بهشت

strict warning: Declaration of views_handler_filter_node_status::operator_form() should be compatible with views_handler_filter::operator_form(&$form, &$form_state) in D:\WebSites\nashriyat.ir\modules\views\modules\node\views_handler_filter_node_status.inc on line 14.

تبيين مفهوم تجسم اعمال (دئنا) از منظر دين اسلام، زردشتي و مانوي

قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان
سال سي‌ و يكم، شماره نهم، پياپي 300، آذر 1401، ص 63ـ74

نوع مقاله: ترويجي

پروانه تقي‌خاني/ دانشجوی دکتری ادیان ایران باستان دانشگاه اديان و مذاهب parmida2020khanii@gmail.com
دريافت: 12/05/1401                    پذيرش: 17/09/1401

سال انتشار: 
1401
شماره مجله: 
300
شماره صفحه: 
63

شيعيان واقعى و شوق ديدار معبود

قيمت مقاله الكترونيكي: 
1500تومان

ماهنامه علمى ـ ترويجى در زمينه علوم انسانى آبان 1395

آيت‏اللّه علّامه محمدتقى مصباح

 

چكيده

اين مقاله شرحى است بر كلام اميرمؤمنان على عليه السلام در باب اوصاف شيعيان واقعى در باب شوق ديدار معبود. آن حضرت مى فرمايند: اگر خداوند براى شيعيان اجل تعيين نكرده بود، پيش از آنكه مرگشان فرا رسد، از شوق ديدار خدا و پاداش و ترس از كيفر، روح آنان لحظه اى در بدنشان قرار نمى گرفت.

     اين حالات ناشى از شدت شوق ديدار معبود و كسب رضوان الهى است. هرچند معتقديم كه بهترين و لذت بخش ترين نعمت هاى خداوند در بهشت وجود دارد كه قرآن آنها را وعده داده است، اما چون با آنها مأنوس نيستيم، لذت زودگذر و نقد حيات دنيا را با رضوان نسيه الهى عوض مى كنيم.

     بايد با خدا و نعمت هاى الهى و اهل بيتِ محبوب ايشان مأنوس بود تا شوق ديدار آنها در ما ايجاد شود.

 

كليدواژه ها: شوق ديدار، بهشت، عذاب مادى و معنوى.

 

سال انتشار: 
25
شماره مجله: 
227
شماره صفحه: 
5

نقش سازنده اميد به خدا در زندگى

آيت‏اللّه محمّدتقى مصباح

 سال نوزدهم ـ شماره 156 ـ آذر 1389، 5ـ12

چكيده

آدمى فطرتا كمال‏طلب است، هر آنچه را كه مطلوب است و موجب كمال آدمى است، دوست دارد و به اميد نيل بدان، تلاش مى‏كند. زمانى انسان مى‏تواند به كمال مطلوب خويش نائل گردد كه علاوه بر تلاش و اميدوارى، اسباب و شرايط بهره‏مندى از آن را نيز بشناسد. با شناخت اسباب و شرايط و بهره‏گيرى از آنها و اميد به رحمت الهى، و تلاش صادقانه مى‏توان اميدوار بود كه فرد به «مطلوب» خويش نايل آيد. اين اميد «صادق» است، اما انسان با صِرف اميدوارى و با تلاش بدون شناخت اسباب و شرايط بهره‏مندى از كمال، ره به جايى نمى‏برد. در واقع، اميد چنين فردى «كاذب» خواهد بود.

     اين مقال به تفصيل به موضوع اميد و رجا به رحمت الهى و شرايط، اسباب و زمينه‏هاى نيل به كمال مطلوب مى‏پردازد. بازشناسى اميد كاذب از صادق و اميد به رضوان الهى و اخلاص در عمل و داشتن انگيزه الهى از جمله اين شرايط است.

كليدواژه‏ها: اميد، خوف، رجا، بهشت، جهنم، اميد كاذب، اميد صادق، كمال، مطلوب.

سال انتشار: 
19
شماره مجله: 
156
شماره صفحه: 
5

فرجام كودكان در آخرت

فرجام كودكان در آخرت

مصطفى عزيزى علويجه 1

چكيده

هر فرد مكلفى در روز رستاخيز از فرجامى نيك يا بد برخوردار است. بر اين اساس، اين پرسش مطرح مى‏شود كه سرنوشت كودكان و اطفالى كه پيش از بلوغ، شمع وجودشان خاموش مى‏گردد و از دنياى فانى رخت برمى‏بندند چه خواهد شد؟ آيا آنان در فردوس برين، جاودان مى‏گردند يا در دوزخ وارد مى‏شوند و يا در جايگاه ديگرى جاى خواهند گرفت؟

 هدف اين نوشتار، بازكاوى زواياى گوناگون فرجام كودكان در جهان آخرت است. در اين بازپژوهى، دو مطلب از يكديگر بازشناخته شده و هر كدام جداگانه مورد كاوش قرار گرفته‏اند: يكى. سرنوشت اطفال مؤمنان و ديگرى، عاقبت اطفال مشركان.

 رهاورد نهايى اين نوشتار، اثبات اين مدعاست كه همه كودكان اعم از كودكان افراد مؤمن يا كافر، از فرجامى نيك و سعادتمندانه بهره‏مند هستند؛ اگرچه اين نيك‏بختى داراى درجات و مراتب گوناگونى باشد.

 اين نوشتار براساس شيوه نقلى ـ عقلى پى‏ريزى شده است و پس از مطرح نمودن ادلّه نقلى، به تحليل و تبيين آنها پرداخته شده است.

كليدواژه‏ها: اطفال مؤمنان، اطفال مشركان، فطرت توحيدى، بهشت، دوزخ.

سال انتشار: 
18
شماره مجله: 
144
شماره صفحه: 
61

بهائي‏گري

بهائي‏گري

اصول و مباني اعتقادي

اميرحسين منطقي1

چكيده

اصول اعتقادي هر دين و آييني نمايانگر اتقان و ميزان پاي‏بندي آن به داده‏هاي عقلاني است. اين مقاله با رويكرد نظري و روش كتابخانه‏اي، و با هدف شناخت عقايد بهائيت و نقد و بررسي آن به كاوش در اين زمينه پرداخته كه برايند آن چيزي جز تناقض، تزلزل و غير وحياني بودن اصول و مباني اعتقادي بهائيت نيست. از آن‏رو كه توجه به رويكرد سياسي، روش تبليغي و احكام عملي در اين مسلك براي روشن‏تر شدن بحث ضروري به نظر مي‏رسد، به آنها نيز اشاره‏اي شده است. علي‏رغم اينكه «تأويل» در اين مسلك باطل شمرده شده است، اما در عمل براي فرار از شبهات و انتقادهاي وارد بر عقايدشان، دست به تأويلاتي زده‏اند كه به دليل نامعقول بودن، خود نياز به تأويلاتي ديگر دارند. اينها همه بيانگر اين است كه چنانچه دين منشأ الهي نداشته باشد، با مشكلات جدي مواجه خواهد شد.

كليدواژه‏ها: خدا، قيامت، بهشت، جهنم، تأويل.

سال انتشار: 
17
شماره مجله: 
133
شماره صفحه: 
161
محتوای تغذیه