توحید

strict warning: Declaration of views_handler_filter_node_status::operator_form() should be compatible with views_handler_filter::operator_form(&$form, &$form_state) in D:\WebSites\nashriyat.ir\modules\views\modules\node\views_handler_filter_node_status.inc on line 14.

بررسی تطبیقی نسبت توحیدباوری و مشارکت سیاسی از منظر امام خامنه‌ای و آیت‌الله مصباح

قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان
 سال سي‌ام، شماره هشتم، پياپي 287، آبان 1400، ص 41ـ52

نوع مقاله: ترويجي
صفدر الهی‌راد / استادیار گروه کلام و فلسفه دین مؤسسة آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)    elahi@iki.ac.ir
* محمد پورواعظیان شرقی/ کارشناس ارشد فلسفه دین مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)    m.p.sharghi@gmail.com
دريافت: 1400/2/6                    پذيرش: 1400/6/27

سال انتشار: 
1400
شماره مجله: 
287
شماره صفحه: 
41
صفحه پایان مقاله: 
52

نقد و بررسی آموزة نجات مسیحی از منظر حد نصاب ایمان توحیدی با تأکید بر آراء علامه طباطبائی و آیت‌الله مصباح

قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان

* سیدمرتضی هنرمند/ استادیار گروه معارف اسلامی دانشگاه ملایر    navust@yahoo.com
احسان ترکاشوند/ استادیار گروه معارف اسلامی دانشگاه ملایر    torkashvand110@yahoo.com
دريافت: 29/10/98                    پذيرش: 17/05/99
چکيده
نجات به معنای رستگاری اخروی، مورد توجه ادیان الهی بوده است. نجات مسیحی به‌عنوان آموزه‌ای بنیادین، بر آموزه تثلیث؛ یعنی فیض و رحمت الهی، فدا و قربانی شدن و به صلیب کشیده شدن عیسی مسیح به‌عنوان خدای مجسم و منجی و روح‌القدس به‌عنوان تداوم‌بخش نجات و معطی حیات جدید استوار است و انسان با اعمال صالح خویش هیچ نقشی در ایجاد و اعدام آن ندارد. براساس روش توصیفی ـ تحلیلی دریافتیم اعتقاد به توحید در الوهیت خداوند، حد نصاب توحید است که هر موحدی باید بدان معتقد باشد؛ پذیرش این مرتبه از توحید مستلزم پذیرش سایر مراتب اعتقادی توحید نیز می‌باشد. اعتقاد به این مراتب به‌صورت عام مجموعی حد نصاب توحید را تشکیل داده و عدم قبول برخی از مراتب، مستلزم عدم رستگاری و نجات بوده، بلکه اگر اعتقاد به سایر مراتب به توحید در الوهیت منتهی نشود، هیچ ارزشی نخواهد داشت. سایر مراتب توحید جزء کمال توحید و خارج از حد نصاب بوده و مستلزم عمل صالح نیز می‌باشد.
كليدواژه‌ها: توحید، ارزش‌گذاری مراتب توحید، نجات و رستگاری، حد نصاب نجات، ایمان، یقین، عمل صالح.
 

سال انتشار: 
1399
شماره مجله: 
276
شماره صفحه: 
55
صفحه شروع مقاله: 
55
صفحه پایان مقاله: 
65

نقد و بررسی آموزة نجات مسیحی از منظر حد نصاب ایمان توحیدی با تأکید بر آراء علامه طباطبائی و آیت‌الله مصباح

قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان

* سیدمرتضی هنرمند/ استادیار گروه معارف اسلامی دانشگاه ملایر    navust@yahoo.com
احسان ترکاشوند/ استادیار گروه معارف اسلامی دانشگاه ملایر    torkashvand110@yahoo.com
دريافت: 29/10/98                    پذيرش: 17/05/99
چکيده
نجات به معنای رستگاری اخروی، مورد توجه ادیان الهی بوده است. نجات مسیحی به‌عنوان آموزه‌ای بنیادین، بر آموزه تثلیث؛ یعنی فیض و رحمت الهی، فدا و قربانی شدن و به صلیب کشیده شدن عیسی مسیح به‌عنوان خدای مجسم و منجی و روح‌القدس به‌عنوان تداوم‌بخش نجات و معطی حیات جدید استوار است و انسان با اعمال صالح خویش هیچ نقشی در ایجاد و اعدام آن ندارد. براساس روش توصیفی ـ تحلیلی دریافتیم اعتقاد به توحید در الوهیت خداوند، حد نصاب توحید است که هر موحدی باید بدان معتقد باشد؛ پذیرش این مرتبه از توحید مستلزم پذیرش سایر مراتب اعتقادی توحید نیز می‌باشد. اعتقاد به این مراتب به‌صورت عام مجموعی حد نصاب توحید را تشکیل داده و عدم قبول برخی از مراتب، مستلزم عدم رستگاری و نجات بوده، بلکه اگر اعتقاد به سایر مراتب به توحید در الوهیت منتهی نشود، هیچ ارزشی نخواهد داشت. سایر مراتب توحید جزء کمال توحید و خارج از حد نصاب بوده و مستلزم عمل صالح نیز می‌باشد.
كليدواژه‌ها: توحید، ارزش‌گذاری مراتب توحید، نجات و رستگاری، حد نصاب نجات، ایمان، یقین، عمل صالح.
 

