدا مى كند و در كنار توكّل قرار مى گيرد.

كليدواژه ها: توكّل، لوازم، موانع، اعتماد به نفس، قرآن، حديث.

سال انتشار: 
22
شماره مجله: 
191
شماره صفحه: 
71

نگاهى به عوامل موفقيت در زندگى

سال بيستم ـ شماره 163 ـ تير 1390، 97ـ116

علی احمد پناهى*

چكيده

تبيين عوامل تأثيرگذار در موفقيت و بالندگى افراد در زندگى، از جمله موضوعاتى است كه جاى تحقيق دارد. هدف اين پژوهش تعيين عوامل موفقيت در زندگى از منظر آموزه‏هاى دينى با نگاهى روان‏شناختى است كه با روش تحليلى ـ توصيفى انجام مى‏گيرد.

يكى از سؤال‏هاى اساسى كه براى هر فردى مطرح است اين است كه موفقيت چيست و چگونه مى‏توان به آن رسيد. اين سؤال همگانى بوده و براى نوع انسان‏هاى خردمند مطرح است. براى موفقيت، در كتاب‏ها و مقالاتى كه در اين‏باره به نگارش درآمده‏اند، راه‏هاى متعدى بيان گرديده است كه برخى از آنها با مبانى دينى و اعتقادى ما سازگارى ندارد. اين نوشتار مى‏كوشد با بهره‏گيرى از آموزه‏هاى دينى و البته با نگاهى روان‏شناختى، ضمن اشاره به عوامل موفقيت و نيز معنا و مفهوم موفقيت از نگاه آموزه‏هاى دينى، به تبيين آنها بپردازد.

كليدواژه‏ها: موفقيت، اعتماد به نفس، عزت نفس، پشتكار، خداباورى، كاميابى.

سال انتشار: 
20
شماره مجله: 
163
شماره صفحه: 
97
محتوای تغذیه