تعارضات رياضى

strict warning: Declaration of views_handler_filter_node_status::operator_form() should be compatible with views_handler_filter::operator_form(&$form, &$form_state) in D:\WebSites\nashriyat.ir\modules\views\modules\node\views_handler_filter_node_status.inc on line 14.

آنتى‌‏نومى‌‏هاى كانت

معرفت سال بيستم ـ شماره 166 ـ مهر 1390، 135ـ153

مجتبى جليلى‏ مقدم*

چكيده

كانت اولين متفكرى است كه از جايگاهى برتر به تعارضات عقل مى‏نگرد و قصد حل آنها را دارد. اين تعارضات مبدأ عزيمت كانت به سوى نقّادى عقل به شمار مى‏روند. كانت بر آن است كه با روش‏هاى جزمى پيشينيان نمى‏توان بر اين تعارضات فايق آمد و از طرفى هم تلاش دارد تا عقل را از اين تعارضات نجات دهد. از اين‏رو، در پى راه‏حلى مى‏گردد كه سرانجام آن را در ايده‏آليسم استعلايى مى‏يابد. اين نوشتار، بر آن است تا با روشى تحليلى، به چرايى شكل‏گيرى تعارضات عقل در نظر كانت و راه‏حل او براى حل تعارضات پى ببرد. نيز با امعان‏نظر در انديشه او ميزان موفقيت روش وى را مشخص نمايد. حاصل مقاله آنكه اين تعارضات معلول گذار عقل از محدوده مجاز خويش هستند و او براى رهايى از اين تعارضات، با تأسيس ايده‏آليسم استعلايى، حكم به نادرستى هر دو طرف در تعارضات رياضى، و به درستى هر دو طرف در تعارضات ديناميكى مى‏دهد. در اين راه، كانت با چالش‏هاى درونى و بيرونى روبه‏روست و مى‏توان انديشه او را زير تيغ انتقادات جدى قرار داد.

كليدواژه‏ها: ايده‏هاى عقل، جهان، پديدار، ناپديدار، تعارضات رياضى، تعارضات ديناميكى، ايده‏آليسم استعلايى.

سال انتشار: 
20
شماره مجله: 
166
شماره صفحه: 
135
محتوای تغذیه