تاورنيه

strict warning: Declaration of views_handler_filter_node_status::operator_form() should be compatible with views_handler_filter::operator_form(&$form, &$form_state) in D:\WebSites\nashriyat.ir\modules\views\modules\node\views_handler_filter_node_status.inc on line 14.

بررسى انتقادى شش سفرنامه مهم اروپايى دوره صفوى

 معرفت سال بيستم ـ شماره 170 ـ بهمن 1390، 119ـ138

بررسى انتقادى شش سفرنامه مهم اروپايى دوره صفوى

رضا رمضان نرگسى*

چكيده

در اين تحقيق، شش سفرنامه مهم دوره صفوى با هدف بررسى مقدار واقع‏نمايى آنها، با روش تحليلى ـ توصيفى مورد بررسى انتقادى قرار گرفته است.

از اين‏رو، بعد از معرفى سفرنامه‏ها، تلاش شده اشكالات ساختارى آنها، همراه با ارائه شواهد تاريخى، بيان شود تا محقق تاريخ در رجوع به اين سفرنامه‏ها و سفرنامه‏هاى مشابه، از مطلق‏نگرى بپرهيزد و با توجه به اشكالات مطرح‏شده در اين تحقيق، با احتياط، دقت لازم و توجه به ساير منابع، از سفرنامه‏هاى عصر صفوى استفاده نمايد. در اين تحقيق از جزئى‏نگرى پرهيز شده و اشكالات كلى كه معمولاً همه سفرنامه‏ها به نحوى دچار آنها هستند بيان شده است.

كليدواژه‏ها: سفرنامه، صفويه، شاردن، تاورنيه، كمپفر، پيترو دلاواله، اروپاييان، تاريخ‏نگارى.

سال انتشار: 
20
شماره مجله: 
170
شماره صفحه: 
119
محتوای تغذیه