ديدگاه‏هاى مقام معظم رهبرى

strict warning: Declaration of views_handler_filter_node_status::operator_form() should be compatible with views_handler_filter::operator_form(&$form, &$form_state) in D:\WebSites\nashriyat.ir\modules\views\modules\node\views_handler_filter_node_status.inc on line 14.

چيستى و جايگاه سبك زندگى در فرايند تكاملى انقلاب اسلامى از ديدگاه مقام معظم رهبرى

سال بيست و دوم ـ شماره 185 ـ ارديبهشت 1392، 65ـ83

عباسعلى مشكانى سبزوارى*
ياسر صولتى**
احمدعلى بياتى***

چكيده

سبك زندگى مجموعه اى به هم پيوسته از الگوهاى رفتارى در حوزه هاى مختلف حيات بشرى است. انقلاب اسلامى در ادامه فرايند تكاملى خويش، در مرحله ايجاد كشور اسلامى و سپس تمدن اسلامى، نيازمند توليد و ارائه سبك زندگى اسلامى است. بر اين اساس، ضرورى است كه به بررسى و تبيين مبانى و مبادى سبك زندگى مطلوب خويش همت گمارد.

     اين مقاله با روش تحليلى ـ توصيفى، پاسخگوى چيستى و ضرورت سبك زندگى و نيز نقش آن در فرايند تكاملى انقلاب اسلامى است. سپس تبيين مبانى روشى و معرفت شناختى توليد سبك زندگى اسلامى، با محوريت ديدگاه هاى مقام معظم رهبرى را فراهمت خويش قرار داده است.

 

كليدواژه ها: سبك زندگى، انقلاب اسلامى، فرايند تكاملى انقلاب اسلامى، كشور اسلامى، تمدن اسلامى، فقه حكومتى، ديدگاه هاى مقام معظم رهبرى.

سال انتشار: 
22
شماره مجله: 
185
شماره صفحه: 
65

پارادايم فقه حكومتى با محوريت ديدگاه ‏هاى آيت‏ اللّه‏ العظمى خامنه ‏اى

معرفت سال بيستم ـ شماره 168 ـ آذر 1390، 53ـ75

عباسعلى مشكانى*

عبدالحسين مشكانى**

چكيده

فقه شيعه، از ابتداى شكل‏گيرى خود در زمان اميرالمؤمنين عليه‏السلام تاكنون دوره‏ها، مكاتب و پارادايم‏هاى گوناگونى را تجربه كرده است؛ پارادايم‏هاى ضد اجتهاد، اصولى سنتى، اخبارى‏گرى و اصولى نوين بارزترين آنها هستند. از وجوه اشتراك اين پارادايم‏ها، رشد آنها در زمينه‏اى كاملاً غيرحكومتى و فردگرا بوده است. امروزه، با توجه به فرصت بى‏نظير حاكميت فقهاى شيعه، فقه شيعه از حالت انزوا و فردگرايانه خارج شده و در جهت اداره حكومت ملى، منطقه‏اى و بين‏المللى حركت مى‏كند. «پارادايم فقه حكومتى» بر آن است كه ضمن حفظ ميراث گذشتگان زير چتر فقه سنتى و روش‏هاى كلان آنان، با نگاهى حكومتى به استنباط احكام شرعى همت گمارد.

مقاله حاضر، با رويكرد روش اسنادى، به دنبال روشن شدن پارادايم فقه حكومتى و تمايز آن با ادوار گذشته فقه شيعى است. اين نوشتار كه مبتنى بر نظريات و مبانى انديشه فقهى آيت‏اللّه العظمى خامنه‏اى (حفظه اللّه) است، با رصد ادوار فقه، به مطالبه فقه حكومتى ايشان مى‏پردازد. در اين مقاله، ضرورت و چيستى فقه حكومتى، تفاوت آن با فقه فردگرا و راهكار گذار به فقه حكومتى، مطرح شده است.

كليدواژه‏ها: فقه، پارادايم، پارادايم‏هاى فقهى، فقه حكومتى، ديدگاه‏هاى مقام معظم رهبرى.

سال انتشار: 
20
شماره مجله: 
168
شماره صفحه: 
53
محتوای تغذیه