جهاد ابتدایی

strict warning: Declaration of views_handler_filter_node_status::operator_form() should be compatible with views_handler_filter::operator_form(&$form, &$form_state) in D:\WebSites\nashriyat.ir\modules\views\modules\node\views_handler_filter_node_status.inc on line 14.

اصول مشروعیت مداخله در اسلام و نظام حقوقی بین‌الملل

قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان

* جبار محمدی بلبان‌آباد / کارشناس ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی     jabarmohammadi@gmail.com
مجید وزیري / استادیار گروه فقه و حقوق اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی    dr.majid.vaziri@gmail.com
دريافت: 30/11/99                    پذيرش: 20/03/1400
چکيده
در نظام حقوقی اسلام و بین‌الملل مداخله در امور داخلی دولت‌ها براساس اصل عدم مداخله، منع شده است. اما بر این اصل، براساس اصول و معیارهایی استثناء وارد شده است. در این مقاله مهم‌ترین اصول مشروعیت مداخله از دیدگاه اسلام با مراجعه به منابع فقهی و حقوقی تبیین و توسعه مفهوم مداخله با ذکر موارد مشابه آن، در نظام حقوق بین‌الملل مورد بررسی قرار گرفته است. هدف از این پژوهش ایجاد تطابق و تعامل بیشتر اصول مشروعیت مداخله، با قوانین موجود در نظام حقوق بین‌الملل و مسائل مستحدثه مطروحه در جهان امروز است.    
در این مقاله براساس مطالعه توصیفی، تحلیلی و تطبیقی اصول کرامت انسانی، جهاد دعوت، دفاع از دیگری و اصل امنیت دسته‌جمعی، جهاد تدافعی یا دفاع مشروع و مداخله مبتنی بر دعوت و یا قرارداد به‌عنوان مهم‌ترین اصول مشروعیت مداخله معرفی شده‌اند.
كليدواژه‌ها: مداخله، اسلام، نظام حقوق بین‌الملل، کرامت انسانی، جهاد ابتدایی.
 

سال انتشار: 
1400
شماره مجله: 
283
شماره صفحه: 
87
صفحه شروع مقاله: 
87
صفحه پایان مقاله: 
96
محتوای تغذیه