گرایش فطری

strict warning: Declaration of views_handler_filter_node_status::operator_form() should be compatible with views_handler_filter::operator_form(&$form, &$form_state) in D:\WebSites\nashriyat.ir\modules\views\modules\node\views_handler_filter_node_status.inc on line 14.

نقش شکوفایی گرایش فطری به کمال مطلق در معنایابی زندگی براساس اندیشه اسلامی

قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان

 سال سي‌ام، شماره نهم، پياپي 288، آذر 1400، ص 85ـ91
    

نوع مقاله: ترويجي
* حامد محمدی متین/ دانشجوي دكتري فلسفه مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)    hamed.matin69@yahoo.com
مرتضی رضایی/ استادیار گروه فلسفه مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خميني(ره)    Mrezaeeh50@gmail.com
دريافت: 12/05/1400                    پذيرش: 18/07/1400

سال انتشار: 
1400
شماره مجله: 
288
شماره صفحه: 
85
محتوای تغذیه