محمود نمازی اصفهاني

strict warning: Declaration of views_handler_filter_node_status::operator_form() should be compatible with views_handler_filter::operator_form(&$form, &$form_state) in D:\WebSites\nashriyat.ir\modules\views\modules\node\views_handler_filter_node_status.inc on line 14.

بازاندیشی نسبت مسئله ذهن ـ بدن در تقریر دکارت و فلسفة ذهن

قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان
سال سي‌ و يكم، شماره ششم، پياپي 297، شهريور 1401، ص 79ـ90

نوع مقاله: ترويجي

* محمدجواد میکائیلی/ کارشناس ارشد فلسفه مؤسسة آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)   mohammad mikaieli@gmail.com     

سال انتشار: 
1401
شماره مجله: 
297
شماره صفحه: 
79
محتوای تغذیه