قیاس‌ناپذیری

strict warning: Declaration of views_handler_filter_node_status::operator_form() should be compatible with views_handler_filter::operator_form(&$form, &$form_state) in D:\WebSites\nashriyat.ir\modules\views\modules\node\views_handler_filter_node_status.inc on line 14.

نقد و بررسی نسبی‌گرایی توماس کوهن در خصوص پیشرفت علم

قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان
 سال سي‌ و يكم، شماره ششم، پياپي 297، شهريور 1401، ص 69ـ77

نوع مقاله: ترويجي

* مهدی گودرزی/ کارشناس ارشد فلسفه مؤسسة آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)  Mahdi.g1146@mihanmail.ir      
مرتضی رضایی/ استادیار گروه فلسفه مؤسسة آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)    mrezaeeh50@gmail.com

سال انتشار: 
1401
شماره مجله: 
297
شماره صفحه: 
69
محتوای تغذیه