تئودور هرتصل

strict warning: Declaration of views_handler_filter_node_status::operator_form() should be compatible with views_handler_filter::operator_form(&$form, &$form_state) in D:\WebSites\nashriyat.ir\modules\views\modules\node\views_handler_filter_node_status.inc on line 14.

تئودور هرتصل و صهيونيسم سياسى

معرفت سال بيستم ـ شماره 169 ـ دى 1390، 127ـ137

مرتضى صانعى*

چكيده

صهيونيسم سياسى يكى از جنبش‏هاى افراطى يهودى است كه طى يك فرايند تاريخى در ميان جامعه يهودى شكل گرفت. نويسنده مؤسس اين جريان را تئودور هرتصل اتريشى مى‏داند. اين گرايش برآمده از مشكلاتى است كه يهوديان در ساليان متمادى براى خود ايجاد نموده‏اند. هدف مقاله تبيين اين گرايش، ضمن معرفى شخصيت مؤسس آن و ايده‏هاى صهيونيستى وى است. اين نوشته با روش تحليلى ـ توصيفى ابعاد انديشه هرتصل را بررسى و به اين نتيجه رسيده است كه مجموعه عوامل گوناگون، اعم از ناديده‏انگارى آموزه‏هاى يهودى، حمايت برخى از انديشمندان يهودى و پشتيبانى قدرت‏هاى بزرگ، زمينه را براى فعاليت جنبش صهيونيسم به رهبرى هرتصل فراهم كرد.

كليدواژه‏ها: صهيونيسم سياسى، تئودور هرتصل، طرح اوگاندا.

سال انتشار: 
20
شماره مجله: 
169
شماره صفحه: 
127
محتوای تغذیه