احراز صدق

strict warning: Declaration of views_handler_filter_node_status::operator_form() should be compatible with views_handler_filter::operator_form(&$form, &$form_state) in D:\WebSites\nashriyat.ir\modules\views\modules\node\views_handler_filter_node_status.inc on line 14.

مقايسه تطبيقي ديدگاه علامه طباطبائي و آيت‌الله مصباح يزدي در نظريۀ مطابقت

قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان
 سال سي‌ و دوم، شماره چهارم، پياپي 307، تير 1402، ص 85ـ92

نوع مقاله: ترويجي

*  فرشته نورعليزاده/ استادیار گروه معارف، واحد میانه، دانشگاه آزاد اسلامي، میانه، ایران     noralizade.f@m-iau.ac.ir
زينب درويشي/ استادیار گروه معارف، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامي، اهواز، ایران    zb_darvishi@yahoo.com
دريافت: 30/01/1402                    پذيرش: 17/04/1402
چکيده

شماره صفحه: 
85
محتوای تغذیه