قرآن کريم

strict warning: Declaration of views_handler_filter_node_status::operator_form() should be compatible with views_handler_filter::operator_form(&$form, &$form_state) in D:\WebSites\nashriyat.ir\modules\views\modules\node\views_handler_filter_node_status.inc on line 14.

رفتار حمایتی و شیوه‌های آن از نگاه قرآن و روان‌شناسی

قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان

محمدرضا احمدی محمدآبادي / استادیار گروه روان‌شناسی مؤسسة آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره    m.r.ahmadi313@gmail.com
رحیم میردریکوندی/ استادیار گروه روان‌شناسی مؤسسة آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره    mirdirikvandi@iki.ac.ir
* محمود حسنی/ کارشناس ارشد روان‌شناسي مشاوره دانشگاه معارف اسلامي    m.hasani.5506@gmail.com
دريافت: 14/11/98                    پذيرش: 17/04/99

سال انتشار: 
1399
شماره مجله: 
274
شماره صفحه: 
67
صفحه شروع مقاله: 
67
صفحه پایان مقاله: 
78
محتوای تغذیه