حسين ابراهيم پور ليالستاني

strict warning: Declaration of views_handler_filter_node_status::operator_form() should be compatible with views_handler_filter::operator_form(&$form, &$form_state) in D:\WebSites\nashriyat.ir\modules\views\modules\node\views_handler_filter_node_status.inc on line 14.

مباني مجازات

مباني مجازات

در آيينه برخي باورهاي ديني و كيفرهاي شرعي

حسين ابراهيم‌پور ليالستاني

(دانش‌آموخته حوزه علميه و كارشناس ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسي)

چكيده

كاوش در زيرساخت‌هاي نظري و پايه‌هاي استواركننده كيفر در آموزه‌هاي ديني در دو محور باورهاي كلي يا جهان‌بيني و نيز تحليل مجازات‌هاي وضع شده در آن، مطرح مي‌باشد. مختار بودن انسان، حق بودن مجازات‌هاي ديني به دليل پيوند با حقانيت خداوند، در رديف قضا و قدر الهي جاي داشتن جرم و پيامدهاي ناشي از آن و نمونه‌هايي از اين دست، سيماي نخست اين بررسي را سامان مي‌بخشند. از سوي ديگر، مقاله به كندوكاو در زواياي گوناگون قصاص در قلمرو محور دوم پرداخته است و در اين زمينه، پس از نپذيرفتن دلايل مخالفان همچون به حساب آوردن حق حيات در رديف حقوق طبيعي و در نتيجه، حق نداشتن جامعه در ستاندن آن، به دفاع از حقانيت اين مجازات پرداخته است.

كليدواژه‌ها: مباني، مجازات، رحمت، بازتاب رفتار، ستاننده حيات، قصاص، مقابله به مثل، خون مسلمان، پيش‌گيري.

سال انتشار: 
17
شماره مجله: 
125
شماره صفحه: 
117

مبانى مجازات در آيينه حقوق جزا

مبانى مجازات در آيينه حقوق جزا

حسين ابراهيم‌پور ليالستانى
(دانش‌آموخته حوزه علميه و كارشناس ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسى)

چكيده

كاوش از چرايى كيفر در دو حوزه جست‌وجوى زيرساخت‌ها و نيز پيامدهاى استوار بر آن انجام مى‌گيرد كه از مورد نخست به مبنا ياد مى‌شود. در حقوق جزا، درباره مبناى مجازات ديدگاه‌هاى گوناگونى وجود دارد كه در سيماى رويكردهايى همچون كلاسيك، نئوكلاسيك، تحققّى و دفاع اجتماعى نمايان گرديده است. عدالت مطلق يا اخلاق محورى، آميزه‌اى از آن و سودمندى اجتماعى، به كنار نهادن مسئوليت اخلاقى و سرانجام كانون توجه قرار دادن حالت خطرناك بزهكار، به ترتيب، مبانى مجازات در نگرش‌هاى يادشده به شمار مى‌روند. در اين نوشتار به چند و چون اين مبانى پرداخته شده است.

كليدواژه‌ها: مبنا، هدف، كلاسيك، نئوكلاسيك، تحققى، فايده اجتماعى، حالت خطرناك.

سال انتشار: 
16
شماره مجله: 
118
شماره صفحه: 
123

در دو رويكرد حقوق جزا و آموزه هاي ديني

اهداف مجازات

در دو رويكرد حقوق جزا و آموزه هاي ديني

حسين ابراهيم پور ليالستاني

اشاره

كاوش از چرايي كيفر در دو حوزه بررسي زيرساخت ها و نيز دستاوردها و پيامدها انجام مي گيرد كه از رويكرد نخست به «مباني»1 و از رويكرد دوم به «اهداف مجازات» ياد مي شود. هر چند مرزبندي اين دو رويكرد و جدا سازي دقيق آنها چندان آسان نمي نمايد، به گونه اي كه گاه درهم مي آميزد، ولي با اين وجود، در نوشتار كنوني تلاش شده است دستاوردها و نمودهاي عيني مجازات، يعني اهداف به جاي پايه هاي استوارسازي آن (مباني)، با پررنگي بيشتر دنبال شود. گفتني است اين بررسي در دو نگرش اسلام و مكاتب كيفري حقوق موضوعه انجام گرفته است.

سال انتشار: 
15
شماره مجله: 
106
شماره صفحه: 
71
محتوای تغذیه