آيت‌الله علامه محمدتقي مصباح يزدي

strict warning: Declaration of views_handler_filter_node_status::operator_form() should be compatible with views_handler_filter::operator_form(&$form, &$form_state) in D:\WebSites\nashriyat.ir\modules\views\modules\node\views_handler_filter_node_status.inc on line 14.

قرب به خدا و ارزش اخلاقي آن *

قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان
سال سي‌ و يكم، شماره ششم، پياپي 297، شهريور 1401، ص 5ـ8

آيت‌الله علامه محمدتقي مصباح يزدي (ره)

چكيده
در بحث از «ارزش اخلاقي»، افزون بر حسن فعلي، بايد به حسن فاعلي نيز توجه كرد. ازآنجاكه دربارة برخي مفاهيم مربوط به اين مسئله ابهاماتي وجود دارد، لازم است به توضيح آنها پرداخته شود. يکي از آنها، مفهوم «قربة الي الله» است که كاربرد بسياري دارد. و معمولاً جنبة سلبي آن در نظر است؛ مراد از اين اصطلاح اين است كه در برابر کاري که انجام مي‌شود، توقع پاداش از مردم نيست، بلکه کار فقط براي رضاي خدا و نزديک شدن به او انجام مي‌شود. به همين دليل، قرب به خدا جسماني نيست؛ زيرا ممكن است انسان از نظر مكاني در پست‌ترين مكان‌ها باشد، اما مقرب درگاه خدا باشد و به عكس، ممكن است در نزديكي خانه خدا باشد، اما از خدا بسيار دور. تقرب به خدا به اين معناست كه هرچه انسان به خدا نزديك‌تر باشد، مقرب‌تر است. اگر محبت خدا در دل انسان جاي گرفت، محبوب خدا مي‌شود. اين مفهوم تشكيكي است؛ يعني هر اندازه معرفت انسان به خدا بيشتر باشد، مقرب‌تر است.

كليدواژه‌ها: ارزش اخلاقي، قرب به خدا، مراتب قرب، محبت خدا.

 

سال انتشار: 
1401
شماره مجله: 
297
شماره صفحه: 
5

کاربردهاي عقل، نفس، قلب و صدر در مباحث اخلاقي *

قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان
سال سي‌ و يكم، شماره پنجم، پياپي 296، مرداد 1401، ص 5ـ9

آيت‌الله علامه محمدتقي مصباح يزدي (ره)

سال انتشار: 
1401
شماره مجله: 
296
شماره صفحه: 
5

معاني و كاربردهاي اخلاق اسلامي*

قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان
سال سي‌ و يكم، شماره چهارم، پياپي 295، تير 1401، ص 5ـ9

آيت‌الله علامه محمدتقي مصباح يزدي (ره)

چكيده

سال انتشار: 
1401
شماره مجله: 
295
شماره صفحه: 
5

جستاري در كمال و مراتب آن*

قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان
سال سي‌ و يكم، شماره سوم، پياپي 294، خرداد 1401، ص 5ـ9

آيت‌الله علامه محمدتقي مصباح يزدي

چكيده

سال انتشار: 
1401
شماره مجله: 
294
شماره صفحه: 
5

اوصاف شيعيان واقعي؛ ايمان در كلام اميرمؤمنان علي (ع) (27)

قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان
سال سي‌ و يكم، شماره دوم، پياپي 293، ارديبهشت 1401، ص 5ـ8

آيت‌الله علامه محمدتقي مصباح يزدي (ره)
چكيده

سال انتشار: 
1401
شماره مجله: 
293
شماره صفحه: 
5

اوصاف شيعيان واقعي؛ ايمان در كلام اميرمؤمنان علي (ع) (25)*

قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان
سال سي‌ام، شماره دوازدهم، پياپي 291، اسفند 1400، ص 5ـ9

آيت‌الله علامه محمدتقي مصباح يزدي (ره)

سال انتشار: 
1400
شماره مجله: 
291
شماره صفحه: 
5

اوصاف شيعيان واقعي؛ ايمان در كلام اميرمؤمنان علي (ع) (24)

قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان

آيت‌الله علامه محمدتقي مصباح يزدي (ره)

سال انتشار: 
1400
شماره مجله: 
290
شماره صفحه: 
5
محتوای تغذیه