حكومت اسلامى

strict warning: Declaration of views_handler_filter_node_status::operator_form() should be compatible with views_handler_filter::operator_form(&$form, &$form_state) in D:\WebSites\nashriyat.ir\modules\views\modules\node\views_handler_filter_node_status.inc on line 14.

علل پيدايش و راه‏‌هاى نجات از فتنه‏‌ها در حكومت اسلامى در آينه كلام اميرالمؤمنين على (ع)

سال بيست و يكم ـ شماره 181 ـ دى 1391، 27ـ38

عارفه خوروش*

حميدرضا نريمانى**

چكيده

ايجاد و گسترش فتنه و آشوب از سوى دشمنان، در همه جوامع، به ويژه جوامع اسلامى، همواره از مهم ترين بحران هاى اجتماعى بوده است كه در صورت عدم شناسايى و برخورد درست با آنها، ممكن است به شكست و نابودى يك نظام بينجامد و پيامدهاى بسيارى را براى آن ملت به همراه داشته باشد.

هدف اين پژوهش بررسى ريشه ها و علل ايجاد فتنه ها در حكومت اسلامى و ارائه راهكارهاى نجات از آنهاست كه با روش گردآورى، دسته بندى و تحليل بيانات گهربار اميرالمؤمنين عليه السلام در اين زمينه در نهج البلاغه (روش تحليل گفتمان) و بر اساس فهرست بندى و تقسيمات استاد دشتى در ترجمه نهج البلاغه صورت گرفته است.

يافته هاى تحقيق نشان مى دهد كه از ديدگاه اميرالمؤمنين عليه السلام، مهم ترين ويژگى موجود در فتنه ها ايجاد و رواج شبهه از سوى دشمنان، مخلوط شدن حق با باطل و عدم تشخيص صحيح آنهاست؛ و اطاعت محض از رهبرى، و پرهيز از هرگونه تفرقه و پراكندگى، اساسى ترين راهكارهايى است كه سبب نجات خواهد شد.

 

كليدواژه ها: نهج البلاغه، حكومت اسلامى، فتنه، اطاعت از رهبرى، وحدت.

سال انتشار: 
21
شماره مجله: 
181
شماره صفحه: 
27

تبيين نقش «عصمت» و «تقوا» در تحقق اهداف حكومت اسلامى

معرفت سال بيست و يكم ـ شماره 172 ـ فروردين 1391، 31ـ46

تبيين نقش «عصمت» و «تقوا» در تحقق اهداف حكومت اسلامى

محمدعلى رنجبر*

چكيده

يكى از مواردى كه عقل حكم به ضرورت آن مى‏كند تشكيل حكومت به منظور حفظ نظم و امنيت است. اما هر حكومتى بر اساس مبانى فكرى و نظرى خاص به خود داراى اهدافى است و بر اساس همين اهداف، براى حاكمان خود شرايط و ويژگى‏هايى قايل مى‏شود. حكومت اسلامى هم داراى شرايطى است كه از جمله آن عصمت و تقواست.

اين مقاله درصدد پاسخ‏گويى به اين سؤال اصلى و اساسى است كه عصمت و تقوا به عنوان يكى از شرايط حاكم چه نقشى در تحقق اهداف حكومت اسلامى دارد؟ از اين‏رو، با بهره‏گيرى از آيات و روايات و با روش توصيفى و كتابخانه‏اى به تبيين نقش عصمت در تحقق اهداف حكومت اسلامى، در زمان حضور معصوم، و نقش تقوا در عصر غيبت مى‏پردازد و از آن‏رو كه مهم‏ترين هدف حكومت اسلامى، چه در زمان حضور معصوم و چه در عصر غيبت، رشد و تعالى بشر و تأمين سعادت دنيا و آخرت است عصمت و تقوا نقش كليدى و اساسى در تحقق اين اهداف و در نتيجه، كارآمدى نظام اسلامى دارند.

كليدواژه‏ها: حكومت، حكومت اسلامى، اهداف عام حكومت، اهداف خاص حكومت، عصمت، تقوا.

سال انتشار: 
21
شماره مجله: 
172
شماره صفحه: 
31

مردم‏ سالارى دينى از ديدگاه آيت ‏اللّه مصباح

معرفت سال بيستم ـ شماره 168 ـ آذر 1390، 123ـ135

سحر خليلى*

چكيده

مردم‏سالارى دينى اصطلاح تازه‏اى در گفتمان سياسى دنياست كه در بستر مبانى سياسى اسلام و متأثر از آموزه‏هاى نبوى و علوى روييده و بر آن است تا ضمن پاسداشت حقوق مردم در حوزه سياست و اداره امور جامعه و پرهيز از الگوهاى حكومتى استبدادى، اصول و مبانى ارزشى را متجلى سازد. بدين ترتيب، نظام اسلامى از الگوهاى سكولار غربى متمايز مى‏شود.

نوشتار حاضر به روش مطالعه اسنادى ـ تحليلى، درصدد تبيين ديدگاه آيت‏اللّه مصباح در خصوص مردم‏سالارى دينى مى‏باشد. يافته پژوهش به اين موضوع تكيه دارد كه مردم‏سالارى دينى بر رضايت مردم، ارزش‏مدارى، حق‏مدارى و قانون‏گرايى استوار است. مردم‏سالارى دينى در چارچوب اصول و ارزش‏هاى اسلامى معنا و مفهوم مى‏يابد. مردم‏سالارى دينى به دنبال اين است كه خواست مردم متوجه تحقق و تحكم مبانى و اهداف عالى دين باشد و چنان نيست كه بر نفى و يا تضعيف آن تعلق گيرد. در اين صورت مردم‏سالارى محتواى ارزشى خود را از دست داده، اطلاق وصف دينى بر آن صحيح نخواهد بود.

كليدواژه‏ها: مردم‏سالارى دينى، دموكراسى، نظام اسلامى، حكومت اسلامى.

سال انتشار: 
20
شماره مجله: 
168
شماره صفحه: 
123
محتوای تغذیه