سال انتشار: 
1399
شماره مجله: 
276
شماره صفحه: 
55
صفحه شروع مقاله: 
55
صفحه پایان مقاله: 
65

بررسی و تحلیل جایگاه زرتشت در‌ایران باستان

قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان

حسین مقدس/ استادیار دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم    m.kor82@yahoo.com
جواد کارخانه / استادیار دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم    javadkarkhan@yahoo.com
دريافت: 9/8/98                    پذيرش: 27/12/98
چکيده
زرتشت فردی است که در مورد او و سخنانش، همواره مباحث متعددی شکل گرفته است. برخی اصل وجودش را رد کرده و برخی او را یک مصلح اجتماعی، و عده‌ای درحد یک متنبی، و در آخر بعضی او را پیامبر‌ ایران زمین دانستند. نظر به آنکه برخی در تلاش‌اند تا با برجسته نشان دادن چهرۀ زرتشت، در جهت تضعیف دیگر ادیان الهی بخصوص دین اسلام قدم بردارند؛ ‌این تحقیق تلاش کرده تا ضمن بیان برخی اقوال در ‌این راستا و مشکل اثبات نبوت زرتشت، به وجود ‌اندیشه‌ها و برخی اعتقادات زرتشت درمیان مردم، و بخصوص درمیان برخی حکومت‌های ‌ایران باستان با نگاه توصیفی ـ تحلیلی و با استفاده از منابع و اسناد معتبر علمی به نقد و بررسی آن مواضع اساسی و مدنظر بپردازد. با توجه به مبهم بودن تاریخ تولد زرتشت و همچنین بررسی متون تاریخی در مورد ایشان، با قطعیت نمی‌توان زرتشت را پیامبر دانست. به تعبير ديگر، آيين مجوس، پيامبرى غير از زردشت و كتابى غير از اوستا داشته و دو آيين مجوس و زرتشت مترادف هم نيستند.
کلیدواژه‌ها: زرتشت، توحید، ثنویت، هخامنشان، ساسانیان، نبوت، مجوس.
 


 

سال انتشار: 
1399
شماره مجله: 
269
شماره صفحه: 
83
صفحه شروع مقاله: 
83
صفحه پایان مقاله: 
94

جلوه‌های توحیدی و مراتب آن در دیوان حکیم سنایی

قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان

حمزه محمدی ده‌چشمه / دانشجوي دكتري زبان و ادبیات فارسی دانشگاه كاشان    hamzehm661@gmail.com
مژگان جهاندار / دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی شهرکرد
دريافت: 22/5/98                    پذيرش: 25/12/98
چکيده
سنایی بنیانگذار واقعیِ منظوم عرفانی است که قرنی بر اذهان و قلوب تسلط داشت و اشعار وی علاوه بر نقل در متون تصوف از قبیل سوانح غزالی و لوایح منسوب به عین‌القضاة و کشف‌الاسرار میبدی، در مثنوی و فیه ما فیه مولوی و... نیز به استشهاد آمده است. ازآنجاکه توحید یکی از مباحث عرفانی است که در آثار سنایی بازتاب گسترده‌ای دارد. این پژوهش سعی می‌کند با تحقیق در آثار سنایی غزنوی، توحید و نمودهای توحیدی را در آثارِ این شاعرِ گران‌سنگ یافته و به این نتیجه برسد که در اشعاری که سخن از افعال حق‌تعالی است، عقاید سنایی گاهی به اشاعره نزدیک می‌شود، اما به‌طور قطع نمی‌توان ادعا کرد که سنایی در توحید و خداشناسی سمعاً و طاعتاً از نظام توحیدی اشاعره پیروی کرده است. سنایی در پاره‌ای از بحث‌ها، همچون منحصر ساختن نقش‌ها و کارها به خدا، آهنگ گسترش کلام اشعری است، اما با طرح اندیشه‌های فرقه‌های دیگر مانند شیعه، قصد دارد با نزدیک کردن مذهب‌ها، مسلمانان را در سایۀ اصل توحید یکی سازد.
كليدواژه‌ها: عرفان، توحید، اشاعره، سنایی، صفات سلبیه.
 

سال انتشار: 
1399
شماره مجله: 
268
شماره صفحه: 
59
محتوای تغذیه