مکاتب و فرقه‌هاي ديني

strict warning: Declaration of views_handler_filter_node_status::operator_form() should be compatible with views_handler_filter::operator_form(&$form, &$form_state) in D:\WebSites\nashriyat.ir\modules\views\modules\node\views_handler_filter_node_status.inc on line 14.

فدئيسم (نگاهى به ايمان گرايى افراطى و اعتدالى)

فدئيسم
(نگاهى به ايمان گرايى افراطى و اعتدالى)

ولى اللّه عباسى

 

مقدّمه

سال انتشار: 
12
شماره مجله: 
67
شماره صفحه: 
94

زمينه ها و عوامل پيدايش فِرق اسلامى

 

 

 

 

زمينه ها و عوامل
پيدايش فِرق اسلامى

حجة الاسلام محسن پورمحمّد

مقدمه

سال انتشار: 
5
شماره مجله: 
18
شماره صفحه: 
42

مفوّضه چه كسانى هستند؟

مفوّضه چه كسانى هستند؟

حجة الاسلام رضا برنجكار

 

مقدمه

سال انتشار: 
4
شماره مجله: 
16
شماره صفحه: 
55

شناخت و نقد گروه كليساى شيطان

قيمت مقاله الكترونيكي: 
0تومان

شناخت و نقد گروه كليساى شيطان

حميد كريمى[1]

چكيده

تفكر شيطان‏پرستى انواع مختلفى دارد. شيطان‏پرستى جديد در انگلستان پديد آمد. گروه كليساى شيطان آيينى است كه فلسفه لذت‏پرستانه را با جادوگرى سياه در هم آميخته است. شيطان در اين تفكر، نماد مخالفت و سرپيچى از يك جامعه مطيع و خداترس است. اين گرايش در سال 1966م پايه‏گذارى گرديد.

روش اين پژوهش كتابخانه‏اى است، همراه با محدوديت‏هايى كه به لحاظ كمبود، بلكه نبود منابع مكتوب در اين زمينه وجود دارد. در بخش نقد، اشكالات عقلى و بنايى همراه با ايرادات مبنايى و بر اساس پذيرش دين آمده است. حاصل پژوهش اين است كه بهترين و مؤثرترين نقد اين گرايش بيان و توضيح آراء و اعمال آنان است.

كليدواژه‏ها: شيطان، شيطان‏پرستى، كليساى شيطان، انجيل شيطانى، آنتوان لاوى، مارلين منسن، سيتنيسم.

شماره صفحه: 
109

مرجئه

مرجئه

علل و عوامل پيدايش و گرايش به آن

علي غلامي دهقي(1)

چكيده

پس از تشكيل حكومت نبوي در مدينه، تحولات ساختاري عميقي ابتدا در جامعه عربي و سپس در بخش مهمي از جوامع بشري واقع شد. يكي از جلوههاي اين انعكاس، پيدايش جريان تأثيرگذار ارجاء است كه زمينههاي فكري، سياسي، اقتصادي و فرهنگي فراواني آن را پشتيباني ميكند. از آنجايي كه، مرجئه پس از فروپاشي حكومت بنياميه عملا راه انحطاط پيمودند و همواره در معرض انتقاد و اعتراض مذاهب مختلف اسلامي قرار داشتهاند، بسياري از واقعيتهاي تاريخي مربوط به آنان يا از ميان رفته و يا عمدتاً توسط مخالفانشان گزارش شده است. از اينرو، شناسايي واقعيت درباره اين گررو، دشواريهاي خاصي خود را دارد.

اين مقاله ميكوشد تا با بهرهگيري از برخي روشها و استفاده از گزارشهاي متفاوت و بعضاً متناقض در منابع تاريخي، خاستگاه فكري و سياسي مرجئه را مورد بررسي قرار دهد. عوامل درون ديني و برون ديني زمينهساز پيدايش و رشد مرجئه، مستند به گزارشهاي منابع متقدّم معرفي و تحليل شده است.

كليدواژهها: مرجئه، قاعدين، معتزله سياسي.

سال انتشار: 
17
شماره مجله: 
129
شماره صفحه: 
101
محتوای تغذیه