قوام‏السلطنه

strict warning: Declaration of views_handler_filter_node_status::operator_form() should be compatible with views_handler_filter::operator_form(&$form, &$form_state) in D:\WebSites\nashriyat.ir\modules\views\modules\node\views_handler_filter_node_status.inc on line 14.

سه جريان سياسى مهم تأثيرگذار در جامعه ايران از 1320ـ 1332ش

معرفت سال بيستم ـ شماره 169 ـ دى 1390، 91ـ108

رضا رمضان‏ نرگسى*

چكيده

در اين پژوهش تلاش شده تا سه جريان سياسى و فرهنگى مهم تأثيرگذار در فاصله سال‏هاى 1320 تا 1332ش (جريان سنتى، جريان ملى‏گرايان، جريان مذهبى‏ها) با هدف شناسايى ويژگى‏هاى هركدام و به قصد مقايسه عملكرد ان‏ها تحليل شوند. روش اين پژوهش، تحليلى ـ توصيفى با تكيه بر اسناد و گزارش‏هاى تاريخى است.

ويژگى‏هاى اصلى سه جريان سياسى مزبور عبارت بودند از: 1. جريان سنتى: اشرافى‏گرى، تعامل با قدرت‏هاى بزرگ، استفاده از رقابت‏هاى آنها براى حفظ استقلال نسبى كشور، همكارى نسبى با علما، و عملكرد مستبدانه. 2. جريان ملى‏گرايان: همراهى با منافع انگليس (جز در يك مورد)، استفاده ابزارى و مقطعى از علما و مذهبى‏ها، و دشمنى شديد با فداييان اسلام. 3. جريان مذهبى‏ها: نفوذ بالاى اجتماعى؛ ب. تبعيت از ولايت و مرجعيت؛ ج. تلاش در اجراى احكام اسلام، و ايجاد گفتمانى جديد در عرصه سياسى كشور.

كليدواژه‏ها: جريان سنتى، جريان ملى‏گرايان، جريان مذهبى‏ها، مصدق، قوام‏السلطنه، نواب صفوى، آيت‏اللّه كاشانى.

سال انتشار: 
20
شماره مجله: 
169
شماره صفحه: 
91
محتوای تغذیه