ماهيت

strict warning: Declaration of views_handler_filter_node_status::operator_form() should be compatible with views_handler_filter::operator_form(&$form, &$form_state) in D:\WebSites\nashriyat.ir\modules\views\modules\node\views_handler_filter_node_status.inc on line 14.

ماهيتِ ماهيت

معرفت سال بيست و دوم ـ شماره 188 ـ مرداد 1392، 83ـ98

محسن فتاحى اردكانى1

چكيده

«ماهيت» و «وجود» از جمله مفاهيم بنيادى و كليدى در فلسفه مى باشد و هر كس اندك آشنايى با متون فلسفى داشته باشد، با اين دو مفهوم بيگانه نيست. بى ترديد، تبيين مفهوم وجود و ماهيت كه جزو اساسى ترين مفاهيم فلسفى است، موجب تبيين بسيارى از مسائل فلسفى خواهد بود كه شناخت آنها بر اين پايه استوار شده است.

نوشتار حاضر تحقيقى است به روش كتابخانه اى و مطالعه اسنادى كه حول برخى از مباحث عمده در رابطه با چيستى و ماهيتِ ماهيت پرداخته است. تبيين اين مباحث كمك شايانى به تبيين مسئله وجود و اصالت آن، كه از ديرباز در ميان فلاسفه مورد مناقشه و گفت وگو بوده، خواهد كرد.

مهم ترين يافته اين تحقيق توجه به حمل اولى ذاتى و شايع صناعى، تفاوت ميان سالبه المحمول و سالبه حقيقى، توجه به اعتبارات ماهيت براى تبيين و واكاوى اشكال معروف ارتفاع نقيضين در مرتبه ذات ماهيت است.

كليدواژه ها: وجود، ماهيت، اصيل، اعتبارى، حمل اولى، حمل شايع.

سال انتشار: 
22
شماره مجله: 
188
شماره صفحه: 
83
محتوای تغذیه